Roszczenia finansowe

3 minuty

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być podstawą tak daleko idącej decyzji jak pozbawienie prawa do obrony praw w postępowaniu apelacyjnym?

4 minuty

Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej sytuacji poniesie koszty opieki?

2 minuty

Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Newsletter

5 minut

Wstąpienie w stosunek najmu po bliskim

W sprawie eksmisyjnej działałem w imieniu właściciela lokalu. Pozwany bronił się, że mieszkał tam legalnie po śmierci matki. Chociaż prawo pozwala wstąpić w umowę najmu zmarłego bliskiego, analiza umowy i dowody wskazywały na brak tytułu prawnego pozwanego do lokalu. Oprócz eksmisji, toczyła się sprawa o zaległy czynsz, którą rozstrzygnięto korzystnie dla mojego klienta. Gdzie leży granica prawa w przypadku mieszkania po zmarłych bliskich?

2 minuty

Umowa dostawy – nakaz zapłaty e-sąd (EPU)

W jednej ze standardowych spraw o zapłatę wystąpiłem w imieniu klienta – firmy zaopatrzenia medycznego, z pozwem o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W EPU powód powinien wskazać w uzasadnieniu dowody na poparcie swoich twierdzeń, natomiast dowodów tych nie dołącza się do pozwu. Nie może być natomiast cienia wątpliwości co do zasadności powództwa.

2 minuty

Oprogramowanie komputerowe – prawo wyczerpania

Sprawa o zapłatę wynikła z umowy sprzedaży zestawów komputerowych. Producent oprogramowania w wyniku kontroli u Kupującego zakwestionował legalność licencji systemu operacyjnego w zakupionych zestawach komputerowych. W konsekwencji Klient odstąpił od umowy ze sprzedawcą i naliczył kary umownych w kwocie prawie 60.000 zł.

Ostatnie komentarze

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, to zagadnienie faktycznie jest skomplikowane i dlatego stało s...

 • Artur:

  Miałbym takie pytanie, czy skarga na bezczynność SKO jest zasadna gdy SKO prz...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, takie podstawy stwierdzenia "nieważności" postępowania w przyp...

 • ANDRZEJ S LOBROW:

  Po wniesieniu skargi sąd, przed którym toczy się postępowanie, przekazuje sk...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, akcjonariusze mniejszościowi mogą bronić się przed takimi dzia...

4 minuty

Miarkowanie kary umownej

W sprawie o zapłatę kar umownych przygotowałem opinię prawną dotyczącą niecelowości wnoszenia powództwa. Roszczenie dotyczyło naliczenia kar umownych z umowy sprzedaży i serwisowania komputerów. Problem tkwił jednak w zapisach umowy, które doprowadziły do naliczenia kar kilkukrotnie przekraczających wartość dostawy sprzętu. Kary umowne były naliczane w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdą godzinę zwłoki w wys. 0,2%.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu