Sprawy administracyjne Śrem

_Twój prawnik od spraw administracyjnych w Śremie

Masz sprawę z organem administracji publicznej w Śremie i potrzebujesz wsparcia? Otrzymałeś niekorzystną decyzję i chcesz wnieść odwołanie lub skargę administracyjną do sądu? Profesjonalnie poprowadzę Twoją sprawę administracyjną i zadbam o Twój interes.

W Śremie oferuję wszechstronne usługi w zakresie prawa administracyjnego, wspomagając osoby indywidualne, przedsiębiorców, organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki moim doświadczeniom zdobytym w pracy w urzędzie administracji publicznej, posiadam gruntowną wiedzę o mechanizmach działania organów administracyjnych, co pozwala mi efektywnie radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami administracyjnymi. W mojej praktyce prawniczej w Śremie zajmuję się przede wszystkim odwołaniami od decyzji administracyjnych, wnioskami o wznowienie postępowań, stwierdzeniem nieważności decyzji, jak również reprezentacją klientów przed różnymi organami administracyjnymi.

Dodatkowo prowadzę sprawy związane ze skargami administracyjnymi składanymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) oraz skargami kasacyjnymi do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Moje usługi obejmują również udzielanie porad prawnych, które pomagają w rozumieniu złożonych procedur administracyjnych i procesów decyzyjnych. Każde zlecenie traktuję z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, co przekłada się na skuteczne i efektywne działanie na rzecz moich klientów w Śremie.

Jakie sprawy prowadzi Kancelaria?

Pomoc w sprawie administracyjnej – Śrem

Jak mogę pomóc?

W ramach spraw administracyjnych pomagam osobom indywidualnym, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom czy jednostkom samorządu terytorialnego. Mogę pomóc także Tobie.

Odwołanie od decyzji administracyjnej


Odwołanie (zaskarżenie) od decyzji w postępowaniu administracyjnym (KPA), wójta, burmistrza, prezydenta gminy, starosty, wojewody, ministra, SKO; odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), odwołanie od decyzji podatkowej, organu nadzoru budowlanego, negocjacje.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Na decyzję organu I instancji przysługuje Tobie odwołanie. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji, to powinieneś wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, najczęściej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Więcej

Profesjonalne doradztwo prawne w postępowaniu administracyjnym zwiększa Twoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej. Pomogę Tobie zwłaszcza złożyć odwołanie w sprawie:

 • decyzji podatkowej naczelnika urzędu skarbowego,
 • decyzji gminnej inspekcji nadzoru budowlanego (GINB), państwowej inspekcji nadzoru budowlanego (PINB) dotyczącej pozwolenia na budowę, rozbiórki;
 • decyzji rozgraniczeniowej i scaleniowej nieruchomości;
 • decyzji o dostępie do informacji publicznej;
 • decyzji wywłaszczeniowej;
 • innych decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody i innych organów administracji publicznej i samorządowej.

Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji


Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności (unieważnienie) decyzji, zmiana decyzji, uchylenie decyzji administracyjnej.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania są nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia decyzji administracyjnej. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji administracyjnych dotkniętych poważnymi wadami prawnymi, dotyczącymi zarówno samej decyzji administracyjnej, jak i sposobu prowadzenia tej sprawy.

Więcej

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala z kolei na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie Twojej sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, od której odwołanie w zwykłym trybie już nie przysługuje. Podstawy do wznowienia dotyczą m. in. naruszenia praw strony w postępowania i nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez organ.

Nadzwyczajne tryby zaskarżenia dają Tobie możliwość stwierdzenia nieważności, uchylenia decyzji administracyjnej bądź zmiany decyzji nawet w sytuacji, gdy brak jest już takiej możliwości w zwykłym trybie.

Skarga administracyjna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)


Skarga na decyzję administracyjną do WSA, sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, skarga na bezczynność organu, skarga na uchwałę rady gminy, miasta, powiatu, sejmiku województwa, skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, odpowiedź na skargę administracyjną, wstrzymanie wykonalności decyzji, reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnymi.

Skarga administracyjna do WSA przysługuje w przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, tzn. wydania decyzji ostatecznej przez organ. Wniesienie skargi na decyzje organu powoduje przekazanie i rozpatrzenie sprawy przez sąd administracyjny w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Więcej

Kwestionować skargą możesz nie tylko indywidualne decyzje administracyjne, ale także akty prawa powszechnie obowiązującego, m. in. uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy, rady miasta).

Skuteczna skarga administracyjna musi spełniać wymogi formalne skargi i zawierać trafne zarzuty. Skarga do WSA daje Tobie także możliwość wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)


Skarga kasacyjna od wyroku WSA, odpowiedź na skargę kasacyjną, wstrzymanie wykonalności wyroku WSA, pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentacja w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

Skarga kasacyjna poddaje Twoją sprawę rozpoznaniu przez skład sędziowski Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcie NSA jest ostateczne i nie przysługuje od niego już żaden środek odwoławczy.

Więcej

Postępowanie przed NSA jest wysoko sformalizowane i wymaga wniesienia skargi przez profesjonalistę, np. radcę prawnego (przymus adwokacko-radcowski). Skarga kasacyjna do NSA umożliwia wstrzymanie wykonalności wyroku WSA do czasu rozpoznania sprawy przez sąd kasacyjny.

Reprezentacja przed organem administracji


Postępowanie o udzielenie pozwoleń, koncesji, zgody od organu administracji, przygotowanie dokumentacji, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym.

Profesjonalna pomoc prawna na etapie przed wszczęciem postępowania administracyjnego pozwala zaoszczędzić Twój czas i finanse. Przygotowanie do postępowania administracyjnego jest niezbędne, jeśli zależy Tobie na sprawnym załatwieniu sprawy. Pozwala także uniknąć długiej ścieżki odwoławczej.

Więcej

Pomogę Tobie przygotować profesjonalny plan działania i prawną mapę drogową w celu uzyskania wybranego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, zgód i koncesji wymaganych przepisami prawa.

Porady i opinie prawne


Opinia prawna z zakresu administracji, analiza ryzyk i rozwiązań prawnych, porady prawne ustne i pisemne.

W przypadku skomplikowanych problemów prawnych sporządzenie opinii prawnej pozwala na rzetelną analizę stanu prawnego, w tym możliwych ryzyk i rozwiązań prawnych.

Więcej

Zlecenie opinii prawnej pozwala Tobie na podjęcie działań w oparciu o zidentyfikowane ryzyka i problemy prawne, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań Twojej sprawy i aktualnego stanu prawnego.

Niejednokrotnie analiza problemu w formie opinii prawnej pomoże Tobie uniknąć chybionych i kosztowych działań na rzecz skutecznego rozwiązania sprawy.

Mediacja administracyjna i negocjacje


Mediacja administracyjna, negocjacje w administracji, ugoda administracyjna, reprezentacja w postępowaniu przed mediatorem.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem załatwienia sprawy w stosunku do sformalizowanego postępowania administracyjnego, w którym wyjaśnia się i bada wszelkie okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Więcej

Mediacja administracyjna pozwala na wspólne wypracowanie rozwiązania w ramach prawa, a tym samym na szybsze, tańsze oraz skuteczniejsze rozwiązanie Twojej sprawy administracyjnej, za pośrednictwem mediatora.

Moja pomoc prawna w mediacji i negocjacjach z organem pozwoli Tobie uzyskać optymalne rozwiązanie sprawy zgodne z prawem i Twoim interesem.

Co mnie wyróżnia?

Specjalista prawa administracyjnego w Śremie

Mam doświadczenie w sprawach administracyjnych. Na każdym etapie jestem zaangażowany w Twoją sprawę. Moje podstawowe wartości to:

Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

Michał Marcinkowski
radca prawny

Profesjonalizm

Zapewniam skuteczną pomoc prawną, specjalizując się w prawie administracyjnym. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

Dyskrecja i etyka

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

Bieżący kontakt

Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

Sprawy administracyjne Śrem – cennik

Kancelaria zapewnia elastyczne formy wynagrodzenia za prowadzenie spraw administracyjnych, dostosowane do Twojej sprawy i budżetu. Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalam indywidualnie z Tobą przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.

Success fee

Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

Skontaktuj się.

Zachęcam Cię do złożenia niezobowiązującego zapytania.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  lub zadzwoń 782 500 607

  Pozostałe specjalizacje

  Nothing found.

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu