Umowa, statut spółki

Planujesz rozpoczęcie współpracy biznesowej i zawiązanie spółki? Wspólne przedsiębiorstwo to relacja na dobre i na złe. Dobrze, żeby podstawę tej współpracy stanowiła profesjonalnie sporządzona umowa spółki. Pomoże to Tobie osiągnąć sukces i uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Profesjonalna umowa spółki

Oferuję projektowanie, analizę i wdrażanie umów spółek, które są kluczowe dla działalności gospodarczej w tej postaci. Specjalizuję się w tworzeniu skrojonych na miarę rozwiązań prawnych, które regulują strukturę i zasady funkcjonowania Twojej spółki, zarówno w obszarze prawa handlowego, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jak i w ramach spółek cywilnych, opierając się na Kodeksie cywilnym.

W zakresie przygotowywania umów spółek prawa handlowego, moje usługi obejmują następujące rodzaje spółek:

 • Spółkę jawną,
 • Spółkę partnerską,
 • Spółkę komandytową,
 • Spółkę komandytowo-akcyjną
 • Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Prostą spółkę akcyjną,
 • Spółkę akcyjną.

Zwracam uwagę, że spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka akcyjna wymagają sporządzenia statutu, który pełni funkcję podobną do umowy spółki. Z kolei spółka cywilna jest inną formą działalności niż spółki prawa handlowego, ponieważ stanowi umowę cywilnoprawną między wspólnikami.

Jaka jest dobra umowa spółki?

Dobrze przygotowana umowa spółki jest w pierwszej kolejności wynikiem poznania Twoich oczekiwań i planowanej działalności. Każda firma jest unikatowa i dotyczy to również potrzeb i możliwości przyszłych partnerów biznesowych.

Z tą myślą projektuję umowę spółki tak, aby precyzyjnie odzwierciedlała intencje założycieli, chroniła interesy wspólników oraz wyraźnie określała ich prawa i obowiązki. Starannie opracowane dokumenty spółki na wczesnym etapie mogą w przyszłości uchronić Cię przed wieloma problemami.

Co powinna zawierać Twoja umowa spółki?

Umowa spółki, by została skutecznie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi zawierać elementy obligatoryjne, określone przez przepisy prawa. Te podstawowe wymagania różnią się w zależności od typu spółki.

Dla spółki jawnej, na przykład, konieczne jest określenie nazwy i siedziby spółki, wkładów wniesionych przez wspólników, przedmiotu działalności oraz czasu trwania spółki, jeśli jest on określony. Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne wymagają dodatkowo wskazania sumy komandytowej, wyznaczającej zakres odpowiedzialności komandytariuszy.

W spółkach kapitałowych, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wymogi dotyczą dodatkowo kapitału zakładowego, liczby i wartości nominalnej udziałów. Prosta spółka akcyjna, z kolei, musi zawierać informacje liczbach, seriach i numerach akcji i ewentualnych uprzywilejowaniach.

Te elementy są fundamentem, który gwarantuje, że spółka może być prawidłowo zarejestrowana i funkcjonować w przestrzeni gospodarczej. Jednak doświadczenie pokazuje, że dopasowanie umowy spółki do indywidualnych potrzeb biznesowych często wymaga wprowadzenia dodatkowych postanowień, niezbędnych dla optymalnego działania spółki.

Dodatkowe postanowienia umowy spółki – w tym tkwi sekret

Umowa spółki może być wzbogacona o postanowienia fakultatywne, które dostosowują ją do specyficznych wymagań i celów biznesowych. Choć ich wprowadzenie nie jest obligatoryjne, umożliwiają one precyzyjne określenie zasad funkcjonowania spółki oraz zabezpieczenie interesów wspólników. Poniżej przedstawiam wybrane, istotne elementy fakultatywne umowy, które mogą zostać włączone do umowy spółki:

 • Zasady reprezentacji spółki i zarządzania, pozwalające na określenie osób upoważnionych do podejmowania decyzji oraz ich zakresu kompetencji.
 • Postanowienia dotyczące zbycia udziałów, w tym ograniczenia i procedury zapewniające kontrolę nad zmianami w składzie wspólników (np. prawo pierwszeństwa, pierwokupu).
 • Możliwość umorzenia udziałów i procedura dopłat wspólników, co daje spółce elastyczność w zarządzaniu kapitałem.
 • Klauzule tag-along i drag-along, ułatwiające przejęcie kontroli nad spółką lub wyjście z niej.
 • Regulacje dotyczące udziałów, akcji uprzywilejowanych, które mogą dotyczyć głosu, dywidend lub udziału w majątku likwidacyjnym spółki.
 • Sposób podziału zysku, który może być dostosowany do potrzeb i oczekiwań wspólników np. przez wprowadzenie zaliczek na dywidendę.
 • Wprowadzenie kworum dla Zgromadzenia Wspólników i określenie spraw wymagających jego decyzji, co wpływa na proces podejmowania kluczowych decyzji.
 • Ograniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań przez zarząd spółki,
 • Postanowienia dotyczące szczególnych korzyści lub obowiązków wspólnika wobec spółki,
 • Ograniczenia dotyczące wstąpienia spadkobierców do spółki oraz wyłączenie możliwości wstąpienia współmałżonka wspólnika, jeśli udziały są objęte wspólnością majątkową.
 • Przyczyny rozwiązania spółki, które pozwalają na dokładne określenie warunków zakończenia działalności.

Włączenie tych postanowień pozwala na stworzenie umowy „szytej na miarę”, odpowiadającej na konkretne potrzeby spółki i jej wspólników.

Brak tych elementów może w przyszłości skutkować koniecznością ich dodania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu