Problematyczne kąpielisko publiczne – skarga na uchwałę.

W sprawie ze skargi skarżącego ośrodka wypoczynkowego na uchwałę rady gminy reprezentowałem radę gminy. Skarga administracyjna dotyczyła uchwały w sprawie ustanowienia kąpieliska publicznego, które zostało zlokalizowane obok prywatnej plaży ośrodka wypoczynkowego. Skarżącemu przeszkadzało kłopotliwe sąsiedztwo publicznego kąpieliska ze względu na tzw. immisje w postaci hałasu i przechodu wczasowiczów z publicznej plaży przez teren ośrodka.

Zgoda właściciela działki przyległej do kąpieliska

Wg skarżącego mój klient nie zasięgnął zgody ośrodka na zlokalizowanie kąpieliska pomimo obowiązku prawnego w tym zakresie. Prawo wodne nakłada bowiem na radę gminy obowiązek uzyskania zgody właściciela działki przyległej do kąpieliska. Tymczasem uzyskanie zgody nie było konieczne, albowiem ośrodek skarżącego nie graniczy z kąpieliskiem. 

Zgodnie z prawem wodnym kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Zgoda właściciela działki przylegającej do kąpieliska (plaży) jest konieczna, albowiem do wody kąpiący się muszą wchodzić lądu. 

art. 16 pkt 22 ustawy Prawo wodne

Przez kąpielisko rozumie się wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. 

Pomimo uzyskania dwukrotnego pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia przez WSA, najpierw przez odrzucenie, a następnie oddalenie skargi, sprawa pozostaje nierozstrzygnięta z uwagi na uchylenie rozstrzygnięć WSA przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jest to wynikiem wnikliwej i wysoko sformalizowanej analizy postępowania przez sąd kasacyjny i uchybień proceduralnych sądu niższej instancji.

Sprawa w toku.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu