Umowa agencyjna

Uregulowanie pośredniczenia w zawieraniu umów w ramach umowy agencyjnej wymaga szczegółowej analizy obszaru współpracy i uwarunkowań prawnych. Profesjonalna umowa agencyjna pozwala dokładnie procedurę świadczenia usług przez agenta, a także warunki i wysokość wynagrodzenia. Oferuję usługi w zakresie sporządzania umowy agencyjnej, która pozwoli Tobie profesjonalnie uregulować współpracę z agentem lub dającym zlecenie.

Profesjonalna umowa agencyjna

W umowie agencyjnej, przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy) albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Z kolei Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia (prowizji).

Stronami umowy agencyjnej mogą być wyłącznie profesjonaliści. Zleceniodawca musi być przedsiębiorcą, a agent zobowiązany jest działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. Typowym obszarem zawierania umów agencyjnych są usługi ubezpieczeniowe.

W praktyce charakterystyczny dla umowy agencyjnej jest prowizyjny system wynagrodzenia. Typowe są dwa warianty:

 • pośredniczy – agent podejmuje czynności faktycznych prowadzących do zawarcia przez dającego zlecenie umów z klientami, np. działania zorientowane na zdobycie określonych klientów, działania promocyjne i reklamowe,
 • przedstawicielski – agent może również zawierać umowy z klientami w imieniu dającego zlecenie. Wynagrodzeniem agenta jest prowizja zależna od ilości zawartych umów lub kwot, na które zostały one zawarte.

Przy sporządzaniu umowy dystrybucji zwracam szczególną uwagę na uregulowania dotyczące wysokości i sposobu obliczania wynagrodzenia, warunków jego uzyskania oraz praktycznych aspektów wykonywania obowiązków zleceniodawcy i agenta.

Umowa agencyjna może również zawierać szczególne postanowienia dotyczące m. in. terminów i przesłanek wypowiedzenia umowy, możliwości dochodzenia prowizji od umów zawartych po wygaśnięciu umowy agencyjnej oraz prowizji del credere.

Na wypadek sytuacji nienależytego wykonywania umowy przygotowuję przepisy sankcjonujące, takie jak kary umowne, wypowiedzenie czy odstąpienie od umowy. Sankcje takie powinny jednak być racjonalne i adekwatne do charakteru współpracy i przepisów prawa. Kładę nacisk na racjonalne zobowiązania umowne zorientowane na zgodne i korzystne wykonywanie umowy.

Umowa agencyjna – prawnik, radca prawny

Korzystając z moich usług masz pewność, że umowa agencyjna zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jej warunki będą jednoznaczne i precyzyjne. W umowie uwzględnię wszelkie istotne szczegóły dotyczące zapłaty wynagrodzenia, obowiązków stron, czasu trwania umowy i ograniczenia działalności konkurencyjnej. Dodatkowo uwzględnię w umowie odpowiednie zabezpieczenia dla obu stron w razie problemów, takie jak kary umowne za naruszenie umowy czy możliwość wypowiedzenia umowy.

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu