Cennik usług prawnych

Wynagrodzenie ustalane jest z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Na cennik usług prawnych wpływają m. in.:

 • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
 • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
 • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy;
 • forma współpracy – jeśli preferujesz stałą formę współpracy, możesz liczyć na lepsze jej warunki.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Polega na ustaleniu z Kancelarią z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia (np. sporządzenia pozwu, odwołania).

Więcej

Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych, jak również może być podstawą rozliczenia w sprawach wymagających reprezentacji przed sądem i organami. Zaletą tego sposobu jest to, że jeszcze przed rozpoczęciem współpracy znasz wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które co do zasady pozostaje niezmienne w trakcie trwania zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego przez Kancelarię na realizację zlecenia.

Więcej

Rozliczenie czasu pracy przedstawiane jest comiesięcznie w tabeli, która stanowić będzie załącznik do faktury. Rozliczenie godzinowe może stanowić podstawę wynagrodzenia za stałą obsługę prawną przez określenie Twojego szacowanego miesięcznego zapotrzebowania na pomoc prawną.

Wynagrodzenie mieszane

Polega na ustaleniu ryczałtu wynagrodzenia z określonym limitem godzin pracy w połączeniu z rozliczeniem według stawki godzinowej za prace wykraczające ponad limit godzin objęty w ramach ryczałtu.

Więcej

Wynagrodzenie mieszane jest stosowane w sprawach, w których trudno jednoznacznie oszacować zakres zlecenia. Kancelaria prowadzi ewidencję godzin pracy, informując Klienta o przekroczeniu ustalonych limitów.

Premia za sukces (success fee)

Success fee to rozliczenie z premią za wynik sprawy. Stosowane w sprawach o dużym ryzyku prawnym i niepewnym wyniku sprawy, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia mogą przynieść Tobie znaczne korzyści.

Więcej

W tym przypadku ponosisz koszty stosunkowo niskiego wynagrodzenia podstawowego, niezależnie od wyniku sprawy. W przypadku korzystnego rezultatu prowadzonej sprawy Kancelaria uprawniona jest do otrzymania uprzednio wynegocjowanej z Tobą premii za wynik.

Cennik usług prawnych

Kancelaria nie prowadzi sztywnego cennika usług prawnych. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, po analizie sprawy i jej stopnia skomplikowania. Niniejszy cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Poniższe ceny nie zawierają podatku VAT.

Podstawowa stawka rozliczeniowa

300 zł

/ godzinę

Sprawy cywilne

Pisma – wezwania, reklamacje

od 250

Sporządzanie / analiza umów

od 300

Reprezentacja w sprawie odszkodowawczej

od 10% odszkodowania

Zasiedzenie nieruchomości

od 2.500

Zasiedzenie służebności

od 2.000

Roszczenia konsumenckie

od 600

Roszczenia o ochronę dóbr osobistych

od 2.500

Eksmisja

od 2.500

Sprawa o zniesienie współwłasności

od 2.000

Sprawa o ochronę posiadania

od 2.000

Windykacja należności

Wezwanie do zapłaty

od 250

w tym odpowiedź na wezwanie

Reprezentacja w sprawie o zapłatę

od 1000

Sprzeciw od nakazu zapłaty

od 500

Obrona przed windykacją

od 500 zł + % zaoszczędzonych środków

Skarga pauliańska

indywidualna wycena

Sprawy administracyjne

Druki, wnioski, formularze

od 100

Pismo procesowe

od 300

Odwołanie od decyzji

od 600

Reprezentacja przed organem administracji

od 1.000

Skarga do sądu administracyjnego

od 1.500

Reprezentacja w sprawie sądowoadministracyjnej

od 1.500

Sprawy gospodarcze

Umowa spółki

od 1.000

Założenie spółki

od 1.500

Założenie indywidualnej działalności gospodarczej

od 1.000

Umowy handlowe i gospodarcze

od 400

Wniosek do KRS

od 300

Uchwała spółki

od 300

Sprawy spadkowe

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku / sporządzenie spisu inwentarza

od 500

Reprezentacja w sprawie spadkowej

od 1.500

Sprawa o zachowek

od 2.000

Sporządzenie testamentu

od 500

Dział spadku

od 2.500

Umowy dotyczące spadku

od 1.000

Sprawy pracownicze

Sprawa o wypłatę wynagrodzenia / zasiłku chorobowego

od 1.000

Sprawa o przywrócenie do pracy / o odszkodowanie

od 1.500

Sprawa o odpowiedzialność porządkową / materialną

od 1.500

Sprawa o dyskryminację / mobbing

od 2.500

Umowa o pracę

od 500

Kontrakt menedżerski

od 1.000

Regulamin pracy / wynagradzania

od 1.500

E-Commerce

Umowa o wykonanie strony internetowej

od 500

Regulamin sklepu internetowego

od 500

Polityka prywatności

od 200

Regulamin akcji promocyjnej

od 300

Prawa autorskie

Wezwanie do usunięcia naruszeń praw autorskich

od 250

Umowa licencyjna / przeniesienia praw autorskich

od 400

Dochodzenie naruszeń praw autorskich

od 1.000

Zapytaj o indywidualną wycenę.

Zachęcam Cię do złożenia niezobowiązującego zapytania.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu