Ochrona interesów spółki

13 minut

Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę – co wybrać?

W dynamicznym świecie biznesu, wybór formy zatrudnienia dla menedżerów wpływa na efektywność zarządzania firmą. Czy lepszy jest elastyczny kontrakt menedżerski, czy stabilna umowa o pracę? W artykule porównujemy te formy zatrudnienia, analizując ich zalety, wady oraz kluczowe różnice prawne, finansowe i organizacyjne. Poznaj korzyści i ograniczenia obu opcji oraz sytuacje, w których sprawdzą się najlepiej.

11 minut

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce – podstawowe informacje

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wymaga spełnienia szeregu formalności, w tym uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę. Proces ten obejmuje różne typy zezwoleń, zależnie od rodzaju pracy i statusu cudzoziemca. Kluczowym elementem jest opinia starosty, znana jako test rynku pracy, która potwierdza brak dostępnych polskich kandydatów. W artykule omówimy rodzaje zezwoleń, procedury ich uzyskiwania oraz wymagane dokumenty. Przedstawimy również sytuacje, w których opinia starosty nie jest konieczna, co ułatwia zatrudnianie pracowników z zagranicy. Ten przewodnik pomoże pracodawcom lepiej zrozumieć proces legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Newsletter

13 minut

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dla cudzoziemca w Polsce

Polska, będąca jednym z dynamicznie rozwijających się krajów w Europie Środkowej, przyciąga coraz więcej przedsiębiorców z zagranicy. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oferuje nie tylko dostęp do dużego rynku wewnętrznego, ale również sprzyjające warunki do inwestycji i innowacji. Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Proces ten, choć wymaga spełnienia określonych warunków i złożenia odpowiednich dokumentów, otwiera drzwi do wielu biznesowych możliwości w sercu Europy. W niniejszym artykule przedstawimy, jakie są wymagania i procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

13 minut

Odstąpienie od umowy o dzieło przez wykonawcę i zamawiającego – konsekwencje i odszkodowanie.

Umowa o dzieło, obok umowy o świadczenie usług jest najpopularniejszym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Problemy z tego rodzaju kontraktem mogą pojawić się w przypadku m.in. opóźnień czy zgodności dzieła z umową. W takiej sytuacji może nawet dojść do odstąpienie od umowy o dzieło ze strony zamawiającego lub wykonawcy dzieła. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta instytucja jest często nadużywana, zwłaszcza w branży budowlanej. W tym tekście przedstawię Ci kilka najważniejszych informacji na temat odstąpienia od umowy o dzieło, w tym praktycznych aspektów tej konstrukcji.

11 minut

Odszkodowanie i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (lokalu, budynku, gruntu) – jak dochodzić?

Niektóre nieruchomości są nabywane przez właścicieli głównie w celach inwestycyjnych. W założeniu zatem mają przynosić określony zysk- dotyczy to w szczególności lokali przeznaczonych na najem. Problem zaczyna się jednak, kiedy osoba - były najemca lub w ogóle osoba trzecia - bezumownie korzysta z nieruchomości. Wynajmujący wskutek takiego nieuprawnionego korzystania np. z lokalu może tracić tysiące złotych miesięcznie. Na szczęście w przepisach prawa przewidziano odszkodowanie za bezumowne korzystanie. Korzystając z tego rozwiązania, warto pamiętać o kilku detalach, które opisuję poniżej.  

Ostatnie komentarze

 • TSUE:

  a co w kontekście treści z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejsk...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, to zagadnienie faktycznie jest skomplikowane i dlatego stało s...

 • Artur:

  Miałbym takie pytanie, czy skarga na bezczynność SKO jest zasadna gdy SKO prz...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, takie podstawy stwierdzenia "nieważności" postępowania w przyp...

 • ANDRZEJ S LOBROW:

  Po wniesieniu skargi sąd, przed którym toczy się postępowanie, przekazuje sk...

10 minut

Eksmisja i wydanie lokalu, mieszkania, nieruchomości, a prawa lokatorów.

Tak zwany “dochód pasywny” obecnie zdaje się być najbardziej pożądanym przez inwestorów rodzajem dochodu. Zdaniem wielu taki dochód może zapewnić najem nieruchomości. Z najmem jednak często związana jest eksmisja, kiedy pojawia się problem, że najemca nie reguluje opłat. W takiej sytuacji konieczne może być wszczęcie windykacji, a nawet eksmisja lokatora. Eksmisja z mieszkania, a w przypadku prowadzenia działalności - eksmisja z lokalu użytkowego, nie jest jednak prostą procedurą, a wynajmujący musi pamiętać o prawach lokatora i kilku kluczowych założeniach. 

10 minut

Brak wynagrodzenia za pracę na czas – jak odzyskać niewypłaconą pensję?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie otrzymać wynagrodzenia na czas? Co możesz zrobić w tej sytuacji? Jak wyliczyć odsetki za opóźnienie? Kiedy możesz dochodzić wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? W tym artykule przeprowadzę Cię przez poszczególne ścieżki dochodzenia Twoich roszczeń oraz wskażę, które z nich są najbardziej skuteczne. Dowiesz się także jakich składników wynagrodzenia możesz żądać od pracodawcy.

10 minut

Skarga na czynności w egzekucji administracyjnej, podatkowej.

Egzekucja w administracji niewątpliwie cechuje się szybkością przy podejmowaniu pierwszych czynności. M.in. z tego względu dochodzi do błędów i niesłusznych czynności. Dłużnik może się jednak ochronić, a jednym z instrumentów prawnych może być skarga na egzekucję administracyjną

Newsletter

15 minut

Jak odzyskać pożyczone pieniądze przelewem, bez umowy, na słowo i nie tylko?

W tym artykule przedstawiam praktyczne sposoby, które pomogą w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, niezależnie od tego, czy transakcja była zabezpieczona umową, czy opierała się na ustnym porozumieniu. Analizuję różne metody i środki prawne dostępne dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, podkreślając przy tym, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie każdej transakcji finansowej, aby uniknąć problemów z odzyskaniem pieniędzy.

Ochrona interesów spółki – jak to robić skutecznie?

W dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, coraz bardziej skomplikowanych struktur korporacyjnych oraz złożonych transakcji biznesowych, ochrona interesów spółki stała się jednym z kluczowych wyzwań dla właścicieli oraz menedżerów. To, jak dobrze firma zabezpiecza swoje interesy, może przesądzić o jej sukcesie lub upadku.

Działania wewnątrzspółkowe – pierwsza linia obrony

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznej ochrony interesów spółki jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem wewnątrz przedsiębiorstwa. Należy monitorować działania członków zarządu i rady nadzorczej, by upewnić się, że nie działają na niekorzyść spółki.

Nadzór właścicielski odgrywa tu kluczową rolę. Odpowiednie szkolenia i wdrożenia procedur wewnętrznych mogą pomóc w minimalizacji ryzyka. W skrajnych przypadkach, gdy interesy spółki są zagrożone przez działania jednego z udziałowców, możliwe jest wyłączenie go z grona wspólników lub nawet rozwiązanie spółki.

Działania zewnątrzspółkowe – kiedy musimy wyjść poza ramy firmy

Ochrona interesów spółki często wymaga interwencji na zewnątrz. Jeśli działania innych podmiotów wyrządziły szkodę spółce, możliwe jest dochodzenie odszkodowania.

Dochodzenie praw spółki na drodze cywilnej

Ochrona interesów spółki często wymaga interwencji na zewnątrz. Jeśli działania innych podmiotów wyrządziły szkodę spółce, możliwe jest dochodzenie odszkodowania. Powództwa cywilne stanowią narzędzie prawne służące do ochrony praw spółki przed naruszeniami przez innych uczestników rynku.

Odwołania i skargi: narzędzia w walce z decyzjami administracyjnymi

Jeśli spółka nie zgadza się z decyzją organu administracji publicznej, ma prawo do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej. W sytuacjach bardziej skomplikowanych można także skorzystać ze skargi administracyjnej do WSA.

Ochrona przedsiębiorstwa – jak to robić skutecznie?

Ochrona interesów spółki wymaga całościowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Świadome korzystanie z dostępnych narzędzi prawnych może przesądzić o przyszłości przedsiębiorstwa w skomplikowanym środowisku biznesowym. Warto więc inwestować w wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu