Umowa cesji

Przeniesienie praw i wierzytelności w ramach umowy cesji wymaga ekonomicznej i prawnej analizy stosunków prawnych. Profesjonalna umowa cesji pozwala przenieść wierzytelność w sposób skuteczny, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesów cedenta i cesjonariusza. Oferuję usługi w zakresie sporządzania umowy cesji, która zabezpieczy Twoją transakcję przeniesienia i wierzytelności.

Profesjonalna umowa cesji

Umowa cesji to umowa, w której osoba, zwana cesjonariuszem, nabywa od innej osoby, zwanej cedentem, prawa lub wierzytelności wynikające z określonej umowy lub innego stosunku prawnego. W wyniku takiej umowy cesjonariusz staje się nowym wierzycielem lub właścicielem prawa, które wcześniej należało do cedenta.

Cesjonariusz nabywa przy tym wszystkie prawa związane z wierzytelnością. Zatem w braku odmiennego zastrzeżenia stron, przechodzą na cesjonariusza z mocy prawa np. roszczenia o zaległe odsetki, roszczenie odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych i inne właściwe dla danego stosunku prawnego.

W praktyce umowa cesji często jest wykorzystywana w celu pozyskania finansowania poprzez przekazanie wierzytelności na rzecz podmiotu udzielającego kredytu lub faktoringu. Może być także stosowana do przeniesienia praw własności w ramach transakcji handlowych lub restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa.

Cesja wierzytelności – jak pracuję?

Przygotowując umowę cesji w pierwszej kolejności przeanalizuję, czy wierzytelność w ogóle może być przedmiotem cesji. O tym, czy cesja jest dopuszczalna, decydują przepisy szczególne i konkretne zapisy umowy.

Jeśli cesja jest dopuszczalna to sporządzając umowę przygotowuję zapisy dotyczące m.in.: dokładnego opisu przedmiotu cesji, oświadczeń stron co wierzytelności będących przedmiotem cesji, ceny i warunków płatności, a także kwestie dotyczące poinformowania dłużnika o cesji, odpowiedzialności za wady oraz sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów.

Przygotowanie profesjonalnej umowy cesji wymaga analizy indywidualnego stosunku prawnego, który ma być jej przedmiotem. Konieczne jest także dokonanie analizy ekonomicznej wierzytelności oraz uwarunkowań prawnych związanych z możliwością dochodzenia wierzytelności. Uzasadnione mogą okazać się negocjacje warunków cesji z drugą stroną.

Umowa cesji – prawnik, radca prawny

Korzystając z moich usług masz pewność, że umowa cesji zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jej warunki będą jednoznaczne i precyzyjne. W umowie uwzględnię wszelkie istotne kwestie, aby umowa była skuteczna, a Twoje prawa były chronione przez adekwatne oświadczenia stron, dokładny opis wierzytelności oraz sposób i termin płatności. Dodatkowo uwzględnię w umowie odpowiednie zabezpieczenia dla obu stron w razie problemów, takie jak kary umowne za naruszenie umowy czy możliwość odstąpienia od umowy.

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu