Ochrona interesów spółki

Newsletter

15 minut

Jak odzyskać pożyczone pieniądze przelewem, bez umowy, na słowo i nie tylko?

W tym artykule przedstawiam praktyczne sposoby, które pomogą w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, niezależnie od tego, czy transakcja była zabezpieczona umową, czy opierała się na ustnym porozumieniu. Analizuję różne metody i środki prawne dostępne dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, podkreślając przy tym, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie każdej transakcji finansowej, aby uniknąć problemów z odzyskaniem pieniędzy.

Ostatnie komentarze

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, akcjonariusze mniejszościowi mogą bronić się przed takimi dzia...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, kluczowe jest, czy uprzywilejowanie ma charakter osobisty związan...

 • kinga:

  Czyli z powyższego należy wywnioskować, że nie ma przeszkód aby umowa spó...

 • Tadeusz:

  Sytuacja w spółce akcyjnej notowanej na giełdzie jest następująca: główny...

11 minut

Sposoby obrony przed rekompensatą 40 euro za opóźnienie w płatności.

W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy mogą spotkać się z roszczeniami o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, określoną na minimalnie 40 euro. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stworzyła mechanizm wspierający wierzycieli, ale również otworzyła drogę dla potencjalnych nadużyć. W tym artykule wyjaśniam, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skutecznie dochodzić rekompensaty, oraz jakie są dostępne strategie obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami rekompensaty. Zapraszam do lektury!

12 minut

Jak dochodzić rekompensaty 40 euro za opóźnienie w płatności faktury?

W świecie biznesu, terminowość płatności jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płynność finansową i zdrowie ekonomiczne przedsiębiorstw. Niestety, wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nierzetelnych klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas. W tym artykulę opisuję, w jaki sposób można uzyskać rekompensatę za dochodzenie wierzytelnościw transakcjach handlowych.

17 minut

Stwierdzenie nabycia spadku – postępowanie, wzór wniosku i skutki prawne.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda proces spadkowy? W tym artykule, krok po kroku, przeprowadzam Cię przez kolejne etapy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Dowiesz się, jak poprawnie przygotować wniosek, jakie znaczenie ma zapewnienie spadkowe i jakie wyzwania mogą pojawić się podczas rozprawy sądowej czy wizyty u notariusza. Poznasz skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku i odkryjesz, jak te informacje mogą wpłynąć na Twoje decyzje. Zapraszamy do lektury, która w fachowy sposób wyjaśnia proces spadkowy.

9 minut

Jak wspólnik może kontrolować zarząd spółki? 

Wspólnicy w spółkach kapitałowych nie prowadzą spraw spółki. Nie oznacza to jednak, że nie mogą kontrolować bieżącej działalności. W tekście przybliżam, jak wspólnik może kontrolować zarząd.

17 minut

Jak prawidłowo napisać testament? Wzór i praktyczne porady.

Rozważasz sporządzenie testamentu, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Mój przewodnik zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o różnych formach testamentów, ich ważności, kosztach i najlepszych praktykach. Od porównania testamentu własnoręcznego i notarialnego po praktyczne wskazówki dotyczące wydziedziczenia i zachowku – ten artykuł zapewnia dogłębne spojrzenie na kluczowe aspekty prawne i praktyczne związane ze sporządzaniem testamentu. Odkryj profesjonalne porady, które pomogą Ci zapewnić, że Twoja ostatnia wola zostanie skutecznie zrealizowana.

19 minut

Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

Rozpoczynając współpracę z partnerem biznesowym warto rozważyć założenie spółki jawnej, która jest stosunkowo nieskomplikowana i daje duże możliwości rozwoju. Fundamentem współpracy w tej formie jest dobrze skonstruowana umowa spółki. To właśnie umowa spółki jawnej reguluje strukturę zarządzania, a także zasady dzielenia zysków i inne ważkie kwestie. W tym artykule przybliżam najistotniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia umowy spółki jawnej. To kompendium wiedzy pomoże Ci zwiększyć świadomość w obszarze umowy spółki oraz uniknąć potencjalnych pułapek. Zapraszam do lektury!

13 minut

Dokapitalizowanie spółki z o.o. – wiele dróg do celu

W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się w tym artykule.

9 minut

Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty (ENZ) w praktyce?

Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) to rozwiązanie, które może znacząco poprawić procesy windykacyjne w sprawach transgranicznych. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach formalnych, które opisuję w tekście.

Newsletter

11 minut

Prawo pierwokupu i pierwszeństwa nabycia udziałów

W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się w tym artykule.

12 minut

Skarga powszechna – skuteczny sposób na administrację?

W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się w tym artykule.

13 minut

Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów

W procesie transakcji sprzedaży udziałów, ważne znaczenie mają oświadczenia i zapewnienia - klauzule umowne, które przedstawiają stan prawny i ekonomiczny przedsiębiorstwa. Te klauzule, choć nie są szczegółowo uregulowane w polskim prawie, stanowią istotne narzędzia w procesie zarządzania ryzykiem transakcyjnym. W tym artykule przybliżam tematykę oświadczeń i zapewnień, tłumacząc ich rolę i wpływ na procesy decyzyjne w ramach fuzji i przejęć. Omówiona zostaje również kwestia klauzuli odszkodowawczej 'idemnify and hold harmless', która oferuje dodatkową warstwę ochrony umownej i wiele innych kwestii. Zapraszam do lektury.

9 minut

Kiedy złożyć pozew o rozwiązanie spółki przez sąd?

W sytuacji sporu między wspólnikami, działalność spółki może być całkowicie sparaliżowana. W takiej sytuacji konieczny może się okazać pozew o rozwiązanie spółki przez sąd. Kiedy i jak może się to odbyć?

14 minut

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W tym artykule wyjaśniam zagadnienie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, by pomóc Ci zrozumieć, jakie masz możliwości, gdy stoisz w obliczu egzekucji administracyjnej wierzyciela. W jakiej sytuacji Twoje zarzuty mogą skutkować kontynuacją, zawieszeniem lub nawet umorzeniem postępowania egzekucyjnego? Jeśli zastanawiasz się, jakie są Twoje prawa i jakie kroki możesz podjąć w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mój artykuł dostarczy Ci niezbędnych wskazówek i praktycznej wiedzy. Zapraszam do lektury!

Ochrona interesów spółki – jak to robić skutecznie?

W dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, coraz bardziej skomplikowanych struktur korporacyjnych oraz złożonych transakcji biznesowych, ochrona interesów spółki stała się jednym z kluczowych wyzwań dla właścicieli oraz menedżerów. To, jak dobrze firma zabezpiecza swoje interesy, może przesądzić o jej sukcesie lub upadku.

Działania wewnątrzspółkowe – pierwsza linia obrony

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznej ochrony interesów spółki jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem wewnątrz przedsiębiorstwa. Należy monitorować działania członków zarządu i rady nadzorczej, by upewnić się, że nie działają na niekorzyść spółki.

Nadzór właścicielski odgrywa tu kluczową rolę. Odpowiednie szkolenia i wdrożenia procedur wewnętrznych mogą pomóc w minimalizacji ryzyka. W skrajnych przypadkach, gdy interesy spółki są zagrożone przez działania jednego z udziałowców, możliwe jest wyłączenie go z grona wspólników lub nawet rozwiązanie spółki.

Działania zewnątrzspółkowe – kiedy musimy wyjść poza ramy firmy

Ochrona interesów spółki często wymaga interwencji na zewnątrz. Jeśli działania innych podmiotów wyrządziły szkodę spółce, możliwe jest dochodzenie odszkodowania.

Dochodzenie praw spółki na drodze cywilnej

Ochrona interesów spółki często wymaga interwencji na zewnątrz. Jeśli działania innych podmiotów wyrządziły szkodę spółce, możliwe jest dochodzenie odszkodowania. Powództwa cywilne stanowią narzędzie prawne służące do ochrony praw spółki przed naruszeniami przez innych uczestników rynku.

Odwołania i skargi: narzędzia w walce z decyzjami administracyjnymi

Jeśli spółka nie zgadza się z decyzją organu administracji publicznej, ma prawo do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej. W sytuacjach bardziej skomplikowanych można także skorzystać ze skargi administracyjnej do WSA.

Ochrona przedsiębiorstwa – jak to robić skutecznie?

Ochrona interesów spółki wymaga całościowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Świadome korzystanie z dostępnych narzędzi prawnych może przesądzić o przyszłości przedsiębiorstwa w skomplikowanym środowisku biznesowym. Warto więc inwestować w wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu