Oprogramowanie komputerowe – prawo wyczerpania

Sprawa o zapłatę wynikła z umowy sprzedaży zestawów komputerowych. Producent oprogramowania w wyniku kontroli u Kupującego zakwestionował legalność licencji systemu operacyjnego w zakupionych zestawach komputerowych. W konsekwencji Klient odstąpił od umowy ze sprzedawcą i naliczył kary umownych w kwocie prawie 60.000 zł.

Prawo wyczerpania a legalność licencji oprogramowania

Zagadnienie legalności używanych wcześniej licencji oprogramowania OEM oraz ESD budzi wątpliwości. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 lipca 2012 roku pozwala na korzystanie z „prawa wyczerpania”, a zatem nabywcy takich licencji mogą zostać uznani za uprawnionych nabywców kopii programu komputerowego. Z kolei producenci oprogramowania podważają legalność takich licencji.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 lipca 2012 roku, UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp., C-128/11

Autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów.
Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.

W sprawie występowały zatem prawne ryzyka w postaci zagadnienia legalności licencji, co w ogóle prowadziłoby do przegrania procesu, jak i miarkowania kar umownych przez obciążenie sprzedającego wygórowanymi karami umownymi. 

W obliczu tych wątpliwością i po analizie kosztów prawnych dochodzenia roszczenia zainicjowałem postępowanie ugodowe. W wyniku ugody sprzedający zapłacił ponad 11.000 zł. W ten sposób mój klient oszczędził koszty i czas (nie bez znaczenia jest fakt, że sprawa toczyła się przed sądem warszawskim). 

Zbliżeniu początkowo odległych stanowisk pomógł wspólny wniosek stron, że długi proces wygeneruje wysokie koszty sądowe i zastępstwa procesowego po obu stronach. Długotrwałe negocjacje doprowadziły do ugody sądowej satysfakcjonującej dla obu stron.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw o zapłatę.

Podobne sprawy

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa,…

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc,…

Czytaj więcej

Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki…

Czytaj więcej

Wstąpienie w stosunek najmu po bliskim

W sprawie eksmisyjnej działałem w imieniu właściciela lokalu. Pozwany bronił się, że mieszkał tam legalnie po śmierci matki. Chociaż prawo…

Czytaj więcej

Umowa dostawy – nakaz zapłaty e-sąd (EPU)

W jednej ze standardowych spraw o zapłatę wystąpiłem w imieniu klienta – firmy zaopatrzenia medycznego, z pozwem o zapłatę w elektronicznym…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu