Skuteczna mediacja pracownicza w przegranej sprawie

W sprawie z powództwa o odszkodowanie i ekwiwalent za urlop pracownika reprezentowany przez mnie pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem za wypowiedzeniem. Argumentacja i dowody przedstawione przez powoda wskazywały, że wypowiedzenie umowy o pracę naruszało przepisy o ochronie pracowników w trakcie uzasadnionej nieobecności w pracy, tj. art. 41 Kodeksu pracy. 

Jak interpretować umowę o pracę?

Umowa o pracę zawarta z powodem zawierała w sobie także wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony stanowiła, że została zawarta na czas określony i na moment wypowiedzenia już nie obowiązywała, a z drugiej że została zawarta na czas zastępstwa za innego pracownika, który na moment wypowiedzenia nie wrócił jeszcze do pracy, a więc umowa obowiązywała. 

Rozstrzygniecie sprawy zależało od oceny, czy umowa o pracę powoda powinna być uznana za umowę zawartą na czas określony, czy na też czas zastępstwa. Jeśli zostałaby uznana przez sąd a umowę na czas określony, to klient by wygrał, bo wygasła jeszcze przed wypowiedzeniem. Brak byłoby podstaw do dochodzenia przez pracownika odszkodowania za niezgodne prawem wypowiedzenie stosunku pracy.

Art. 41 Kodeksu pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik jest na uprzywilejowanej pozycji

Mając jednak na uwadze zasadę uprzywilejowania pracownika określoną w art. 18 k.p. należało żywić obawę, że przedmiotowa wątpliwość interpretacji zapisów umowy o pracę zostałaby rozstrzygnięta przez sąd na korzyść pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Analiza sytuacji procesowej skłaniała klienta do ugody z powodu wysokiego ryzyka przegranej.  

W wyniku ugody mediacyjnej mój klient zapłacił powodowi połowę żądanej kwoty. Sąd umorzył postępowanie w sprawie o odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia i o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Sprawa prawomocnie zakończona.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw pracowniczych.

Podobne sprawy

Kolejne umowy terminowe nauczyciela

W sprawie z powództwa powoda (nauczyciela) o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę…

Czytaj więcej

Niesolidny konserwator z karą upomnienia

Reprezentowałem szkołę w sprawie o uchylenie kary porządkowej upomnienia wytoczonej przez pracownika – konserwatora. W związku z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków pracowniczych, na powoda…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu