Sprawy o odszkodowanie Poznań

Twój prawnik od spraw o odszkodowanie

Jesteś poszkodowanym i chciałbyś uzyskać odszkodowanie? Poszukujesz pomocy prawnej, aby skalkulować szkodę i szanse na odszkodowanie? Profesjonalnie poprowadzę Twoją sprawę odszkodowawczą i zabezpieczę Twoje interesy.

Więcej

W zakresie spraw o odszkodowanie w Poznaniu świadczę usługi prawne obejmujące szeroki zakres przypadków, od odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych, przez odszkodowania za wypadki w pracy, aż po odwołania od decyzji ubezpieczycieli. Specjalizuję się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zapewniając skuteczne reprezentowanie Twoich interesów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w sądach.

Moje działania obejmują analizę sytuacji prawnej, przygotowanie i negocjowanie roszczeń odszkodowawczych oraz reprezentację w postępowaniach sądowych. Dodatkowo zajmuję się sprawami związanymi z odpowiedzialnością członków zarządu i wspólników. W każdym przypadku stawiam na indywidualne podejście do Twojej sytuacji i potrzeb, zapewniając skuteczne reprezentowanie Twoich interesów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w sądach.

Wybrane usługi:

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Oprócz jednorazowego odszkodowania możliwie jest uzyskanie innych świadczeń na podstawie ustawy wypadkowej, m. in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty, czy też nawet odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy.

Więcej

Ważne, aby wypadek przy pracy należycie udokumentować i zgłosić niezwłocznie pracodawcy. Z całego zdarzenia pracodawca sporządza protokół powypadkowy, który jest koniecnzy do ubiegania się o świadczenia z ubezpiczenia wypadkowego z ZUS. W całym tym procesie istotne jest, aby aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przed pracodawcą i ZUS i gromadzić materiał dowodowy dla ustalenia zdarzenia za wypadek przy pracy.


Przykładowe usługi: Wniosek do ZUS o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy, pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentacja w postepowaniu wypadkowym.

Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to finansowa rekompensata za wypadek drogowy. Odszkodowanie za szkody komunikacyjne z OC sprawcy przysługuje Tobie, jeśli zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym. Kiedy dochodzi do zaniżenia odszkodowania, skuteczną drogą jest pozew o odszkodowanie.

Więcej

Dochodzić możesz odszkodowania komunikacyjnego po wypadku samochodowym m. in. za uszkodzony samochód, kosztów leczenia uszczerbku na zdrowiu, brak samochodu zastępczego i inne.


Przykładowe usługi: Pozew o odszkodowanie z OC sprawcy, odwołanie od zaniżonej wyceny szkody (kwoty odszkodowania), negocjacje.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Postępowanie szkodowe kończy się wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu odszkodowania lub odmowie. Jeśli decyzja nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, odmówiono Ci wypłaty odszkodowania lub przyznano zaniżone odszkodowanie, możesz odwołać się od tej decyzji. Kwestie te reguluje Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Więcej

Powinieneś zadbać, aby odwołanie miało rzeczowe uzasadnienie i było udokumentowane. Tylko w ten sposób możesz liczyć na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Ponowne rozpoznanie z odwołania sprawy przez ubezpieczyciela daje Tobie szansę na zmianę decyzji w niesformalizowanym postępowaniu. Odwołanie to też sygnał, że zamierzasz dochodzić swoich roszczeń. W ostateczności przysługuje Tobie bowiem dochodzenie roszczeń w sądzie.


Przykładowe usługi: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, reprezentacja, negocjacje ugodowe.

Odpowiedzialność członków zarządu, wspólników

Działanie na szkodę (niekorzyść) spółki wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą członków zarządu i wspólników. Jest wiele podstaw takiej odpowiedzialności. Na przykład majątkowa odpowiedzialność zarządu za długi spółki ma miejsce, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (art. 299 KSH).

Więcej

Odpowiedzialność wspólników jest różna w spółkach osobowych i kapitałowych. Regułą jest, iż wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wspólnicy spółki osobowej odpowiadają solidarnie za cały dług spółki w przypadku, gdy spółka nie wykona zobowiązania. Od tych reguł istnieje szereg wyjątków, który sprawia, że odpowiedzialność zarządu i wspólników to zagadnienie skomplikowane.


Przykłady usług: Pozew o wyłącznie wspólnika, pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu (art. 299 KSH), pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Odszkodowanie za blokowanie inwestycji

Pozwolenie na budowę jest warunkiem rozpoczęcia inwestycji. Zdarzają się sytuację, gdy uzyskanie pozwolenia na budowę natrafia na bezprawne działanie organów bądź innych uczestników procesu. Kiedy budowa staje, należy rozważyć dochodzenie odszkodowania za utracone korzyści z inwestycji.

Więcej

Jeśli dochodzi do przewlekłego prowadzenia sprawy, uchylenia pozwolenia na budowę czy też innego bezprawnego blokowania inwestycji, możesz dochodzić odszkodowania z tytułu utrudniania budowy. Profesjonalne doradztwo prawne w toku postępowania administracyjnego może poprawić Twoją sytuację w procesie odszkodowawczym, a nawet doprowadzić do odblokowania inwestycji.


Przykładowe usługi: Pozew o odszkodowanie za utrudnianie budowy, odwołanie (zaskarżenie) od decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę, odwołanie od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę, skarga administracyjna na decyzję organu, negocjacje.

Pozostałe Specjalizacje

Usługi prawne

Obsługa prawna firm, spółek Poznań


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Poznań


Spory korporacyjne Poznań


Umowy handlowe i gospodarcze Poznań


Sprawy transgraniczne


Sprawy pracownicze i mobility Poznań


Sprawy administracyjne Poznań


Sprawy o zapłatę Poznań


Sprawy spadkowe Poznań


Sprawy

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być…


Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej…


Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Jestem radcą prawnym i prowadzę sprawy o odszkodowanie. Na każdym etapie jestem zaangażowany w Twoją sprawę. Moje podstawowe wartości to:

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Bieżący kontakt

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne

  Oferuję profesjonalne porady prawne stacjonarne i online w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Specjalizuję się w odszkodowaniach dochodzonych w procesie cywilnym, zwłaszcza związanych z działalnością gospodarczą i szkodami osobowymi.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego – pozew i praktyka.

  Co właściciel może zrobić, gdy lokator zalega z czynszem i bezumownie korzysta z lokalu? Czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Jak wygląda postępowanie o odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego krok po kroku? Na te wszystkie pytania odpowiadam w tym artykule.


  Naruszenie dóbr osobistych w biznesie. Jak się bronić?

  Naruszenie dóbr osobistych w świecie biznesu może przybrać wiele twarzy – od fałszywych oskarżeń w mediach po nieuczciwą konkurencję. Jak skutecznie się przed tym bronić i jakie kroki podjąć, gdy nasza reputacja biznesowa jest zagrożona? Zapraszam do lektury artykułu, w którym przybliżam praktyczne aspekty i narzędzia w procesie o naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy.


  Skarga na przewlekłość postępowania i opieszałość sądu

  W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się…


  Ponaglenie, skarga administracyjna na bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

  Mówi się niekiedy, że gdyby strony wiedziały jak długo będzie trwał proces, to rzuciłyby po prostu monetą. W przypadku przeciągającej sprawy administracyjnej dobrym rozwiązaniem jest ponaglenie i skarga administracyjna na bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Jak skutecznie skłonić organ do szybkiego działania? Wyjaśniam to w tym artykule.


  Sprawy odszkodowawcze

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy odszkodowawczej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Potocznie pojęcia odszkodowanie i zadośćuczynienie używa się zamiennie. W prawie są to jednak różne pojęcia.

  Odszkodowanie służy wyrównaniu szkody powstalej w majątku poszkodowanego lub szkody osobistej. Szkodę majątkową określa się przez różnicę między wartością majątku poszkodowanego przed powstaniem szkody, a wartością majątku po jej wystąpieniu (uszczerbek majątkowy). Szkoda majątkowa to np. koszt naprawy uszkodzonego samochodu, koszt remontu zniszczonego mieszkania, koszty leczenia (leki, opatrunki).

  Zadośćuczynienie służy zrekompensowaniu szkody niemajątkowej poszkodowanego (krzywdy). Krzywda uzasadniająca przyznanie zadośćuczynienia może przyjąć postać cierpienia fizycznego fizyczne wskutek, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, cierpienia psychicznego spowodowanego np. naruszeniem dobrego imienia itd.

  Odszkodowanie powinno w pełni pokrywać wyrządzoną szkodę czy utracone korzyści. Naprawienie szkody powinno nastąpić zgodnie z wyborem poszkodowanego: poprzez przywrócenie stanu sprzed szkody bądź ewentualnie poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

  Zadośćuczynienie za krzywdę może natomiast nastąpić tylko w drodze zapłaty kwoty pieniężnej.

  Pozew cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest każdorazowo konstruowany w odniesieniu do konkretnej sprawy odszkodowawczej i sytuacji osoby poszkodowanej. Istnieje wiele podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej, które mają wpływ na treść pozwu.

  Od strony formalnej istotne jest obliczenie wartości przedmiotu sporu, którym zwykle jest kwota dochodzonego odszkodowania. Wartość dochodzonego odszkodowania powinna być udowodniona, wynikać z dokumentów, zeznań świadków czy też innych dowodów. Od tej wartości zależy m. in. właściwość rzeczowa sądu i koszty procesu.

  W pozwie o zapłatę odszkodowania należy zawrzeć żądanie zasądzenia określonej kwoty, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie prawne i faktyczne. Konieczne jest też wniesienie opłaty sądowej od pozwu.

  Koszt założenia i prowadzenia sprawy o odszkodowanie zależy od wartości przedmiotu sporu, którym zwykle jest kwota dochodzonego odszkodowania. Im większa wartość dochodzonego odszkodowania w sądzie, tym wyższe koszty procesu.

  Koszty procesu w każdej sprawie sądowej o odszkodowanie i zadośćuczynienie to w pierwszej kolejności opłata od pozwu. Wynosi ona 5% dochodzonej kwoty. Należy ją uiścić przed złożeniem pozwu.

  W większości procesów o odszkodowanie i zadośćuczynienie konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, co w zależności od skomplikowania sprawy kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, rzadziej więcej. Uiszczone opłaty sądowe są zwracane stronie, która proces wygrała.

  Powinieneś także brać pod uwagę koszty pełnomocnika, np. radcy prawnego czy adwokata. Jest ono ustalane indywidualnie na podstawie umowy. W sprawach o odszkodowanie warto korzystać z profesjonalnego zastępstwa procesowego. Stronie wygrywającej proces sądowy przysługuje zwrot kosztów pełnomocnika według kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o stawkach minimalnych za czynności prawne radców prawnych i adwokatów (zależnej od wartości przedmiotu sporu).

  Jeżeli nie jesteś w stanie ponieść kosztów procesu, masz prawo wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów w całości lub części.

  Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, ile można dostać odszkodowania i zadośćuczynienia. Wszystko zależy od rodzaju sprawy, rozmiaru szkody i krzywdy, a także indywidualnej sytuacji prawnej poszkodowanego. Można natomiast posłużyć się pewnymi przykładami:

  • wypadek przy pracy lub choroba zawodowa – wysokość odszkodowania określa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w drodze obwieszczenia, kwoty są publikowane na stronie ZUS.
  • odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy – wysokość odszkodowania zależy głównie od rodzaju i rozmiarów szkody. Jeśli szkoda jest większa, z reguły oględzin auta dokonuje rzeczoznawca samochodowy, który ocenia, jaka kwota będzie wystarczają na przywrócenie auta do stanu sprzed wydarzenia. Wyliczenia szkody rzeczoznawca dokonuje na katalogów, w których znajdują się informacje o minimalnych i maksymalnych cenach konkretnych części,
  • odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu (art. 299 KSH) – dochodzenie odszkodowania od członka zarządu na podstawie art. 299 KSH obejmuje należność stwierdzoną tytułem egzekucyjnym, wydanym przeciwko spółce (np. prawomocny nakaz zapłaty), koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.
  • szkoda na osobie – odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jeżeli tylko są konieczne i celowe. W skład tych wydatków wchodzą koszty leczenia, w tym pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty farmaceutyków, sprzętu ortopedycznego, specjalnego odżywiania się, wydatki związane z transportem chorego do szpitala oraz na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, koszty związane z odwiedzinami poszkodowanego w szpitalu przez osoby bliskie czy wynikające z konieczności specjalnej opieki i pielęgnacji nad chorym (również tej wykonywanej nieodpłatnie przez osoby bliskie), koszty zabiegów rehabilitacyjnych, koszty przygotowania poszkodowanego do zmiany zawodu.

  W każdych okolicznościach kluczowe dla skutecznego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia jest dokumentowanie wydatków poniesionych w związku ze szkodą.

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

  Informacje dotyczące wynagrodzenia za prowadzenie sprawy znajdziesz w cenniku usług prawnych. Reprezentacja w sądzie rozliczana jest wg stawki godzinowej.

  W przypadku spraw o odszkodowanie często stosowane jest wynagrodzenie za sukces, tzw. success fee. Polega ono na zapłaty części honorarium pełnomocnika tytułem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, a dodatkowo premii za wynik.

  „Success fee” najczęściej jest określone w formie procentowej, jednak można je ująć także kwotowo. W sprawach odszkodowawczych zależy od indywidualnej oceny sprawy, jednak zwykle wynosi ok. 20% uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

  Zaletą success fee jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągniecia pozytywnego wyniku, od którego zależy jego honorarium. Warto podkreślić, że success fee nie może być wyłącznym składnikiem wynagrodzenia radcy prawnego czy adwokata.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa odszkodowawcza to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki gospodarcze, a także karne;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na złożenie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Termin, do którego można dochodzić należnego odszkodowania, reguluje instytucja przedawnienie.

  W sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych (np. szkoda komunikacyjna, uszczerbek na zdrowiu) reguluje art. 4421 Kodeksu cywilnego.

  Podstawowy termin na dochodzenie odszkodowania wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

  Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, termin przedawnienia wynosi dwadzieścia lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

  W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

  Jeśli odszkodowanie przysługuje osobie małoletniej i ma charakter szkody na osobie, to termin przedawnienia na dochodzenie przez nią roszczeń nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – sprawy odszkodowawcze Poznań

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Zasięg – sprawy odszkodowawcze powiat poznański

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu