Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Poznań

Twój prawnik od procesów sądowych.

Sprawy sądowe i gospodarcze to codzienność profesjonalnych prawników i zmora reszty osób. Prędzej czy później wdajemy się jednak w spór niezależnie od intencji. Wtedy przydaje się pomoc w profesjonalnym zarządzaniu sporem.

Pomogę Tobie w prowadzeniu sporu z determinacją i zaangażowaniem, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik. Rzetelnie ocenię szansę na wygraną i zarekomenduję postępowanie, które zabezpieczy Twój interes prawny i majątkowy.

Więcej

W Poznaniu oferuję wszechstronną pomoc i zastępstwo prawne w sprawach (procesach) sądowych oraz gospodarczych. Specjalizuję się w reprezentacji klientów przed różnymi instytucjami, włączając w to sądy, organy administracji publicznej oraz inne podmioty. Moje doświadczenie obejmuje zarówno sprawy administracyjne, jak i te o charakterze cywilnym czy gospodarczym. Dbam o to, aby Twoja sprawa była prowadzona z najwyższą starannością i skupieniem na najlepszym możliwym wyniku.

Aktywnie wspieram Cię w procesie negocjacji, zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i poza nim. Dążę do znalezienia najbardziej efektywnych rozwiązań i procedur prawnych, które prowadzą do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Moje podejście dopasowuję do okoliczności sprawy, co umożliwia skuteczne prowadzenie nawet skomplikowanych spraw sądowych i gospodarczych.

Wybrane usługi:

Reprezentacja przez sądami, instytucjami

Reprezentacja obejmuje zastępstwo prawne w procesach sądowych, gospodarczych i administracyjnych. Jako Twój pełnomocnik, działam w zgodzie z Twoimi interesami i dbam o skuteczne prowadzenie sprawy na każdym jej etapie postępowania. Zastępstwo fachowego pełnomocnika pozwala Tobie z jednej strony na skuteczną obronę praw, a z drugiej na prowadzenie sprawy przez osobę mającą dystans emocjonalny do Twojego problemu.

Pisma procesowe

W ramach prowadzenia postępowań przygotowuję pisma procesowe, takie jak pozwy, apelacje, skargi, wnioski i inne, zawsze zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Moje doświadczenie w redagowaniu pism sprawia, że ich treść jest precyzyjna, zgodna z procedurą prawną oraz przekonująca i angażująca dla czytelnika. Dbam, aby każde pismo procesowe było nie tylko zgodne z przepisami, ale także skutecznie wspierało Twoje stanowisko przez zwięzłość i konkretność zawartej w nim argumentacji prawnej.

Negocjacje ugodowe

Aktywnie angażuję się w negocjacje ugodowe zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i w fazie przedsądowej. Dążę do osiągnięcia porozumienia, które pozwoli uniknąć długotrwałego sporu sądowego, oszczędzając Twój czas i zasoby. Uczestniczę się w mediacjach i negocjacjach, starając się znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące obie strony, co często pozwala na szybkie i efektywne zakończenie konfliktu bez niepotrzebnej eskalacji.

Strategia procesowa

Przygotowanie strategii procesowej obejmuje analizę Twojej sytuacji prawnej oraz wybór optymalnych rozwiązań proceduralnych, które najlepiej odpowiadają pozycji procesowej. Przygotowuję strategię procesową w taki sposób, aby zapewnić spójność i skuteczność działań na każdym etapie postępowania. Wybór efektywnych środków dochodzenia roszczeń oraz przewidywanie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji pozwalają na uzyskanie pozytywnego wyniku w sprawie.

Usługi prawne

Usługi prawne

Obsługa prawna firm, spółek Poznań


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Poznań


Spory korporacyjne Poznań


Umowy handlowe i gospodarcze Poznań


Sprawy transgraniczne


Sprawy pracownicze i mobility Poznań


Sprawy administracyjne Poznań


Sprawy o zapłatę Poznań


Sprawy

Pozew oświatowy – odszkodowanie od Skarbu Państwa

W powództwie Miasta Poznań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym reformy oświatowej z 2017 r. wytykano niedostateczne finansowanie edukacji przez rząd. Głównym punktem sporu były zmiany w systemie – wydłużenie nauki w szkołach podstawowych oraz średnich i zamykanie gimnazjów. Czy Skarb Państwa odpowiednio wspierał gminy w realizacji ich obowiązków związanych z edukacją?


To nie brak szczepionki był decydujący. Skarga do WSA.

W precedensowej sprawie ze skargi administracyjnej przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta dotyczącą zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd orzekł na korzyść mojego klienta i odrzucił skargę w dwóch analogicznych sprawach. Sprawa została opisana na łamach Rzeczypospolitej.


Hipotetyczne utracone zyski – realne roszczenie

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Oprogramowanie komputerowe – prawo wyczerpania

Sprawa o zapłatę wynikła z umowy sprzedaży zestawów komputerowych. Producent oprogramowania w wyniku kontroli u Kupującego zakwestionował legalność licencji systemu operacyjnego w zakupionych zestawach komputerowych. W konsekwencji Klient odstąpił od umowy ze sprzedawcą i naliczył kary umownych w kwocie prawie 60.000 zł.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Oferuję wysokiej jakości usługi prawne, koncentrując się na wybranych obszarach prawa. Ciągle rozwijam moją wiedzę i umiejętności, aby efektywnie pomagać w Twojej sprawie. Możesz liczyć na przemyślane i skuteczne strategie prawne, które zaproponuję w odpowiedzi na Twoje potrzeby.

  Dostępność

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Procesy sądowe Poznań - jak działam?

  cel umowy

  1. Analiza sprawy

  Efektywne zarządzanie sporem w sprawie sądowej i gospodarczej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą sprawy. Już na wczesnym etapie możliwe jest podjęcie działań w celu zabezpieczenia Twojej sytuacji procesowej.

  W celu analizy sprawy i Twojej sytuacji procesowej i późniejszej rekomendacji prawnej:

  • ustalam istotne okoliczności sprawy, mające znaczenie dla ustalenia podstawy prawnej dochodzenia roszczeń,
  • ustalam i oceniam dowody, jakie są w Twojej dyspozycji i analizuję ich przydatność w sprawie, tzn. możliwość ich wykorzystania w celu poprawia Twojego stanowiska i obalenia argumentacji przeciwnika.
  • analizuję możliwości i ryzyka prawne związane z prowadzeniem sporu,
  • rozpatruję Twój rachunek ekonomiczny i interes gospodarczy w sprawie.

  Zapewniam pełną poufność i dyskrecję w zakresie powierzonych mi informacji.

  2. Rekomendacja prawna

  Rzetelna analiza sprawie jest podstawą do postawienia rekomendacji prawnej w Twojej sprawie. W sprawach nieskomplikowanych, taka rekomendacja może zostać postawiona już na wczesnym etapie analizy sprawy. Jeśli zaś Twoja sprawa wymaga dodatkowej analizy prawnej, to konieczne może okazać się pogłębione zbadanie siły dowodów czy też podstaw prawnych dochodzenia roszczeń.

  Rekomendacja prawna zwykle przedstawiana jest ustnie. Punktem wyjścia są Twoje cele i oczekiwania. W tym świetle przedstawiam możliwe działania prawne. Przedstawiam szanse, ryzyka i scenariusze postępowania. Tłumaczę uwarunkowania prawne Twojej sprawy i podstawy dochodzenia roszczeń.

  Rekomendacja uwzględnia nadto kalkulację ekonomiczną, w tym oszacowanie kosztów postępowania przed sądem lub organem, kosztów reprezentacji i szans na wygraną.

  Całość rekomendacji przedstawiam Tobie w przystępnej i profesjonalnej formie. Dbam o to, aby rekomendacja była dla Ciebie zrozumiała, a wątpliwości wyjaśnione.

  W sprawach skomplikowanych, nieoczywistych czy też precedensowych, lub na Twoje życzenie, przygotowuję rekomendację w formie pisemnej opinii prawnej.

  negocjacje umowy

  3. Ustalenie strategii

  Każdy spór to nie tylko koszt finansowy, ale także zaangażowanie emocjonalne i czasowe. Staram się zatem zgodnie z Twoim interesem prowadzić do jak najszybszego i korzystnego zakończenia sporu.

  Przemyślane działanie możliwe jest dzięki uprzednio opracowanej strategii, która pozwala uprzedzać czynności przeciwnika i skutecznie zarządzać sporem.

  Twoja sytuacja procesowa może uzasadniać strategię negocjacji i polubownego załatwienia sprawy lub dochodzenia roszczeń w procesie sądowym.

  W strategii określamy plan i harmonogram działań procesowych oraz pozaprocesowych. Najczęściej na tym etapie zawieramy umowę i udzielane jest pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Umawiamy się także na wysokość wynagrodzenia.

  4. Prowadzenie sprawy

  Po ustaleniu strategii przechodzę do działań. Podejmuję szereg czynności procesowych i pozaprocesowych, aby zabezpieczyć Twój interes. Przygotowuję skargę, pozew lub odpowiedź na pozew, poszczególne pisma procesowe, występuję w rozprawach i prowadzę negocjacje ugodowe.

  Regularnie przekazuję Tobie informacje o przebiegu postępowania. Omawiam czynności w sprawie, wykonane prace i koszty z tym związane.

  W zależności od przebiegu postępowania dostosowuję strategię postępowania. Możesz liczyć na moje stałe wsparcie, zaangażowanie i profesjonalizm.

  Porady prawne

  Skorzystaj z porady prawnej stacjonarnie w Poznaniu bądź porady prawnej online z dowolnego miejsca. W trakcie spotkania odpowiem na Twoje pytania dotyczące sprawy, którą chcesz założyć lub która już trwa. Wyjaśnię znaczenie konkretnych dokumentów, procedur i działań występujących w trakcie procesu. Pomogę Tobie w znalezieniu skutecznego rozwiązania sprawy i zarekomenduję strategię procesową.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Eksmisja i wydanie lokalu, mieszkania, nieruchomości, a prawa lokatorów.

  Tak zwany “dochód pasywny” obecnie zdaje się być najbardziej pożądanym przez inwestorów rodzajem dochodu. Zdaniem wielu taki dochód może zapewnić najem nieruchomości. Z najmem jednak często związana jest eksmisja, kiedy pojawia się problem, że najemca nie reguluje opłat. W takiej sytuacji konieczne może być wszczęcie windykacji, a nawet eksmisja lokatora. Eksmisja z mieszkania, a w…


  Jak szybko uzyskać nakaz zapłaty i skutecznie odzyskać należność?

  Nakaz zapłaty jest w praktyce niezwykle ważny, bowiem większość przedsiębiorców doświadczyła braku zapłaty za fakturę. Jego uzyskanie możliwe jest w kilku trybach. Jak to zrobić szybko i skutecznie?


  Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty (ENZ) w praktyce?

  Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) to rozwiązanie, które może znacząco poprawić procesy windykacyjne w sprawach transgranicznych. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach formalnych, które opisuję w tekście.


  Kiedy złożyć pozew o rozwiązanie spółki przez sąd?

  W sytuacji sporu między wspólnikami, działalność spółki może być całkowicie sparaliżowana. W takiej sytuacji konieczny może się okazać pozew o rozwiązanie spółki przez sąd. Kiedy i jak może się to odbyć?


  Sprawy sądowe Poznań

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie procesów sądowych i gospodarczych? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej. Po szczegóły zapoznaj się z cennikiem usług prawnych.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – procesy sądowe to szerokie spektrum spraw, zwykle gospodarczych, cywilnych i administracyjnych, ale także karnych;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie apelacji, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Koszt sprawy sądowej zależy od różnych czynników. W skład kosztów procesu wchodzą opłaty sądowe, które mogą być stałe lub stosunkowe, zależne na przykład od wartości przedmiotu sporu. Do kosztów sądowych należą również koszty biegłych, tłumaczy i innych specjalistów w sprawie, które są regulowane odpowiednimi przepisami prawa.

  Istotnym składnikiem kosztów procesu są także koszty ustawowego zastępstwa procesowego, ustalane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Są to stawki zasądzane przez sąd, które pokrywa strona przegrana, a obecnie są one ustalone na stosunkowo niskim poziomie.

  Dodatkowo występują tzw. koszty prawnicze, czyli umowne wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego, które są ustalane indywidualnie w ramach umowy między prawnikiem a klientem.

  Co do zasady, w przypadku przegranej sprawy sądowej, koszty procesu, w tym opłaty sądowe oraz ustawowe koszty zastępstwa procesowego, obciążają stronę, która przegrała sprawę. Jest to ważny aspekt do rozważenia przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego.

  Przeciąganie sprawy sądowej to zjawisko, które może wynikać z różnych przyczyn i ma znaczący wpływ na proces prawny oraz jego uczestników. Przyczyny przewlekłości postępowania sądowego mogą być różnorodne, a wśród nich wyróżnia się zarówno czynniki związane z działaniami stron postępowania, jak i opieszałością organów sądowniczych lub innych instytucji.

  1. Działania stron: W niektórych przypadkach strony procesu mogą stosować różne taktyki prawne mające na celu przeciąganie sprawy, np. poprzez składanie licznych wniosków procesowych, odwołań, czy wniosków o przesunięcie terminów rozpraw. Celem może być zyskanie czasu na przygotowanie lepszej strategii obrony lub wywarcie presji na drugą stronę w celu osiągnięcia korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy.
  2. Opieszałość sądów i organów: Przeciąganie sprawy może również wynikać z nadmiernego obciążenia sądów, braku wystarczającej liczby sędziów, czy też niewydolności administracyjnej. Takie sytuacje prowadzą do długiego oczekiwania na rozpoznanie sprawy, wyznaczanie kolejnych terminów rozpraw i opóźnienia w wydawaniu wyroków.
  3. Skarga na przewlekłość postępowania: W sytuacji, gdy strona procesu uważa, że postępowanie sądowe jest niesprawiedliwie przeciągane, ma prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Skarga ta może być złożona w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.
  4. Zasądzenie sumy pieniężnej: W niektórych przypadkach, jeśli skarga na przewlekłość zostanie uznana za zasadną, sąd może zasądzić na rzecz skarżącego stronę sumę pieniężną jako formę rekompensaty za przewlekłość postępowania. Jest to środek mający na celu zapewnienie sprawiedliwości i odszkodowania za długotrwały proces sądowy.

  Jest to ważny aspekt prawny, który ma na celu zapewnienie sprawiedliwości procesowej i przeciwdziałanie nieuzasadnionym opóźnieniom w rozstrzyganiu spraw.

  Sprawa sądowa online to nowoczesna forma przeprowadzania procesów sądowych, która umożliwia uczestnikom postępowania udział w rozprawach sądowych za pośrednictwem zdalnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje. Dzięki temu strony, świadkowie, adwokaci oraz inni uczestnicy procesu mogą brać udział w rozprawie bez konieczności fizycznej obecności w sali sądowej.

  1. Zdalne rozprawy sądowe: Umożliwiają przeprowadzanie rozpraw i innych czynności procesowych przez internet. Sędzia, strony procesowe oraz ich pełnomocnicy mogą łączyć się z salą sądową zdalnie, korzystając z bezpiecznych platform telekonferencyjnych.
  2. Korzyści: Sprawy sądowe online przynoszą wiele korzyści, w tym oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżowaniem, większą dostępność postępowań dla osób niepełnosprawnych czy przebywających w innych miejscach, a także ograniczenie ryzyka związanego z sytuacjami takimi jak pandemia COVID-19.
  3. Wyzwania: Pomimo korzyści, rozprawy online niosą także wyzwania, takie jak potrzeba zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technologicznej, zabezpieczeń komunikacji online oraz zapewnienia, że wszystkie strony procesu mają równy dostęp do środków technicznych.
  4. Wdrażanie: W wielu krajach, w tym w Polsce, systemy sądownicze adaptują się do możliwości, jakie oferuje technologia, wprowadzając przepisy umożliwiające przeprowadzanie zdalnych rozpraw sądowych, szczególnie w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

  Przeprowadzanie spraw sądowych online stanowi ważny krok w modernizacji systemu sądownictwa, umożliwiając bardziej elastyczne i dostępne podejście do sprawiedliwości.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – prowadzenie procesów sądowych Poznań

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Zasięg – prowadzenie procesów sądowych powiat poznański

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu