Spółki prawa handlowego

8 minut

Sprawna zmiana wspólników w spółce z o.o. sp. k. i wpis danych do KRS

Czy również Twoim zdaniem dokonanie zmiany wspólników w spółce jest czymś skomplikowanym? Podobnie uznali nasi ostatni klienci. Ich sprawa była dodatkowo skomplikowana, gdyż chodziło o sp. z o.o. sp.k. Z naszym wsparciem udało się im jednak gładko przejść przez cały proces.

5 minut

Zamrożenie płac osób kierujących niektórymi spółkami w ustawie kominowej.

Na zlecenie spółki komunalnej przygotowałem w ramach pracy w zespole radców prawnych opinię prawną w temacie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza ustawy kominowej), treści umów o świadczenie usług zarządzania zawartych przez spółkę komunalną z Członkami Zarządu oraz treści uchwał Rady Nadzorczej spółki w sprawie określania kwoty wynagrodzenia stałego Członków zarządu, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu był prawidłowy. 

6 minut

Zmiana umowy spółki z o.o. – uproszczone podwyższenie kapitału, zaliczka na dywidendę i rejestracja zmian.

Działając w zastępstwie radcy prawnego przygotowałem projekt zmiany umowy spółki komunalnej z branży gospodarki odpadami. Zlecenie zakładało zmianę umowy spółki z o.o. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności wg klasyfikacji PKD zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przygotowanie dodatkowych korzystnych postanowień z punktu widzenia działalności spółki. Efektem było doprecyzowanie i przygotowanie niektórych zupełnie nowych zapisów umowy spółki m. in. w zakresie podziału zysków i dokapitalizowania spółki, które znalazły wyraz w nowym tekście jednolitym spółki i zarejestrowaniu zmian w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Newsletter

4 minuty

Ograniczona zamiana nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Opinia prawna.

Otrzymałem zadanie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej możliwości zamiany udziałów w Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) w zamian za nieruchomość z Zasobu. W kontekście dopuszczalności takiej kluczowa jest interpretacja przepisów Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (UKZN) oraz Kodeksu cywilnego (KC) oraz ich wzajemna relacja.

3 minuty

Premie zarządu w spółce komunalnej. Opinia prawna.

Zostałem poproszony o przygotowanie opinii prawnej w sprawie zagadnienia, czy spółki komunalne z dominującym udziałem gminy powinny realizować obowiązki, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej UZZMP).

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu