Doświadczenie

Najlepszy adwokat, radca prawny, a może najlepsza kancelaria prawna? Poszukując najlepszego prawnika warto rozpocząć od poznania jego praktyki zawodowej. Dobry i skuteczny prawnik, radca prawny czy adwokat to taki, który swoją prawdziwą wartość ujawnia w podejściu do klienta i praktycznych umiejętnościach prowadzenia sprawy, potwierdzonych praktyką zawodową.

Na tej stronie przedstawiam moje doświadczenie w poszczególnych obszarach prawa, nabyte podczas dotychczasowej praktyki zawodowej i współpracy z profesjonalistami. Zachęcam do zapoznania się ze sprawami, które dotychczas przeprowadziłem.

Moje doświadczenie

Przeprowadzone sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.


Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Przez lata opiekowali klienci się bliskim, a kiedy już nie mieli ku temu warunków i możliwości, wystąpili o przyjęcie go do DPS. Organ w decyzji wprawdzie orzekł o przyjęcie bliskiego do DPS, ale jednocześnie ustalił…

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście


Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym analiza MPZP oraz klasy gleby, co umożliwia poprawną ocenę możliwości zagospodarowania terenu.

Transgraniczna umowa agencyjna


Kancelaria prawna doradzała we współpracy międzynarodowej, tworząc złożoną umowę agencyjną dla zagranicznej korporacji i polskiego przedsiębiorcy. Kluczowym zadaniem było zapewnienie odpowiedniej formy prawnej, która umożliwiała agentowi działanie w imieniu korporacji, jednocześnie zachowując swobodę działania i decyzyjności. W realizacji zlecenia Kancelaria uwzględniła różnorodne aspekty transgraniczne, takie jak jurysdykcja, wybór prawa i języka właściwego umowy.

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?


Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok na niekorzyść klienta, który różni się od poprzedniego wyroku w analogicznym przypadku. Kancelaria złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując interpretację przepisów dotyczących definicji…

Przewlekłość postępowania o 500+


W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia odwołania przez byłą żonę mojego klienta od decyzji, w której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dalej MOPR) uchylił jej prawo do pobierania świadczenia wychowawczego. Pomimo licznych monitów mojego klienta, sprawa odwoławcza zawisła przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym (dalej…

Więcej spraw znajdziesz w określonych kategoriach spraw.

Kancelaria

Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu