Ochrona praw inwestora

9 minut

Jak wspólnik może kontrolować zarząd spółki? 

Wspólnicy w spółkach kapitałowych nie prowadzą spraw spółki. Nie oznacza to jednak, że nie mogą kontrolować bieżącej działalności. W tekście przybliżam, jak wspólnik może kontrolować zarząd.

Newsletter

19 minut

Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

Rozpoczynając współpracę z partnerem biznesowym warto rozważyć założenie spółki jawnej, która jest stosunkowo nieskomplikowana i daje duże możliwości rozwoju. Fundamentem współpracy w tej formie jest dobrze skonstruowana umowa spółki. To właśnie umowa spółki jawnej reguluje strukturę zarządzania, a także zasady dzielenia zysków i inne ważkie kwestie. W tym artykule przybliżam najistotniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia umowy spółki jawnej. To kompendium wiedzy pomoże Ci zwiększyć świadomość w obszarze umowy spółki oraz uniknąć potencjalnych pułapek. Zapraszam do lektury!

13 minut

Dokapitalizowanie spółki z o.o. – wiele dróg do celu

W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się w tym artykule.

11 minut

Prawo pierwokupu i pierwszeństwa nabycia udziałów

W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się w tym artykule.

Ostatnie komentarze

 • TSUE:

  a co w kontekście treści z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejsk...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, to zagadnienie faktycznie jest skomplikowane i dlatego stało s...

 • Artur:

  Miałbym takie pytanie, czy skarga na bezczynność SKO jest zasadna gdy SKO prz...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, takie podstawy stwierdzenia "nieważności" postępowania w przyp...

 • ANDRZEJ S LOBROW:

  Po wniesieniu skargi sąd, przed którym toczy się postępowanie, przekazuje sk...

21 minut

Idzie nowe, czyli sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Decyzja o sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) często wynika z różnych powodów - od potrzeby uzyskania kapitału po zmiany strategiczne w kierunkach biznesowych. Spółki z o.o. są popularnym wyborem wśród przedsiębiorców ze względu na ich elastyczną strukturę oraz ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Ta forma prawna oferuje znaczne korzyści, zarówno dla sprzedających, jak i kupujących udziały, co czyni ją atrakcyjną opcją inwestycyjną. Jak w praktyce sprzedać udziały w spółce z o.o.? O tym przeczytasz w artykule.

13 minut

Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów

W procesie transakcji sprzedaży udziałów, ważne znaczenie mają oświadczenia i zapewnienia - klauzule umowne, które przedstawiają stan prawny i ekonomiczny przedsiębiorstwa. Te klauzule, choć nie są szczegółowo uregulowane w polskim prawie, stanowią istotne narzędzia w procesie zarządzania ryzykiem transakcyjnym. W tym artykule przybliżam tematykę oświadczeń i zapewnień, tłumacząc ich rolę i wpływ na procesy decyzyjne w ramach fuzji i przejęć. Omówiona zostaje również kwestia klauzuli odszkodowawczej 'idemnify and hold harmless', która oferuje dodatkową warstwę ochrony umownej i wiele innych kwestii. Zapraszam do lektury.

9 minut

Kiedy złożyć pozew o rozwiązanie spółki przez sąd?

W sytuacji sporu między wspólnikami, działalność spółki może być całkowicie sparaliżowana. W takiej sytuacji konieczny może się okazać pozew o rozwiązanie spółki przez sąd. Kiedy i jak może się to odbyć?

7 minut

Zaskarżenie uchwały w spółce z o.o. – kiedy warto?

Spółka z o.o. to zaraz za jednoosobową działalnością gospodarczą druga najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. W tej formie prawnej znaczna większość bieżących decyzji podejmowana jest przez zarząd, aczkolwiek niektóre szczególnie kluczowe dla spółki kwestie pozostawiono kompetencji wspólników, którzy podejmują stosowne uchwały. Nie zawsze jednak są oni w pełni zgodni co do funkcjonowania spółki, a niektóre uchwały podejmowane są wadliwie. Kiedy konieczne jest zaskarżenie uchwały wspólników spółki z o.o.?

15 minut

Spór o dywidendę, czyli wspólnika prawo do zysku w spółce z o.o.

Dywidendy są odzwierciedleniem sukcesu spółki i źródłem dochodu dla wspólników. Proces wypłaty dywidendy otoczony jest licznymi regulacjami prawnymi. Jak zabezpieczyć swoje prawo do zysku, gdy pojawi się spór o dywidendę, zwłaszcza będąc wspólnikiem mniejszościowym? Kluczowe znaczenie ma tu umowa spółki, zawierana na początku działalności. Ten artykuł prowadzi Cię przez zawiłości prawne związane z dywidendą ze spółki, od procesu decyzyjnego na poziomie zarządu, do praktycznych sposobów zabezpieczania praw do udziału w zyskach spółki.

20 minut

Prawa wspólników mniejszościowych spółki z o.o. w sporze

Zakładanie spółki z o.o. otwiera drzwi do biznesu, ale również niesie wyzwania, zwłaszcza gdy pojawiają się spory między wspólnikami. W tym artykule prezentuję prawa wspólników mniejszościowych, wyjaśniając zastosowanie w sporach korporacyjnych. Od zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników, przez prawo do żądania rozwiązania spółki, po wgląd w księgi spółki - zrozumienie tych narzędzi jest sposobem zapobiegania konfliktom lub skutecznego radzenia sobie z nimi, gdy już się pojawią. Poznaj swoje prawa czytając ten artykuł!

16 minut

Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. – praktyczne porady

Walne zgromadzenie wspólników to kluczowy moment dla spółki z o.o., gdy ocenia się działalność zarządu i podejmuje ważne decyzje. Prawidłowe przygotowanie jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także szansą na wzmocnienie relacji między wspólnikami. W artykule przedstawimy, jak zwołać zgromadzenie, przygotować niezbędną dokumentację, wybrać firmę audytorską, oraz omówimy procedury głosowania i materiały wymagające podjęcia uchwał.

8 minut

Tworzenie i prowadzenie list insiderów emitenta według MAR

Prowadzenie list insiderów (osób mających dostęp do informacji poufnych) służy kontroli przepływu informacji poufnych. Ma ułatwić organom ścigania złapanie winnych nadużyć na rynku. Insiderzy w spółce zmieniają się jednak, rotują, a także wchodzą w relacje profesjonalne i osobiste. Jak listy insiderów pomagają identyfikować przepływ informacji poufnych w tym dynamicznym otoczeniu? Zapraszam do lektury.

Newsletter

11 minut

Powiadamianie o transakcjach insiderów, czyli legalny insider trading.

Informacje o transakcjach managerów są cenną wskazówką tego, jak zapatrują się oni na kondycję przedsiębiorstwa, którym kierują. Rola insiderów w spółce stawia ich w pozycji uprzywilejowanej wobec szeregowych akcjonariuszy. Jak zatem zgodnie z rozporządzeniem MAR insiderzy powiadamiają ogół inwestorów o transakcjach?

7 minut

Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej

Zasadą jest, że informacje poufne winny być ujawniane niezwłocznie. Dopuszczalne jest jednak pod pewnymi warunkami opóźnienie ujawnienia informacji poufnej. Spółka publiczna jest bowiem z jednej strony zobowiązana do transparentności, a z drugiej do utrzymania konkurencyjności na rynku. Czym jest opóźnienie publikacji informacji poufnych? Czytaj dalej.

5 minut

Ujawnienie informacji poufnej – termin i sposób

Rynek reaguje na informacje błyskawicznie. Ujawnienie informacji poufnej musi zatem następować w sposób, który daje uczestnikom rynku równy dostęp do informacji w tym samym czasie. Rozporządzenie MAR wprowadziło zmiany w sposobie publikacji informacji poufnych. Jakie? O tym dowiesz się czytając ten artykuł.

14 minut

Czym jest informacja poufna na rynku kapitałowym?

Na rynku informacja jest towarem, który wpływa na wycenę instrumentów finansowych. Posiadanie informacji poufnej przed innymi uczestnikami rynku to w zasadzie gwarancja ponadprzeciętnych zysków. W tym artykule dowiesz się, czym jest informacja poufna, jaka jest jej definicja w rozporządzeniu MAR i jak jest ujawniana na rynku kapitałowym (giełdzie). Zapraszam do lektury!

10 minut

Spółka publiczna (giełdowa) – co to jest?

Spółka giełdowa to pojęcie, które słyszymy najczęściej przy okazji opowieści o wielkich zyskach z inwestycji na giełdzie. Mało kto analizuje, czym jest spółka publiczna i jakie ma znaczenie dla rynku kapitałowego, albo szerzej - gospodarki. W tym artykule dowiesz się, co wyróżnia spółkę publiczną od spółki niepublicznej, akcyjnej i innych.

18 minut

Ład korporacyjny (nadzór właścicielski) i zasady corporate governance

Ład korporacyjny to system, który w ostatecznym efekcie ma zwiększać wartość dla akcjonariuszy i interesariuszy spółki. Trudno uchwytny termin, odmieniany przez wszystkie przypadki, ma prosty cel, lecz osiąga go na różne sposoby. Jak nadzór właścicielski wpływa na stosunki między organami spółki, właścicielami i interesariuszami? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu