Sprawy o zapłatę Poznań

Dochodzenie należności sprawy o zapłatę

_Twój prawnik od spraw o zapłatę

Gdy prowadzisz biznes lub zwykłe sprawy życia codziennego, możesz wpaść w spór na tle zaległości w zapłacie.

 • Twój kontrahent nie zapłacił należności? Pieniądze możesz odzyskać w sądzie w postępowaniu o zapłatę.
 • Otrzymałeś pozew o zapłatę lub nakaz zapłaty i zastanawiasz się, co robić? Trzeba działać szybko i skutecznie bronić się przed pozwem.

Niezależnie od tego, czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem, profesjonalnie poprowadzę Twoją sprawę o zapłatę i zadbam o Twój interes.

W Poznaniu oferuję wszechstronną pomoc prawną w sprawach o zapłatę, skutecznie wspierając klientów w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów, faktur oraz innych tytułów prawnych. Jako radca prawny, specjalizuję się w strategiach, które pozwalają przedsiębiorcom na utrzymanie płynności finansowej poprzez terminowe odzyskiwanie należności. Dostosowuję metody działania do specyfiki każdej sprawy, wybierając najbardziej efektywną ścieżkę, czy to postępowanie nakazowe, upominawcze czy inne, w celu szybkiego odzyskania długu.

Moje usługi kieruję zarówno do osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w dochodzeniu swoich praw. Stawiam na efektywne prowadzenie spraw o zapłatę, minimalizując czas i obciążenia finansowe związane z tym procesem. Zachęcam Cię do skorzystania z mojej oferty, aby zapewnić sobie profesjonalne wsparcie prawne i skuteczne odzyskanie należnych środków.

Jakie sprawy prowadzi Kancelaria?

Windykacja należności Poznań

Jak mogę pomóc?

W ramach spraw o zapłatę pomagam w odzyskiwaniu długów osobom indywidualnym, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom czy jednostkom samorządu terytorialnego. Mogę pomóc także Tobie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty


Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Jeśli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, powinieneś złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Masz na to co do zasady dwa tygodnie od doręczenia nakazu. Odwołanie się od nakazu zapłaty w terminie wymaga działania pod presją czasu, jednak jest kluczowe i zapobiega uprawomocnieniu się nakazu.

Wezwanie do zapłaty


Pismo przedsądowe, ostateczne (przedsądowe) wezwanie do zapłaty.

Podpisane przez radcę prawnego wezwanie do zapłaty jest niekiedy wystarczającym działaniem do otrzymania zaległej płatności. Wezwanie do zapłaty podpisane przez radcę prawnego czy adwokata zwykle działa mobilizująco na dłużnika.

Więcej

Profesjonalne wezwanie do zapłaty, zawiera m.in.:

 • przypomnienie dłużnikowi o niewykonanym zobowiązaniu pieniężnym;
 • wskazanie ostatecznego terminu na dobrowolne uregulowanie zobowiązania;
 • w przypadku niezawinionych problemów finansowych dłużnika wskazanie możliwości ugodowego rozwiązania sprawy (opcjonalnie);
 • wskazania konsekwencji prawnych braku zapłaty w terminie.  

Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym


Pozew o zapłatę, odpowiedź na pozew, reprezentacja w sądzie i negocjacje ugodowe.

Pozew w postępowaniu zwykłym możesz wnieść w każdej sprawie cywilnej o zapłatę. Ten tryb wybiera się jednak, gdy występują trudności dowodowe lub złożony charakter sprawy. Jest on zwykle najdłuższy i najdroższy.

Więcej

Natomiast jeśli liczy się czas lub posiadasz dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia, należy rozważyć inny tryb dochodzenia roszczeń o zapłatę (np. tryb nakazowy). Niejednokrotnie oferują one niższe koszty i szybsze, odformalizowane postępowanie, a także przewagę procesową.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym


Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, reprezentacja w sądzie, negocjacje ugodowe.

Postępowanie upominawcze o zapłatę to popularny i skuteczny sposób na odzyskanie pieniędzy. Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym uzyskasz, jeśli dochodzisz roszczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych. 

Więcej

Od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym można wnieść sprzeciw. Prawomocny nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny, z którym możesz rozpocząć egzekucję komorniczą.

Nakazu zapłaty nie uzyskasz, jeżeli według treści pozwu:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 • twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość,
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym


Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie, negocjacje ugodowe.

Postępowanie uproszczone służy do prowadzenia nieskomplikowanych spraw, a także spraw o małej wartości przedmiotu sporu.

Więcej

Nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym uzyskasz w sprawach o świadczenie (np. zapłatę), jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym


Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie, negocjacje ugodowe.

Postępowanie nakazowe jest dobrym wyborem, jeśli żądanie pozwu potwierdzone stosownymi dokumentami.

Więcej

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

Nakaz zapłaty uzyskasz także z prawidłowo wypełnionego weksla lub czeku. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi jednocześnie tzw. tytuł zabezpieczenia, co stawia wierzyciela w bardzo korzystnej pozycji procesowej.

Pozew o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)


Sprawa o zapłatę zachowku od spadku lub darowizny, reprezentacja w sądzie, negocjacje ugodowe.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzi się wyłącznie roszczeń pieniężnych. Obowiązek zapłaty musisz wykazać dokumentami.

Więcej

EPU generuje niższe koszty niż pozostałe sprawy o zapłatę (1,25% wartości przedmiotu sporu) i jest szybsze. W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd kieruje sprawę do właściwego miejscowo sądu.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli:

 • dochodzisz roszczenia innego niż pieniężne,
 • doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Model współpracy.

Pomoc w windykacji należności – jak przebiega?

W celu udzielenia pomocy prawnej w odzyskaniu długu muszę najpierw poznać Twoją sytuację i oczekiwania. W trakcie rozmowy słucham i zadaję pytania, które pomogą mi zrozumieć, jaki dług chcesz odzyskać. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowuję ofertę świadczenia pomocy prawnej w zakresie windykacji należności. Po uzgodnieniu warunków współpracy przystępujemy do zawarcia umowy, która wyznacza ramy naszej współpracy w sprawie o zapłatę.

Rozmowa i oferta

01

W celu udzielenia pomocy prawnej w odzyskaniu długu muszę najpierw poznać Twoją sytuację i oczekiwania. W trakcie rozmowy słucham i zadaję pytania, które pomogą mi zrozumieć, jaki dług chcesz odzyskać. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowuję ofertę świadczenia pomocy prawnej w zakresie windykacji należności. Po uzgodnieniu warunków współpracy przystępujemy do zawarcia umowy, która wyznacza ramy naszej współpracy w sprawie o zapłatę.

Wstępna analiza prawna Twojej sprawy o zapłatę jest dokonywana jeszcze na etapie zapytania, ale tutaj zyskuje pełne kolory. Badanie Twojej sprawy obejmuje zidentyfikowanie właściwych przepisów prawa i dokonanie przeglądu orzecznictwa i literatury. Ostatecznie wynikiem analizy prawnej jest rekomendacja rozwiązań (niekiedy w formie opinii prawnej), które wdrażamy w życie podczas windykacji należności.

Rekomendacje prawne

02

Wstępna analiza prawna Twojej sprawy o zapłatę jest dokonywana jeszcze na etapie zapytania, ale tutaj zyskuje pełne kolory. Badanie Twojej sprawy obejmuje zidentyfikowanie właściwych przepisów prawa i dokonanie przeglądu orzecznictwa i literatury. Ostatecznie wynikiem analizy prawnej jest rekomendacja rozwiązań (niekiedy w formie opinii prawnej), które wdrażamy w życie podczas windykacji należności.

Rzetelna analiza prawna jest podstawą do rozpoczęcia prowadzenia Twojej sprawie. W zależności od jej rodzaju, na tym etapie konieczne jest przesłanie dokumentów, udzielenie pełnomocnictwa. Na ten podstawie przygotowuję m. in. wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę i reprezentuję Ciebie przed sądami, organami administracji lub w negocjacjach.

Prowadzenie sprawy

03

Rzetelna analiza prawna jest podstawą do rozpoczęcia prowadzenia Twojej sprawie. W zależności od jej rodzaju, na tym etapie konieczne jest przesłanie dokumentów, udzielenie pełnomocnictwa. Na ten podstawie przygotowuję m. in. wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę i reprezentuję Ciebie przed sądami, organami administracji lub w negocjacjach.

Co wyróżnia Kancelarię Radcy Prawnego?

Skuteczne ściąganie należności przez radcę prawnego z Poznania

Mam doświadczenie w sprawach o zapłatę. Na każdym etapie jestem zaangażowany w Twoją sprawę. Moje podstawowe wartości to:

Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

Michał Marcinkowski
radca prawny

Profesjonalizm

Zapewniam skuteczną pomoc prawną, specjalizując się w procedurze cywilnej, w tym windykacji należności. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

Zaufanie

Moim celem w pomocy prawnej jest tworzenie długoterminowych relacji z klientami, opartych się na wzajemnym zaufaniu i profesjonalnym podejściu do prowadzenia spraw prawnych.

Dyskrecja i etyka

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

Bieżący kontakt

Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

Porada prawna przez telefon radca prawny

Porada prawna w odzyskiwaniu długów – Poznań

Świadczę porady prawne w zakresie odzyskiwania należności o obroną przed pozwami o zapłatę . Moją pomoc kieruję do osób indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji. Oferuję praktyczne i doradztwo dotyczące skutecznej windykacji długów, obejmujące rekomendowanie optymalnych procedur prawnych i działań windykacyjnych Zapraszam do skorzystania z porad prawnych, aby wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania prawne dla Twojej sprawy o zapłatę.

Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

 • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
 • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
 • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

Radca prawny od windykacji długów – moje doświadczenie

Case study niektórych prowadzonych przez mnie spraw o zapłatę.

Zażalenie na odrzucenie apelacji


W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być…

Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną


W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej…

Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.


W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wstąpienie w stosunek najmu po bliskim


W sprawie eksmisyjnej działałem w imieniu właściciela lokalu. Pozwany bronił się, że mieszkał tam legalnie po śmierci matki. Chociaż prawo pozwala wstąpić w umowę najmu zmarłego bliskiego, analiza umowy i dowody wskazywały na brak tytułu prawnego pozwanego do lokalu. Oprócz eksmisji, toczyła się sprawa o zaległy czynsz, którą rozstrzygnięto korzystnie dla mojego klienta. Gdzie leży…

Umowa dostawy – nakaz zapłaty e-sąd (EPU)


W jednej ze standardowych spraw o zapłatę wystąpiłem w imieniu klienta – firmy zaopatrzenia medycznego, z pozwem o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W EPU powód powinien wskazać w uzasadnieniu dowody na poparcie swoich twierdzeń, natomiast dowodów tych nie dołącza się do pozwu. Nie może być natomiast cienia wątpliwości co do zasadności powództwa.

Postępowanie upominawcze szybkie i skuteczne

Sprawy o zapłatę Poznań – cennik

Kancelaria zapewnia elastyczne formy wynagrodzenia za prowadzenie spraw cywilnych o zapłatę, dostosowane do Twojej sprawy i budżetu. Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalam indywidualnie z Tobą przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.

Success fee

Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

Skontaktuj się.

Zachęcam Cię do złożenia niezobowiązującego zapytania.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  lub zadzwoń 782 500 607

  Windykacja należności – pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy o zapłatę? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Przed przygotowaniem pozwu o zapłatę powinieneś ustalić wartości przedmiotu sporu, czyli w uproszczeniu kwotę pieniędzy, o którą wniesiesz pozew. Pozwoli ona ustalić, o co pozwiesz, rodzaj sądu właściwego do rozpoznania sprawy oraz wybór trybu postępowania, w którym najskuteczniej wyegzekwujesz zapłatę.

  Pozew może zostać złożony w następujących trybach (postępowaniu):

  • nakazowym;
  • upominawczym;
  • uproszczonym;
  • zwykłym. 

  Każdy z rodzajów postępowań o zapłatę ma swoje wady i zalety, oraz inne przesłanki dla wniesienia pozwu. Niektóre, jak np. postępowanie nakazowe, stawiają Cię w korzystnej sytuacji procesowej, jeśli tylko spełniasz warunki ich przeprowadzenia.

  Skuteczny pozew powinien określać żądanie pozwu wraz z jego podstawą prawną, zawierać uzasadnienie prawne oraz dowody na poparcie pozwu (np. dokumenty). Na koniec nie należy zapomnieć o wniesieniu opłaty sądowej i spełnieniu wszystkich wymagań formalnych pozwu.

  Pozew możesz złożyć sam lub z pomocą profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego, adwokata) do właściwego sądu.

  Opłata od pozwu o zapłatę zależy od wartości przedmiotu sporu. Koszty powództwa określa szczegółowo ustawa z dnia 26 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

  W sprawach o prawa majątkowe (np. zapłatę faktury) pobiera się od pozwu o zapłatę opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

  • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych
  • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

  Natomiast jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych, to od pozwu pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

  Jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, powinieneś zadbać o ochronę swoich interesów. Masz możliwość zaskarżenia nakazu zapłaty przez wniesienie:

  • sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

  Ile masz czasu na sprzeciw od nakazu zapłaty? Termin na wniesienie odwołania od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie od doręczenia nakazu (art. 4802 § 1 KPC). Środek zaskarżenia od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

  W elektronicznym postępowaniu upominawczym wystarczy sam sprzeciw od nakazu zapłaty, bez dowodów i dokumentów na jego poparcie. Taki nakaz traci moc w części objętej zaskarżeniem, a postępowanie podlega umorzeniu. W pozostałych środkach zaskarżenia należy rozwinąć argumentację sprzeciwu.

  Zaskarżenie nakazu zapłaty w terminie jest kluczowe i zapobiega uprawomocnieniu się nakazu.

  Wniesienie zarzutów czy też sprzeciwu, jeżeli zostały wniesione w terminie i skutecznie, inicjuje postępowanie na zasadach ogólnych przed sądem pierwszej instancji. 

  Z kolei obrona przed pozwem w postępowaniu zwykłym ma postać odpowiedzi na pozew. Termin na udzielenie odpowiedzi wyznaczony przez sąd jest nie krótszy niż dwa tygodnie, a w przypadku skomplikowanych spraw nawet 2 miesiące.

  Sąd powinien działać w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, jednak nie ma konkretnego terminu na rozpatrzenie sprzeciwu czy zarzutów od nakazu zapłaty.

  W praktyce termin ten zależy z jednej strony od staranności sporządzenia środka zaskarżenia, a także uwarunkowań samego sądu, zwłaszcza ilości spraw. Rozpatrzenie sprawy ze sprzeciwu następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy, ale nie jest zaskakujące prowadzenie jej nawet przez 2 lata.

  W przypadku, gdy uznasz postępowanie za przewlekłe, możesz złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

  Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę? Szczegółowe informacje znajdziesz w cenniku usług prawnych. Jeśli sprawa o zapłatę jest skomplikowana, konieczne jest opracowanie materiału dowodowego i przeanalizowanie stanu prawnego i rekomendowanego trybu postępowania, to jej koszt wzrasta. Reprezentacja w sądzie rozliczana jest wg stawki godzinowej, przy czym sprawa o zapłatę zamyka się zwykle w 1-3 rozprawach.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa o zapłatę to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki innych dziedzin prawa;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Powinieneś wiedzieć, że strona przegrywająca proces zwróci Tobie koszty procesu za udział adwokata lub radcy prawnego reprezentującego stronę zwycięską. Dotyczy to kosztów procesu, na które składają się opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, określone ustawą o kosztach w sprawach cywilnych i rozporządzeniem o minimalnych stawkach radców prawnych / adwokatów.

  Zasądzone przez sąd koszty procesu są co do zasady niezależne od wynagrodzenia radcy prawnego na podstawie umowy z Tobą jako klientem.

  Możesz sugerować się wysokością minimalnych stawek dot. czynności radcowskich i adwokackich w sprawach cywilnych. Pamiętaj jednak, że stawki te nie były zmieniane od wielu lat. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł ‒ 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

  Do pozwu o zapłatę należy dołączyć między innymi:

  • dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,
  • odpis z KRS (dla osób prawnych) lub CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
  • dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia względem pozwanego, np. zaakceptowany przez dłużnika rachunek, faktura, umowa, weksel, czek, dowody doręczenia tych dokumentów itp;
  • odpowiednią ilość odpisów dla stron postępowania o zapłatę.

  Windykacja należności Poznań – zasięg

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Odzyskiwanie długów powiat poznański – zasięg

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu