Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W imieniu klienta złożyłem pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, na skutek którego sąd wydał nakaz zapłaty. Nakaz ten utracił jednak moc na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty, a sprawa trafiła do postępowania zwykłego. Postępowanie dowodowe w sprawie ze sprzeciwu doprowadziło do ustalenia stanu faktycznego, który potwierdzał zatrudnienie niewystarczającego personelu, co naruszało bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku. 

W wyroku sąd zasądził na rzecz mojego klienta 18.000,00 zł wraz z odsetkami, a także koszty procesu. Kwota ta w wyniku apelacji pozwanego została obniżona do 9.000 zł, albowiem sąd II instancji stwierdził, że żłobek na moment obciążenia karami umownymi otrzymał połowę dotacji, co uzasadniało miarkowanie kary umownej o połowę.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw o zapłatę.

Podobne sprawy

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa,…

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc,…

Czytaj więcej

Wstąpienie w stosunek najmu po bliskim

W sprawie eksmisyjnej działałem w imieniu właściciela lokalu. Pozwany bronił się, że mieszkał tam legalnie po śmierci matki. Chociaż prawo…

Czytaj więcej

Umowa dostawy – nakaz zapłaty e-sąd (EPU)

W jednej ze standardowych spraw o zapłatę wystąpiłem w imieniu klienta – firmy zaopatrzenia medycznego, z pozwem o zapłatę w elektronicznym…

Czytaj więcej

Oprogramowanie komputerowe – prawo wyczerpania

Sprawa o zapłatę wynikła z umowy sprzedaży zestawów komputerowych. Producent oprogramowania w wyniku kontroli u Kupującego zakwestionował legalność licencji systemu operacyjnego w…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu