Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) – założenie, obsługa prawna

Zastanawiasz się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie jesteś pewien, jak przebrnąć przez formalności? A może już prowadzisz własną firmę i potrzebujesz wsparcia prawnego w codziennej obsłudze lub rozważasz rozwój i optymalizację swojej działalności? Oferuję kompleksową pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia Twojej jednoosobowej firmy.

Obsługa prawna jednoosobowych przedsiębiorców – jak mogę pomóc?

 1. 1. Pomoc w założeniu firmy jednoosobowej, obejmująca:
  • Wybór formy opodatkowania,
  • Wybór kodów PKD,
  • Wybór formy prowadzenia księgowości,
  • Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jako podatnik VAT.
 2. 2. Doradztwo finansowe i gospodarcze.
 3. 3. Wsparcie dla jednoosobowych firm w sprawach pracowniczych
 4. 4. Pomoc w interpretacji przepisów podatkowych.
 5. 5. Windykacja należności.
 6. 6. Negocjacje i wsparcie w sporach z klientami.
 7. 7. Reprezentowanie przed instytucjami, urzędami i sądami.

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, znana również jako JDG, jest najprostszą i najpopularniejszą formą prowadzenia własnej firmy w Polsce. Działalność ta z definicji obejmuje zorganizowaną i ciągłą aktywność zarobkową, realizowaną w imieniu własnym przedsiębiorcy, z głównym celem generowania zysku. Właściciel firmy musi dokonać jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co uprawnia go do legalnego prowadzenia biznesu.

Podstawową cechą jednoosobowej działalności jest pełna odpowiedzialność finansowa. Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania swojej firmy całym swoim majątkiem, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych, jego osobiste aktywa mogą zostać użyte do pokrycia długów. Ta odpowiedzialność może rozciągać się również na majątek współmałżonka, chyba że małżeństwo zdecyduje się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Chociaż jednoosobowa działalność gospodarcza kojarzona jest często z małymi przedsiębiorstwami, w rzeczywistości może ona obejmować także większe firmy zatrudniające pracowników lub współpracujące z rodziną. Przedsiębiorca ma możliwość delegowania niektórych zadań, takich jak księgowość czy sprawy kadrowe, poprzez udzielanie pełnomocnictw odpowiednim specjalistom.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to proces, który może być zrealizowany na kilka sposobów, w zależności od preferencji przyszłego przedsiębiorcy. Przede wszystkim, niezależnie od wybranej metody, konieczna jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oto kroki, które należy podjąć:

 • 1. Określenie nazwy przedsiębiorstwa – jest to jedno z pierwszych zadań, które musi wykonać przyszły przedsiębiorca. Nazwa firmy powinna być unikalna i odzwierciedlać charakter prowadzonej działalności.
 • 2. Wybór siedziby działalności – to adres, pod którym firma będzie zarejestrowana i będzie otrzymywała korespondencję urzędową.
 • 3. Dobór PKD firmy – Polska Klasyfikacja Działalności, która określi główny zakres działalności przedsiębiorstwa.
 • 4. Ustalenie formy opodatkowania – możliwe opcje to opodatkowanie według skali podatkowej, podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór formy opodatkowania wpłynie na sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • 5. Rejestracja działalności w CEIDG – można to zrobić online, w urzędzie gminy czy poprzez pocztę. Procedura ta jest zazwyczaj szybka i prosta, a sama rejestracja jest darmowa.
 • 6. Zgłoszenie do ZUS – po zarejestrowaniu firmy należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu uregulowania kwestii ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Jakie są korzyści z prowadzenia jednoosobowej firmy?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to wybór, który przynosi przedsiębiorcom szereg korzyści. Przede wszystkim proces założenia i zarządzania taką formą działalności jest stosunkowo prosty i wymaga minimalnych formalności. Rejestracja firmy jest możliwa online, co znacznie skraca czas i upraszcza procedury. Dodatkowo, przedsiębiorca ma możliwość wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, takiej jak podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt, czy nawet karta podatkowa, co pozwala dostosować obciążenia fiskalne do specyfiki i skali działalności.

Kolejną zaletą jest uproszczona księgowość, która w wielu przypadkach ogranicza się do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. To przekłada się na niższe koszty obsługi księgowej, co jest szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw, gdzie każda oszczędność ma znaczenie. Ponadto, jednoosobowa działalność gospodarcza umożliwia przedsiębiorcy pełną kontrolę nad zarządzaniem firmą oraz swobodę w podejmowaniu decyzji biznesowych, bez konieczności konsultowania ich z innymi wspólnikami.

Nie można również zapomnieć o aspektach finansowych, takich jak możliwość odliczenia wielu kosztów związanych z prowadzeniem działalności, co efektywnie zmniejsza obciążenie podatkowe. W dodatku, w pierwszych dwóch latach działalności, przedsiębiorcy mogą korzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, co stanowi dodatkową zachętę do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej może przybierać różne formy, które przedsiębiorca wybiera w zależności od specyfiki i skali swojej działalności. Każda z dostępnych opcji ma swoje specyficzne cechy i może być bardziej lub mniej korzystna w zależności od indywidualnych okoliczności.

Pierwszą opcją jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, znane jako skala podatkowa. W tej formie stosuje się progresywne stawki podatkowe, które wynoszą 12% dla rocznych dochodów nie przekraczających 120 tys. zł i 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Jest to korzystne dla przedsiębiorców oczekujących niższych dochodów, ponieważ mogą oni skorzystać z kwoty wolnej od podatku i dodatkowo mają możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Drugą opcją jest podatek liniowy, gdzie stosowana jest stała stawka podatkowa wynosząca 19% od dochodu. Ta forma opodatkowania jest atrakcyjna dla przedsiębiorców generujących wyższe dochody, ponieważ pozwala uniknąć wysokich stawek progresywnych. Wadą jest brak kwoty wolnej od podatku i możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem.

Ostatnia opcja to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu, a podatek jest naliczany od całości przychodu według stałej stawki. Stawki ryczałtu różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i mogą wynosić 8,5%, 12% czy 15%. To rozwiązanie jest preferowane przez przedsiębiorców o niskich kosztach operacyjnych lub tych, którzy preferują prostotę w rozliczeniach podatkowych.

Więcej

Wybór formy opodatkowania ma również wpływ na wysokość składki zdrowotnej, która jest obowiązkowym kosztem dla każdego przedsiębiorcy. Składka zdrowotna różni się w zależności od wybranej formy opodatkowania, co warto uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozliczeń z fiskusem.

Składki ZUS w jednoosobowej działalności gospodarczej

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z różnymi formami opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zależnie od sytuacji i statusu przedsiębiorcy. Wybór odpowiedniej formy składek ma istotne znaczenie dla finansów firmy.

Ulga na start to opcja dostępna dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Jednak nadal muszą opłacać składkę zdrowotną. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą zminimalizować początkowe koszty prowadzenia firmy.

Po zakończeniu okresu korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, znanych jako „Mały ZUS”. Ta forma pozwala na opłacanie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne przez kolejne dwa lata. Wysokość tych składek wynosi zazwyczaj 30% minimalnego wynagrodzenia, co jest znacznie niższe niż standardowe składki ZUS. Warto jednak pamiętać, że składka zdrowotna pozostaje na stałym poziomie i nie ulega obniżce w ramach Małego ZUS.

Więcej

Mały ZUS Plus to kolejna opcja dla przedsiębiorców, którzy mają niskie przychody. To rozszerzenie standardowego Małego ZUS pozwala na dalsze zmniejszenie składek w zależności od osiąganych dochodów. Dzięki tej uldze, przedsiębiorcy mogą znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności, co jest szczególnie istotne w przypadku niewielkich firm.

Po zakończeniu okresu ulg, przedsiębiorcy opłacają standardowe składki ZUS, znane jako „duży ZUS”.

Księgowość w firmie jednoosobowej

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest tak skomplikowane, jak może się wydawać. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między ryczałtem ewidencjonowanym a Księgą Przychodów i Rozchodów (KPiR). Wybór ten jest kluczowy, ponieważ od formy prowadzenia księgowości zależy sposób rozliczeń podatkowych. Ryczałt ewidencjonowany upraszcza sprawy, gdyż podatek płaci się od przychodu bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania. Tymczasem KPiR pozwala na dokładne śledzenie wydatków i dochodów, co może przyczynić się do obniżenia obciążenia podatkowego dzięki odliczeniom.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność mogą korzystać z tzw. małej księgowości, co jest formą uproszczonej ewidencji. Prócz podstawowego prowadzenia ksiąg, przedsiębiorca może potrzebować prowadzić ewidencję VAT, ewidencjonować wyposażenie czy środki trwałe, a także prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeżeli wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych.

Pełna księgowość jest wymagana tylko w sytuacji, gdy roczne przychody przekroczą 2 miliony euro. W takim przypadku przedsiębiorca musi dostosować swoje księgi do bardziej formalnych wymogów pełnej księgowości. Jest to jednak rzadkość w przypadku jednoosobowych działalności, które z reguły nie osiągają tak wysokich obrotów. To sprawia, że większość przedsiębiorców może skorzystać z prostszych form ewidencji, co znacznie obniża barierę wejścia na rynek dla nowych firm.

Podatek VAT w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowy przedsiębiorca musi płacić VAT tylko w określonych sytuacjach, zależnych od charakteru prowadzonej działalności oraz osiąganych przychodów. W Polsce, VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest obligatoryjny dla większości przedsiębiorców, jednak istnieją zwolnienia, które mogą dotyczyć także jednoosobowych działalności.

Zwolnienie podmiotowe jest możliwe, gdy roczne obroty przedsiębiorcy nie przekraczają określonego limitu – w 2023 roku wynosi on 200 tys. zł. Obejmuje to większość usług i towarów, z wyjątkiem tych, które są wymienione w przepisach jako wyłączone z tego zwolnienia, takich jak dostawa nowych środków transportu czy niektóre rodzaje sprzedaży nieruchomości.

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy sprzedaży i usług określonych w ustawie, na przykład usług edukacyjnych, niektórych rodzajów działalności medycznej czy kulturalnej, gdzie przedsiębiorca nie musi rejestrować się jako płatnik VAT bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Dodatkowo, przedsiębiorca może dobrowolnie zdecydować się na rezygnację ze zwolnienia z VAT, co jest zazwyczaj podyktowane chęcią odliczania VAT naliczonego od zakupów, co może być korzystne przy znaczących inwestycjach w rozwój firmy. W takim przypadku, niezależnie od obrotów, przedsiębiorca rejestruje się i rozlicza VAT według standardowych zasad.

Więcej


Niektóre rodzaje działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu VAT z mocy prawa, co oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący te działalności nie mają swobody w decydowaniu o rezygnacji ze zwolnienia z VAT. Dotyczy to przede wszystkim działalności specjalistycznych, takich jak sprzedaż nowych środków transportu, dostawa towarów, które są przedmiotem instalacji lub montażu, a także niektóre usługi związane z nieruchomościami lub działalnością finansową i ubezpieczeniową

Pozostałe Specjalizacje

firmy

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski radca prawny, prawnik, adwokat Poznań

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Porady prawne dla firm

  Skorzystaj z porady prawnej w Kancelarii lub wybierz wygodę pomocy prawnej online. Profesjonalna konsultacja w sprawie administracyjnej zapewni Ci przejrzyste rozwiązania i oszczędność czasu.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Zakaz konkurencji B2B – jak ominąć, wyliczyć odszkodowanie i uregulować legalnie w umowie?

  Jak ominąć zakaz konkurencji B2B? Czy należy się odszkodowanie za jego ustanowienie? Z tego artykułu dowiesz się, czy w ogóle można obejść zakaz konkurencji i na jakich zasadach. Przeczytasz także o tym, jak długo może on obowiązywać i kiedy zostanie uznany za nielegalny.


  Sposoby obrony przed rekompensatą 40 euro za opóźnienie w płatności.

  W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy mogą spotkać się z roszczeniami o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, określoną na minimalnie 40 euro. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stworzyła mechanizm wspierający wierzycieli, ale również otworzyła drogę dla potencjalnych nadużyć. W tym artykule wyjaśniam, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skutecznie dochodzić rekompensaty, oraz jakie są…


  Jak dochodzić rekompensaty 40 euro za opóźnienie w płatności faktury?

  W świecie biznesu, terminowość płatności jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płynność finansową i zdrowie ekonomiczne przedsiębiorstw. Niestety, wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nierzetelnych klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas. W tym artykulę opisuję, w jaki sposób można uzyskać rekompensatę za dochodzenie wierzytelnościw transakcjach handlowych.


  Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

  Rozpoczynając współpracę z partnerem biznesowym warto rozważyć założenie spółki jawnej, która jest stosunkowo nieskomplikowana i daje duże możliwości rozwoju. Fundamentem współpracy w tej formie jest dobrze skonstruowana umowa spółki. To właśnie umowa spółki jawnej reguluje strukturę zarządzania, a także zasady dzielenia zysków i inne ważkie kwestie. W tym artykule przybliżam najistotniejsze aspekty, na które należy…


  Jednoosobowa działalność gospodarcza

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania o jednoosobową działalność gospodarczą? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się ze mną.

  Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawsze zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, co jest wymagane prawem w celu zapewnienia jasności i transparentności w obrocie gospodarczym. Zapis ten powinien być zgodny z formą zarejestrowaną w dokumentach tożsamości, a jego pisownia powinna odpowiadać zasadom poprawnej polszczyzny. Opcjonalnie, do imienia i nazwiska można dodać elementy dodatkowe, które mogą opisywać rodzaj działalności lub charakterystyczne aspekty firmy, na przykład „Jan Kowalski – Fotografia” lub „Instalacje Elektryczne – Tomasz Nowak”.

  Dodanie takich elementów jest pomocne zarówno w marketingu, jak i w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala potencjalnym klientom szybciej zidentyfikować zakres usług. Ważne jest jednak, aby dodatki te były zgodne z rzeczywistością i nie wprowadzały w błąd co do natury prowadzonej działalności.

  Jednoosobową działalność gospodarczą mogą założyć:

  1. Osoby pełnoletnie – osoby, które osiągnęły pełnoletniość, mają pełną zdolność do czynności prawnych niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Niepełnoletni za zgodą – osoby poniżej 18 roku życia mogą założyć działalność jednoosobową, jeśli uzyskają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, zazwyczaj jest to rodzic lub opiekun prawny.
  3. Obywatele UE i EOG – obywatele państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  4. Osoby z zezwoleniem na pobyt – osoby z poza UE, które posiadają zezwolenie na stały lub czasowy pobyt w Polsce, mogą założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

  Osoby wykluczone z możliwości prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej to:

  • Funkcjonariusze publiczni – w niektórych przypadkach przepisy zabraniają im prowadzenia własnej działalności.
  • Osoby z zakazem prowadzenia działalności – obejmuje to osoby, które zostały prawnie wykluczone z możliwości prowadzenia działalności na skutek wcześniejszych naruszeń prawa.
  • Osoby skazane za przestępstwa gospodarcze – mogą mieć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Osoby z zajęciami komorniczymi – mogą założyć działalność, jednak ich dochody mogą być podlegać zajęciu przez komornika.

  Jednoosobowa działalność gospodarcza może zatrudniać dowolną liczbę pracowników. Nie ma ustawowego limitu odnośnie liczby osób, które właściciel może zatrudnić. Kluczowe jest jednak spełnienie wszystkich wymogów prawnych związanych z zatrudnieniem, w tym zarejestrowanie się jako płatnik składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

  Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie pracowników muszą również zadbać o prawidłowe rozliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a także spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej to przerwa w jej prowadzeniu, która może być dokonana w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Zawieszenie działalności umożliwia przedsiębiorcy czasową rezygnację z opłacania składek ZUS i podatków, gdyż za okres zawieszenia nie ma obowiązku ich płacenia ani składania deklaracji ZUS i VAT.

  Zawieszenie działalności gospodarczej może nastąpić z dowolnego powodu, na dowolny okres, który nie może być krótszy niż 30 dni, i może być powtarzane dowolną ilość razy. Procedura zawieszenia wymaga zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co skutkuje automatycznym powiadomieniem ZUS, urzędu skarbowego oraz GUS. Wnioskując o zawieszenie, przedsiębiorca może wybrać, czy zawieszenie ma być bezterminowe, czy na określony czas.

  Po zawieszeniu działalności, przedsiębiorca nie może prowadzić żadnej działalności zarobkowej pod egidą zawieszonej firmy, ale ma prawo do wznowienia działalności w dowolnym momencie, o ile wskazał termin wznowienia w zgłoszeniu, lub poprzez nowe zgłoszenie do CEIDG, jeśli zawieszenie było bezterminowe.

  Jednoosobową działalność gospodarczą można zawiesić na dowolny okres czasu, zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy. Minimalny czas zawieszenia to 30 dni, ale nie ma górnej granicy czasowej — działalność może być zawieszona na czas nieokreślony.

  Dzięki temu przedsiębiorcy mają elastyczność w zarządzaniu swoją działalnością w przypadkach osobistych przeszkód, zmian rynkowych czy innych czynników zewnętrznych wpływających na prowadzenie firmy.

  Aby wyrejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wykreślenie firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten powinien zawierać datę faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. Złożenie wniosku o wykreślenie powoduje automatyczne wyrejestrowanie przez ZUS jako płatnika składek.

  Nie ma określonego terminu, w którym należy złożyć wniosek, ale do momentu jego złożenia, przedsiębiorca jest traktowany jako aktywny płatnik składek. Dodatkowo, przedsiębiorca ma 7 dni na wyrejestrowanie z ZUS osób zatrudnionych, w tym siebie samego.

  Wniosek o wykreślenie można złożyć online, korzystając ze strony biznes.gov.pl, osobiście w urzędzie miasta/gminy lub drogą pocztową. Jeśli wniosek jest wysyłany pocztą, konieczne jest wcześniejsze poświadczenie autentyczności podpisu przez notariusza.

  Po złożeniu wniosku, wykreślenie z CEIDG następuje najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu złożenia wniosku elektronicznie, złożenia go w urzędzie, lub dniu doręczenia wniosku do urzędu (jeśli wysłany pocztą). Informacja o wykreśleniu firmy jest automatycznie przekazywana do urzędu skarbowego, GUS, ZUS, KRUS, a przedsiębiorca nie musi dodatkowo zawiadamiać tych instytucji o zamknięciu działalności.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu