To nie brak szczepionki był decydujący. Skarga do WSA.

W precedensowej sprawie ze skargi administracyjnej przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta dotyczącą zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd orzekł na korzyść mojego klienta i odrzucił skargę w dwóch analogicznych sprawach. Sprawa została opisana na łamach Rzeczypospolitej.

Dodatkowe punkty za szczepienie – dyskryminacja?

Skarżący argumentowali, że przepis uchwały przyznający dodatkowe punkty w rekrutacji dzieciom, które poddano obowiązkowym szczepieniom zdrowotnym, uniemożliwia przyjęcie dziecka do przedszkola i jest niezgodny z prawem. Z uchwały wynika bowiem, że dzieci niepoddane przez rodziców obowiązkowym szczepieniom uzyskiwały mniej punktów niż dzieci zaszczepione, co zmniejszało ich szanse przyjęcia do wybranego przedszkola publicznego na terenie miasta.

Sąd uznał za nieprawdziwy zarzut, że wprowadzenie w uchwale dodatkowej punktacji za obowiązkowe szczepienia uniemożliwia przyjęcie niezaszczepionych dzieci do przedszkola publicznego. Gmina ma bowiem obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolach publicznych wszystkim (także niezaszczepionym) dzieciom zamieszkałych na jej terenie, natomiast dodatkowa punktacja ma wpływ wyłącznie na szanse przyjęcia dziecka do przedszkola zgodnie z wyborem rodziców.

Zgodnie z zaskarżoną uchwałą, dodatkowe punkty za szczepienie otrzymywały także dzieci rodziców, które z przyczyn medycznych nie podlegały Programowi Szczepień Ochronnych. Zatem punktów za szczepienia nie otrzymywały wyłącznie dzieci rodziców, którzy nie poddawali ich obowiązkowym szczepieniom ochronnym pomimo braku przeciwskazań medycznych

Sąd w tym precedensowym wyroku dokonał nadto rozważenia interesu rodziców, którzy niezaszczepienie dzieci argumentowali subiektywną obawą o ich zdrowie, z prawnym obowiązkiem zapewnienia przez Państwo bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obywatelom, przyznając prymat zdrowiu publicznemu.

Postanowienie jest prawomocne.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu