Weksel

Uregulowanie pośredniczenia w zawieraniu umów w ramach umowy agencyjnej wymaga szczegółowej analizy obszaru współpracy i uwarunkowań prawnych. Profesjonalna umowa agencyjna pozwala dokładnie procedurę świadczenia usług przez agenta, a także warunki i wysokość wynagrodzenia. Oferuję usługi w zakresie sporządzania umowy agencyjnej, która pozwoli Tobie profesjonalnie uregulować współpracę z agentem lub dającym zlecenie.

Weksel

Weksel to papier wartościowy, który wykorzystywany jest do zabezpieczenia umowy zawartej pomiędzy stronami. Daje gwarancję terminowej spłaty zobowiązania przez wystawcę dokumentu lub osobę przez niego wskazaną. Złożenie podpisu na wekslu stanowi podstawę zobowiązania podpisującego. Tym samym weksel potwierdza istnienie zobowiązania osoby podpisującej (dłużnika wekslowego).

Weksel może być używany jako środek płatniczy (kredytowy), zabezpieczający lub obiegowy. Płatnicza funkcja weksla polega na wystawieniu go pod zabezpieczenie zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

Weksel może zostać także puszczony w obieg przez zapłacenie należności posiadanym wekslem. W ten sposób następuje przeniesienie na inną osobę dotychczasowych zobowiązań własnego dłużnika z weksla.

Weksel własny i trasowany

Weksle dla swojej ważności wymagają sporządzenia według ściśle określonych przez prawo wekslowe zasad.

Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy (dłużnika wekslowego) do zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie, powodując bezwarunkową odpowiedzialność osoby/osób na nim podpisanej.

Weksel trasowany zawiera zaś skierowanie do oznaczonej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej w oznaczonym czasie i miejscu, powodujące bezwarunkową odpowiedzialność osoby/osób na niej podpisanej.

Główna różnica pomiędzy wekslem własnym a trasowanym jest taka, że w wekslu własnym wystawca sam zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy pieniężnej. Natomiast w wekslu trasowanym wystawca poleca zapłatę określonej przez siebie sumy pieniężnej innej osobie (np. bankowi).

Weksel in blanco

W przypadku kredytów lub pożyczek często spotykany jest weksel własny in blanco. Jest to rodzaj weksla własnego, który zaopatrzony jest tylko w sam podpis wystawcy, bądź w niektóre elementy weksla np. miejsce i datę wystawienia czy klauzule wekslowe (bez protestu, zakazująca indosowania weksla itp.).

Aby zapobiec nadużyciom związanych z wypełnieniem weksla in blanco, dołącza się do niego najczęściej deklarację wekslową, która określa treść zobowiązania polegającego zabezpieczeniu i formułuje zasady wypełnienia weksla.

Sporządzanie weksli i dochodzenie roszczeń – prawnik, radca prawny

Korzystając z moich usług, masz pewność, że weksel zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zobowiązanie w nim zawarte będzie skuteczne. W wekslu uwzględnię wszelkie elementy warunkujące jego skuteczność, określone w prawie wekslowym. Weksel w zależności od potrzeb będzie zawierał możliwość przeniesienia prawa z niego wynikającego na inną osobę (indos weksla), klauzulę „bez protestu”, „nie na zlecenie” i inne.

Pomagam także w dochodzeniu roszczeń z weksla w sądowym postępowaniu nakazowym. Jest to postępowanie uproszczone, niskokosztowe, które daje możliwość ustanowienia zabezpieczenia na majątku dłużnika natychmiast po wydaniu nakazu zapłaty w trybie nakazowym, jeszcze przed jego uprawomocnieniem. 

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu