Obsługa prawna firm, spółek Warszawa

Prawnik, który rozumie Twój biznes w Warszawie.

Rozwój biznesu w Warszawie to duże wyzwanie, także prawne. Zapewniam profesjonalną obsługę prawną, obejmującą windykację należności, sporządzanie umów oraz prowadzenie spraw administracyjnych. Świadczę bieżące doradztwo prawne, wspierając dynamiczny wzrost Twojego przedsiębiorstwa.

Więcej

W każdym biznesie, niezależnie od jego wielkości czy branży, istnieje moment, gdy niezbędne staje się wsparcie prawne. Moja kancelaria dostarcza wszechstronną pomoc prawną dla warszawskich przedsiębiorstw, od obsługi korporacyjnej, przez porady w zakresie prawa pracy i administracyjnego, po wsparcie w negocjacjach umów handlowych.

Realizuję audyty prawne, identyfikując i minimalizując potencjalne ryzyka, zapewniając tym samym prewencyjną ochronę przed możliwymi problemami. Regularna współpraca z moją kancelarią gwarantuje, że Twoja firma będzie bezpieczna pod względem prawnym, co pozwoli Ci skoncentrować się na prowadzeniu i rozwoju biznesu w stolicy i nie tylko.

Wybrane usługi:

Doradztwo prawne

W zakresie obsługi prawnej dla warszawskich firm zapewniam konsultacje telefoniczne oraz online – idealne rozwiązanie, gdy problem nie wymaga osobistego spotkania. Na starcie współpracy oferuję darmową rozmowę telefoniczną, by lepiej zrozumieć Twoje potrzeby.

Więcej

W przypadku bardziej złożonych zagadnień, jak postępowania sądowe czy projekty, proponuję spotkania online lub bezpośrednie. Wszelkie porady i zalecenia przesyłam e-mailem, co zapewnia Ci łatwy dostęp do ważnych informacji.

Sporządzam także kompleksowe opinie prawne. Pisemna opinia prawna zawiera dokładny opis Twojego problemu i analizę prawną, a także ocenia ryzyka i przedstawiając rekomendacje działań. Głównym celem jest dostarczenie Ci jasnego i przystępnego opisu sytuacji prawnej oraz rekomendacji postępowania. Opinie prawne są niezbędne w skomplikowanych przypadkach. Przygotowuję je z myślą o zapewnieniu Tobie maksymalnego bezpieczeństwa i jasności w podejmowanych decyzjach biznesowych.

Windykacja należności

Specjalizuję się w dochodzeniu należności wynikających z faktur, umów i innych zobowiązań, gwarantując terminowe odzyskiwanie zaległych płatności i wspierając stabilność finansową Twojej firmy.

Więcej

Opierając się na szczegółowej analizie dokumentacji i materiału dowodowego, dobieram optymalne taktyki postępowania, by zapewnić najwyższą skuteczność przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i kosztów. Moja strategia obejmuje możliwość dochodzenia wierzytelności w sądzie oraz prowadzenie negocjacji z dłużnikami. Dążę do tego, by każde działanie było maksymalnie efektywne i minimalnie obciążające dla Ciebie.

Zastępstwo i negocjacje

Jako Twój radca prawny, zapewniam kompleksowe wsparcie zarówno w sprawach sądowych, jak i administracyjnych, a także efektywnie negocjuję w Twoim imieniu. Razem zdecydujemy, czy postępowanie sądowe jest najlepszym wyjściem dla Twojej sytuacji, po czym stworzę specjalnie dla Ciebie strategię procesową.

Więcej

Przygotuję wszelkie wymagane dokumenty sądowe i będę reprezentował Cię na każdym kroku postępowania, z najwyższą dbałością o Twoje prawa. Moje profesjonalne podejście do każdego zadania gwarantuje, że Twoje interesy są zawsze najważniejsze.

Umowy gospodarcze

Przy projektowaniu i negocjowaniu umów handlowych dbam o ochronę Twoich interesów biznesowych. Dodatkowo analizuję i opiniuję umowy, zapewniając ich zgodność z przepisami prawnymi i ochronę Twojej działalności gospodarczej.

Więcej

Moja specjalizacja obejmuje tworzenie i analizę bogatego wachlarza umów gospodarczych oraz handlowych, w tym umów na świadczenie usług, dostawy, sprzedaży, najmu, a także umów mieszanych o większej złożoności. Każdą umowę dostosowuję do indywidualnych potrzeb Twojej firmy, zapewniając, że dokładnie odpowiada ona specyfice Twojej działalności. Zapewniam także wsparcie w opracowywaniu bardziej kompleksowych umów, w tym tych obejmujących aspekty międzynarodowe.

Sprawy pracownicze

Zapewniam wsparcie prawne w relacjach pracodawca-pracownik, obejmujące zarówno przygotowanie umów, jak i rozstrzyganie sporów. Moja pomoc skupia się na analizie i tworzeniu niezbędnej dokumentacji, a także reprezentacji przed sądami pracy i organami kontrolnymi.

Więcej

Zajmuję się także wyjaśnianiem i wdrażaniem norm prawnych dotyczących czasu pracy, urlopów, kwestii wynagrodzeń oraz zabezpieczeń społecznych.

Moje doświadczenie umożliwia efektywną ochronę praw moich klientów w przypadku konfliktów związanych z pracą, w tym przy nieuzasadnionym zwolnieniu, występowaniu dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, a także w sporach dotyczących płac lub warunków pracy.

Prawo spółek

Wsparcie prawne w zakresie prawa spółek, obejmujące zarówno powoływanie i odwołanie członków zarządu, jak i przygotowywanie uchwał. Specjalizuję się również w modyfikacjach umowy spółki i dopełnianiu formalności związanych z ładem korporacyjnym.

Więcej

Oferuję pomoc w prawidłowym organizowaniu zgromadzeń wspólników oraz w spełnianiu wszelkich wymogów prawnych dotyczących walnych zgromadzeń, włączając w to również działania związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Spory w biznesie

Zarówno w sądach, jak i podczas negocjacji, reprezentuję Twoje interesy, koncentrując się na skutecznych strategiach rozwiązywania problemów prawnych. Moje działania mają na celu osiągnięcie najlepszych możliwych wyników dla Twojego przedsiębiorstwa.

Więcej

Staram się unikać przedłużających się procesów sądowych, skupiając się na efektywnych negocjacjach, jednak jestem przygotowany do obrony Twoich interesów przed sądem, jeśli rozwiązanie polubowne okaże się niemożliwe. Moim priorytetem jest znalezienie optymalnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb Twojej firmy.

Sprawy administracyjne

W zakresie spraw administracyjnych oferuję pomoc w kontaktach z organami administracji publicznej, przygotowując i prowadząc procedury postępowania administracyjnego. Reprezentuję Twoje interesy w procesach skarg i odwołań, skutecznie broniąc Twoich praw.

Więcej

Dodatkowo, zajmuję się reprezentowaniem przedsiębiorców w obronie ich interesów wobec administracji, włączając w to kwestie związane z odwołaniami oraz skargami na decyzje administracyjne.

Audyt prawny

Zapewniam dokładne przeprowadzenie audytu prawnego Twojej firmy lub aktywów. Proces ten obejmuje szczegółową analizę, której celem jest wykrycie i minimalizacja potencjalnych ryzyk prawnych.

Więcej

Moje podejście koncentruje się na gruntownej ocenie wszystkich kluczowych dokumentów, w tym dokumentacji założycielskiej spółki, badaniu struktury własnościowej oraz przeglądzie umów i kontraktów.

Dodatkowo, przeprowadzam analizę obecnych zobowiązań i należności. Moim celem jest zapewnienie Ci pełnej świadomości stanu prawnego Twojej firmy lub interesów, aby móc skutecznie zarządzać ryzykiem prawnym.

Pozostałe Specjalizacje

Usługi prawne

Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy o odszkodowanie Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Transgraniczna umowa agencyjna

Kancelaria prawna doradzała we współpracy międzynarodowej, tworząc złożoną umowę agencyjną dla zagranicznej korporacji i polskiego przedsiębiorcy. Kluczowym zadaniem było zapewnienie odpowiedniej formy prawnej, która umożliwiała agentowi działanie w imieniu korporacji, jednocześnie zachowując swobodę działania i decyzyjności. W realizacji zlecenia Kancelaria uwzględniła różnorodne aspekty transgraniczne, takie jak jurysdykcja, wybór prawa i języka właściwego umowy.


Ograniczona zamiana nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Opinia prawna.

Otrzymałem zadanie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej możliwości zamiany udziałów w Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) w zamian za nieruchomość z Zasobu. W kontekście dopuszczalności takiej kluczowa jest interpretacja przepisów Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (UKZN) oraz Kodeksu cywilnego (KC) oraz ich wzajemna relacja.


Premie zarządu w spółce komunalnej. Opinia prawna.

Zostałem poproszony o przygotowanie opinii prawnej w sprawie zagadnienia, czy spółki komunalne z dominującym udziałem gminy powinny realizować obowiązki, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej UZZMP).


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Moim celem jest doradztwo prawne dla przedsiębiorców z Warszawy o okolic, które rozwiązuje problemy, ale także buduje trwałe relacje i przedsięwzięcia biznesowe.

  Tajemnica i etyka

  Zachowuję tajemnicę zawodowej i przestrzegam zasad etyki. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Profesjonalizm i dyskrecja buduje zaufanie w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Stale powiększam wiedzę i doświadczenie, aby świadczyć skuteczną pomoc prawną. Specjalizuję się w konkretnych obszarach prawa przedsiębiorców, aby efektywnie prowadzić Twoją sprawę.

  Bieżący kontakt

  Stawiam na przejrzystość i dostępność informacji. Utrzymywanie stałego kontaktu jest dla mnie ważne, abyś czuł się wspierany i był na bieżąco z postępami Twojej sprawy. Komunikuję się płynnie w języku angielskim oraz na poziomie komunikatywnym w języku rosyjskim.

  Porady prawne Warszawa

  Skorzystaj z porady prawnej w Warszawie i wybierz wygodę pomocy prawnej online. Rzetelna konsultacja prawna w zakresie prawa przedsiębiorców zapewni Ci jasne rozwiązania oraz oszczędność czasu.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Odszkodowanie i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (lokalu, budynku, gruntu) – jak dochodzić?

  Niektóre nieruchomości są nabywane przez właścicieli głównie w celach inwestycyjnych. W założeniu zatem mają przynosić określony zysk- dotyczy to w szczególności lokali przeznaczonych na najem. Problem zaczyna się jednak, kiedy osoba – były najemca lub w ogóle osoba trzecia – bezumownie korzysta z nieruchomości. Wynajmujący wskutek takiego nieuprawnionego korzystania np. z lokalu może tracić tysiące…


  Odrolnienie działki, czyli zmiana przeznaczenia i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej krok po kroku.

  Jak przeprowadzić odrolnienie działki i zmienić przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze? Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej? Jakie są koszty odrolnienia? Tego dowiesz się w tym artykule.


  Eksmisja i wydanie lokalu, mieszkania, nieruchomości, a prawa lokatorów.

  Tak zwany “dochód pasywny” obecnie zdaje się być najbardziej pożądanym przez inwestorów rodzajem dochodu. Zdaniem wielu taki dochód może zapewnić najem nieruchomości. Z najmem jednak często związana jest eksmisja, kiedy pojawia się problem, że najemca nie reguluje opłat. W takiej sytuacji konieczne może być wszczęcie windykacji, a nawet eksmisja lokatora. Eksmisja z mieszkania, a w…


  Zakaz konkurencji B2B – jak ominąć, wyliczyć odszkodowanie i uregulować legalnie w umowie?

  Jak ominąć zakaz konkurencji B2B? Czy należy się odszkodowanie za jego ustanowienie? Z tego artykułu dowiesz się, czy w ogóle można obejść zakaz konkurencji i na jakich zasadach. Przeczytasz także o tym, jak długo może on obowiązywać i kiedy zostanie uznany za nielegalny.


  Obsługa prawna przedsiębiorców Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Jeśli masz pytania dotyczące usług prawnych dla firm w Warszawie, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęstsze z nich. W razie potrzeby skontaktuj się ze mną.

  Zastanawiasz się nad optymalnym sposobem założenia i prowadzenia firmy? W zależności od Twoich planów i skali działalności, możesz rozważyć utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub wybór formy spółki. Polskie przepisy prawne oferują różne rodzaje spółek, takie jak spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa czy spółka akcyjna. Obsługa prawna firm i spółek obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki, poprzez negocjacje i zawieranie umów handlowych, aż po przeprowadzanie zmian w strukturze własnościowej.

  W jednoosobowej działalności gospodarczej prawnik skupia się głównie na bieżących aspektach prawnych firmy, natomiast w przypadku spółek zakres jego działania rozszerza się o kwestie korporacyjne, udziałowe oraz rejestracyjne. Niezależnie od formy prowadzenia działalności, istotne jest doradztwo w zakresie umów oraz wsparcie w spełnianiu wymogów prawa, co stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy lub spółki.

  Pomoc prawna dla warszawskich spółek obejmuje nie tylko wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, lecz także pomoc w nowych wyzwaniach. Spółki często doświadczają zmian, takich jak restrukturyzacja organizacyjna, rotacja pracowników czy zmiana składu zarządu. W takich sytuacjach istotne jest zapewnienie pomocy prawnej w analizie statusu, przygotowaniu umów i aneksów oraz prowadzeniu negocjacji. Kolejnym istotnym aspektem są kwestie praw związane z udziałami. Doświadczony prawnik służy pomocą w ochronie interesów spółki w kontekście relacji między wspólnikami oraz sposobu podejmowania decyzji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. Istnieje wiele obszarów, w których pomoc prawnika jest niezbędna, wynikają one z dynamicznego środowiska biznesowego.

  Stała obsługa prawna przedsiębiorców z Warszawy obejmuje kompleksowe wsparcie w różnorodnych kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Doradztwo prawne skupia się na dostosowaniu odpowiedniej formy prowadzenia działalności do indywidualnych planów i potrzeb klienta, czy to poprzez utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), czy też poprzez stworzenie spółki, jak spółka jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa czy akcyjna.

  Usługi obejmują również opiniowanie i przygotowywanie umów handlowych, negocjacje w ich sprawie oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w kwestiach prawnych związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy. Ponadto, stała obsługa prawna obejmuje wsparcie w przypadku zmian właścicielskich, restrukturyzacji oraz rozwiązywania sporów prawnych.

  Kluczowym celem stałej obsługi prawnej jest zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej ochrony prawnej oraz umożliwienie skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie.

  Stała obsługa firm w Warszawie obejmuje szeroki zakres usług, w tym:

  1. Obsługa korporacyjna: Tworzenie dokumentacji korporacyjnej, udział w posiedzeniach zarządu i zgromadzeń wspólników, przygotowywanie zarządzeń i regulaminów.
  2. Analiza i opiniowanie umów: Profesjonalna ocena i opinie dotyczące umów handlowych, w tym negocjacje kontraktów.
  3. Windykacja należności: Skuteczne działania windykacyjne oraz reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych.
  4. Prawo pracy: Doradztwo w sprawach związanych z prawem pracy i regulacjami dotyczącymi pracowników.
  5. Reprezentacja przed organami: Zastępstwo przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.
  6. Nieuczciwa konkurencja: Porady dotyczące spraw związanych z nieuczciwą konkurencją.
  7. Prawo budowlane i inwestycje: Obsługa prawna inwestycji, w tym kwestie związane z prawem budowlanym.
  8. Bieżące doradztwo: Wsparcie w codziennych, nagłych problemach prawnych firm.

  Zapewniamy wszechstronną opiekę prawną dla różnorodnych podmiotów gospodarczych działających w Warszawie:

  • przedsiębiorców indywidualnych: Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, obejmujące codzienne kwestie prawne, takie jak umowy, regulacje prawne oraz sprawy sądowe.
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): Specjalizujemy się w obsłudze prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząc doradztwo korporacyjne, obsługę transakcji, kwestie pracownicze i inne związane z prowadzeniem działalności.
  • spółek jawnych: Zapewniamy wsparcie w funkcjonowaniu i regulacjach dotyczących spółek jawnych, począwszy od dokumentacji spółki po reprezentację w sporach.
  • Dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych: Oferujemy profesjonalne doradztwo i obsługę prawną dla tego rodzaju spółek, obejmując kwestie związane z ich specyficzną strukturą i działalnością.
  • spółek cywilnych: Pomagamy w zarządzaniu spółkami cywilnymi, włączając w to sporządzanie umów oraz rozwiązywanie sporów między wspólnikami.
  • spółek akcyjnych: Nasze usługi obejmują wszechstronną pomoc dla spółek akcyjnych, w tym w kwestiach korporacyjnych, transakcjach oraz zgodności z przepisami rynku kapitałowego.
  • organizacji pozarządowych: Świadczymy wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia i fundacje, wspierając je w kwestiach regulacyjnych, zawieraniu umów oraz realizacji ich celów statutowych.

  W każdym przypadku cena jest ustalana indywidualnie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej.

  Cena pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego zależy od:

  1. Stopnia skomplikowania i trudności sprawy – im bardziej złożona sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej.
  2. Dziedziny prawa – obsługa prawna biznesu obejmuje szeroki zakres spraw, zwykle związanych z prawem gospodarczym, cywilnym i administracyjnym, ale mogą też dotyczyć innych dziedzin prawa, np. karnego lub autorskiego.
  3. Czasu, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – w przypadku pilnych spraw, na przykład gdy pozostał tylko jeden dzień na złożenie odwołania, należy liczyć się z wyższymi kosztami.
  4. Liczby rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty reprezentacji przez pełnomocnika.
  5. Wartości przedmiotu sprawy – im większa wartość, tym zazwyczaj wyższe koszty i poziom skomplikowania sprawy.

  Szczegółowe informacje znajdziesz w cenniku usług prawnych.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg obsługi prawnej firm – Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – obsługa prawna przedsiębiorców aglomeracja warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu