Przewóz wielkogabarytowy a bezpieczeństwo na drodze. Skarga do WSA.

Skarga administracyjna do WSA wniesiona została przez przedsiębiorcę prowadzącego magazyn materiałów, których transport wymagał przewozu wielkogabarytowego. Skarżący wskazał, że zatwierdzenie nowej, stałej organizacji ruchu przez mojego klienta, zakazującej przejazdu ciężarówek wykorzystywanej przez niego dotychczas trasą, ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez pozbawienie go dostępu do drogi publicznej. 

Zgodnie ze stanowiskiem mojego klienta zatwierdzenie nowej organizacji ruchu motywowane było troską o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nastąpiło z inicjatywy lokalnej społeczności reprezentowanej przez radę osiedla i zostało podjęte w prawidłowej procedurze. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził argumentację mojego klienta i orzekł, że zasada wolności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego i możliwe jest jej ograniczenie ze względu na ważny interes publiczny, którym w tym wypadku było bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

art. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Pomimo uzyskania pozytywnego dla klienta wyroku w I instancji, na skutek skargi kasacyjnej skarżącego przedsiębiorcy wyrok WSA został uchylony i zmieniony przez Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wskazał, że zmiana organizacji ruchu nie została wystarczająco rozważona, albowiem okoliczności odnoszące się do bezpieczeństwa uczestników ruchu nie stanowią kryterium zastosowania znaku zakazu poruszania się pojazdów o masie powyżej tonażu 2,5 t. 

Jednak przed wyrokiem sądu II instancji, po analizie ryzyk, klient po analizie ryzyka ponownie zweryfikował w toku postępowania stałą organizację ruchu, w związku z czym wyrok sądu nie miał dla niego faktycznych konsekwencji.

Wyrok jest prawomocny.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu