Odszkodowanie a powierzenie prac profesjonaliście

W sprawie o odszkodowanie za szkodę na osobie reprezentuję inwestora. Poszkodowany małoletni uległ wypadkowi w drodze na trening piłkarski przewracając się o linkę w miejscu robót budowlanych. Upadek nastąpił tak nieszczęśliwie, że złamaniu uległa ręka w kilku miejscach. Rodzice powoda dochodzą odszkodowania za złamaną rękę. Rozmiar szkody określa opinia biegłego lekarza ortopedy.

Wg powoda teren prac budowlanych prowadzonych na terenie wokół boiska piłkarskiego nie był zabezpieczony. Natomiast prace budowlane nie były objęte obowiązkiem sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 1a Prawa budowlanego). Prace budowlane były krótkotrwałe, okres ich realizacji wynosił tylko tydzień. Z tego względu przebieg tych prac cechował się dynamiką, zaś konieczność ewentualnego zabezpieczenia poszczególnych fragmentów terenu budowy szybko się zmieniała. 

Odpowiedzialność profesjonalisty za szkodę

Realizacja prac budowlanych została powierzona profesjonalnemu podmiotowi, trudniącemu się m.in. prowadzeniem prac budowlanych. W sprawie sporne jest, kto odpowiada za szkodę na osobie małoletniego. Może to być inwestor, firma budowlana, akademia piłkarska czy też rodzice, którzy nie dopilnowali małoletniego. Z punktu widzenia pozwanego inwestora, wykazanie odpowiedzialności firmy budowlanej na zasadzie ryzyka uwalnia inwestora od odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Art. 429 Kodeksu cywilnego

Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

W art. 429 Kodeksu cywilnego przyjmuje się domniemanie cupla in eligendo i dla zwolnienia się od odpowiedzialności podmiot powierzający (w tym wypadku prace budowlane) musi udowodnić, że nie ponosi winy w wyborze wykonawcy. Uwolnienie od odpowiedzialności wymaga wykazania, że wyboru wykonawcy dokonano z należytą starannością. W sprawie kluczowe jest to, czy inwestor powierzył prace profesjonaliście trudniącemu się tego rodzaju pracami. 

Sąd I instancji oddalił powództwo w całości. W wyniku apelacji powoda sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. 

Sprawa w toku.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw o odszkodowanie.

Podobne sprawy

Pozew oświatowy – odszkodowanie od Skarbu Państwa

W powództwie Miasta Poznań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym reformy oświatowej z 2017 r. wytykano niedostateczne finansowanie edukacji przez rząd. Głównym…

Czytaj więcej

Hipotetyczne utracone zyski – realne roszczenie

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki…

Czytaj więcej

Kolizja drogowa – kiedy zachować szczególną ostrożność?

W sprawie odszkodowania za szkodę komunikacyjną reprezentuję gminę przeciwko poszkodowanemu z wypadku drogowego. Poszkodowany kierowca odpowiedzialności za kolizję upatruje w błędnej organizacji ruchu w…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu