Sprawy o odszkodowanie Warszawa

Twój prawnik od spraw odszkodowawczych w Warszawie.

Jesteś osobą poszkodowaną i potrzebujesz wsparcia prawnej w sprawie odszkodowania? Szukasz profesjonalnej pomocy w oszacowaniu szkody i szans na uzyskanie odszkodowania? Zajmę się Twoją sprawą odszkodowawczą, dbając o ochronę Twoich interesów na każdym etapie procesu.

Więcej

W obszarze spraw o odszkodowanie w Warszawie oferuję kompleksowe usługi prawne, obejmujące różnorodne przypadki, począwszy od odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych, aż po odszkodowania za wypadki przy pracy, oraz odwoływanie się od decyzji ubezpieczycieli. Moja specjalizacja skupia się na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zapewniając efektywną reprezentację Twoich interesów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w sądach.

Moje działania obejmują analizę sytuacji prawnej, przygotowanie i negocjowanie roszczeń odszkodowawczych, a także reprezentowanie w postępowaniach sądowych. Dodatkowo zajmuję się kwestiami związanymi z odpowiedzialnością członków zarządu i wspólników. W każdym przypadku priorytetem jest dla mnie indywidualne podejście do Twojej sytuacji i potrzeb, zapewniając skuteczną obronę Twoich interesów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w sądach.

Wybrane usługi:

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Pracownik, który uległ uszczerbkowi na zdrowiu w wyniku wypadku lub choroby zawodowej, może otrzymać jednorazowe odszkodowanie od ZUS. Oprócz tego, przysługują mu inne świadczenia zgodnie z ustawą wypadkową, takie jak zasiłek chorobowy, rehabilitacyjne, renta, a nawet odszkodowanie od pracodawcy.

Więcej

Należy właściwie udokumentować i jak najszybciej zgłosić wypadek w miejscu pracy pracodawcy. Pracodawca sporządza protokół powypadkowy, niezbędny do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w ZUS. Warto aktywnie uczestniczyć w procesie przed pracodawcą i ZUS, gromadząc niezbędne dowody dotyczące zdarzenia.


Przykładowe usługi: Wniosek do ZUS o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy, pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentacja w postepowaniu wypadkowym.

Rekompensacja za wypadek drogowy, odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowanie powypadkowe to finansowa rekompensata za incydent drogowy. Jeśli stałeś się ofiarą kolizji lub wypadku drogowego, możesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody komunikacyjne z OC sprawcy. W przypadku zaniżonego odszkodowania, skutecznym krokiem może być złożenie pozwu o odszkodowanie.

Więcej

Możesz żądać odszkodowania komunikacyjnego po wypadku samochodowym, obejmującego m.in. koszty naprawy pojazdu, leczenia, utraty dochodu z powodu urazu, braku samochodu zastępczego i inne.


Przykładowe usługi: Pozew o odszkodowanie z OC sprawcy, odwołanie od zaniżonej wyceny szkody (kwoty odszkodowania), negocjacje.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po zakończeniu postępowania szkodowego ubezpieczyciel podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania lub jego odmowie. Jeśli decyzja ta nie spełnia Twoich oczekiwań, czyli otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania lub zostało Ci przyznane odszkodowanie w niewystarczającej wysokości, masz prawo złożyć odwołanie od tej decyzji. Procedury związane z odwołaniem reguluje Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Więcej

Istotne jest, aby odwołanie było poparte konkretnymi argumentami i udokumentowane. To jedyny sposób na skuteczną zmianę decyzji ubezpieczyciela. Ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie złożonego odwołania daje Ci możliwość zmiany decyzji w ramach nieformalnego postępowania. Złożenie odwołania sygnalizuje również Twoją determinację w dochodzeniu swoich praw. W ostateczności, jeśli odwołanie nie przyniesie rezultatów, masz prawo do skierowania sprawy do sądu.


Przykładowe usługi: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, reprezentacja, negocjacje ugodowe.

Odpowiedzialność członków zarządu, wspólników

Działanie na niekorzyść spółki pociąga za sobą konsekwencje finansowe dla członków zarządu i wspólników, którzy mogą być obarczeni odpowiedzialnością odszkodowawczą. Istnieje wiele przesłanek takiej odpowiedzialności. Na przykład, członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko niej zakończy się niepowodzeniem (zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych).

Więcej

Odpowiedzialność wspólników różni się w zależności od rodzaju spółki, czy to osobowej czy kapitałowej. Zazwyczaj, wspólnicy spółki kapitałowej są zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Natomiast wspólnicy spółki osobowej ponoszą solidarną odpowiedzialność za cały dług spółki, jeśli ta nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Istnieje jednak wiele wyjątków od tych reguł, co sprawia, że kwestia odpowiedzialności zarządu i wspólników staje się złożona.


Przykłady usług: Pozew o wyłącznie wspólnika, pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu (art. 299 KSH), pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Odszkodowanie za zatrzymanie inwestycji

Aby rozpocząć inwestycję, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Czasami jednak występują sytuacje, w których proces uzyskania pozwolenia na budowę zostaje utrudniony przez nielegalne działania organów lub innych uczestników procesu. Gdy prace budowlane zostają zatrzymane, warto rozważyć możliwość dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści z realizacji inwestycji.

Więcej

W przypadku przewlekłego prowadzenia sprawy, unieważnienia pozwolenia na budowę lub innych działań blokujących inwestycję, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania za utrudnianie budowy. Konsultacja z profesjonalnym prawnikiem w trakcie postępowania administracyjnego może znacząco poprawić Twoją sytuację w procesie roszczeniowym, a nawet przyczynić się do przywrócenia możliwości kontynuacji inwestycji.


Przykładowe usługi: Pozew o odszkodowanie za utrudnianie budowy, odwołanie (zaskarżenie) od decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę, odwołanie od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę, skarga administracyjna na decyzję organu, negocjacje.

Pozostałe Specjalizacje

Usługi prawne

Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy o odszkodowanie Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być…


Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej…


Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny Warszawa

  Jak pracuję?

  Jestem radcą prawnym i prowadzę sprawy o odszkodowanie. Na każdym etapie jestem zaangażowany w Twoją sprawę. Moje podstawowe wartości to:

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Bieżący kontakt

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne Warszawa

  Udzielam porad prawnych online w Warszawie, w zakresie spraw dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień. Moja specjalizacja koncentruje się na odszkodowaniach, które są rozpatrywane w ramach procesu cywilnego, szczególnie w kontekście działalności gospodarczej oraz szkód osobowych.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego – pozew i praktyka.

  Co właściciel może zrobić, gdy lokator zalega z czynszem i bezumownie korzysta z lokalu? Czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Jak wygląda postępowanie o odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego krok po kroku? Na te wszystkie pytania odpowiadam w tym artykule.


  Naruszenie dóbr osobistych w biznesie. Jak się bronić?

  Naruszenie dóbr osobistych w świecie biznesu może przybrać wiele twarzy – od fałszywych oskarżeń w mediach po nieuczciwą konkurencję. Jak skutecznie się przed tym bronić i jakie kroki podjąć, gdy nasza reputacja biznesowa jest zagrożona? Zapraszam do lektury artykułu, w którym przybliżam praktyczne aspekty i narzędzia w procesie o naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy.


  Skarga na przewlekłość postępowania i opieszałość sądu

  W warunkach ciągle przedłużających się postępowań sądowych uczestnicy nie są na straconej pozycji. Skarga na przewlekłość postępowania pozwala nie tylko zdyscyplinować sąd, który opieszale prowadzi proces, ale także uzyskać sumę pieniężną, nawet do 20.000 zł. Jakie masz możliwości działania, kiedy proces trwa wieki? Jak napisać skargę na przewlekłość postępowania cywilnego i innych? Tego dowiesz się…


  Ponaglenie, skarga administracyjna na bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

  Mówi się niekiedy, że gdyby strony wiedziały jak długo będzie trwał proces, to rzuciłyby po prostu monetą. W przypadku przeciągającej sprawy administracyjnej dobrym rozwiązaniem jest ponaglenie i skarga administracyjna na bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Jak skutecznie skłonić organ do szybkiego działania? Wyjaśniam to w tym artykule.


  Sprawy odszkodowawcze Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy odszkodowawczej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Powszechnie używa się terminów „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” zamiennie, jednakże w kontekście prawnym są to różne pojęcia.

  Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody materialnej lub osobowej, jaka powstała u poszkodowanego. Szkoda materialna polega na różnicy między wartością majątku poszkodowanego sprzed i po wystąpieniu szkody (tzw. uszczerbek majątkowy), obejmując np. koszty naprawy uszkodzonego mienia czy leczenia.

  Zadośćuczynienie ma za zadanie rekompensować szkody niemajątkowe (krzywdę) poszkodowanego, takie jak cierpienie fizyczne, uszkodzenia ciała, czy też cierpienie psychiczne wynikające np. z naruszenia dobrego imienia.

  Odszkodowanie powinno w pełni pokrywać poniesioną szkodę lub utracone korzyści, przywracając stan sprzed szkody lub wypłacając odpowiednią kwotę pieniężną, zgodnie z wyborem poszkodowanego. Zadośćuczynienie za krzywdę zaś może być wypłacone jedynie jako suma pieniężna.

  Pozew cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest zawsze dostosowywany do konkretnej sprawy odszkodowawczej oraz sytuacji osoby poszkodowanej. Istnieje wiele podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej, które wpływają na treść pozwu.

  Od strony formalnej ważne jest ustalenie wartości przedmiotu sporu, zazwyczaj będącej kwotą żądanego odszkodowania. Wartość odszkodowania musi być udowodniona za pomocą dokumentów, zeznań świadków lub innych dowodów. Od tej wartości zależy między innymi właściwość rzeczowa sądu oraz koszty procesu.

  W pozwie o zapłatę odszkodowania należy zawrzeć żądanie zasądzenia konkretnej kwoty, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie prawne i faktyczne. Niezbędne jest także wniesienie opłaty sądowej od pozwu.

  Opłaty związane z założeniem i prowadzeniem sprawy o odszkodowanie zazwyczaj uzależnione są od wartości przedmiotu sporu, która z reguły odpowiada kwocie żądanego odszkodowania. Im wyższa wartość odszkodowania, tym większe koszty procesu.

  W pierwszej kolejności należy uiścić opłatę od pozwu, która stanowi 5% dochodzonej kwoty i musi zostać uregulowana przed złożeniem pozwu.

  W większości spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Koszty tego rodzaju ekspertyz wahać się mogą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, czasami nawet więcej, w zależności od skomplikowania sprawy. Opłaty sądowe, które zostały uiścione, zwracane są stronie, która wygrała proces.

  Warto również uwzględnić koszty wynagrodzenia pełnomocnika, na przykład radcy prawnego czy adwokata. Koszty te są ustalane indywidualnie na podstawie umowy. W przypadku spraw o odszkodowanie, korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika jest zalecane. Strona, która wygrywa proces, ma prawo do zwrotu kosztów pełnomocnika, zgodnie z określonymi stawkami minimalnymi za czynności prawne radców prawnych i adwokatów, ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

  Jeśli nie jesteś w stanie pokryć kosztów procesu, masz prawo zwrócić się do sądu o zwolnienie z tych opłat w całości lub częściowo.

  Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, jaką kwotę można otrzymać jako odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wysokość tych świadczeń zależy od charakteru sprawy, rozmiaru poniesionej szkody oraz indywidualnej sytuacji prawnej poszkodowanego. Przykłady mogą jednak rzucić trochę światła na tę kwestię:

  • wypadek przy pracy lub choroba zawodowa – wysokość odszkodowania określa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w drodze obwieszczenia, kwoty są publikowane na stronie ZUS.
  • odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy – wysokość odszkodowania zależy głównie od rodzaju i rozmiarów szkody. Jeśli szkoda jest większa, z reguły oględzin auta dokonuje rzeczoznawca samochodowy, który ocenia, jaka kwota będzie wystarczają na przywrócenie auta do stanu sprzed wydarzenia. Wyliczenia szkody rzeczoznawca dokonuje na katalogów, w których znajdują się informacje o minimalnych i maksymalnych cenach konkretnych części,
  • odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu (art. 299 KSH) – dochodzenie odszkodowania od członka zarządu na podstawie art. 299 KSH obejmuje należność stwierdzoną tytułem egzekucyjnym, wydanym przeciwko spółce (np. prawomocny nakaz zapłaty), koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.
  • szkoda na osobie – odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jeżeli tylko są konieczne i celowe. W skład tych wydatków wchodzą koszty leczenia, w tym pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty farmaceutyków, sprzętu ortopedycznego, specjalnego odżywiania się, wydatki związane z transportem chorego do szpitala oraz na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, koszty związane z odwiedzinami poszkodowanego w szpitalu przez osoby bliskie czy wynikające z konieczności specjalnej opieki i pielęgnacji nad chorym (również tej wykonywanej nieodpłatnie przez osoby bliskie), koszty zabiegów rehabilitacyjnych, koszty przygotowania poszkodowanego do zmiany zawodu.

  W każdym przypadku kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków w celu skutecznego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

  Koszt prowadzenia sprawy jest uzgadniany indywidualnie z klientem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej. Informacje dotyczące wynagrodzenia za usługi prawne są dostępne w cenniku usług prawnych. W przypadku reprezentacji przed sądem, opłaty są rozliczane na podstawie stawki godzinowej.

  W sprawach dotyczących odszkodowań często stosuje się wynagrodzenie za sukces, znane jako „success fee”. Polega ono na zapłacie części honorarium pełnomocnika w przypadku osiągnięcia pozytywnego wyniku w sprawie, wraz z dodatkową premią za wynik.

  Success fee jest zwykle określany procentowo, choć może być także wyrażany kwotowo. W sprawach odszkodowawcze, wysokość tego wynagrodzenia zależy od oceny konkretnej sprawy, ale zazwyczaj wynosi około 20% uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia.

  Jedną z zalet success fee jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągnięcia pozytywnego wyniku, ponieważ wysokość jego honorarium zależy od rezultatu sprawy. Ważne jest jednak, aby success fee nie stanowiło wyłącznego składnika wynagrodzenia dla radcy prawnego czy adwokata.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa odszkodowawcza to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki gospodarcze, a także karne;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na złożenie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Termin, w którym można dochodzić należnego odszkodowania, określa instytucja przedawnienia. W przypadku spraw dotyczących odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, takich jak szkoda komunikacyjna czy uszczerbek na zdrowiu, przepisy art. 4421 Kodeksu cywilnego stanowią kluczowe ramy czasowe.

  Podstawowy okres na dochodzenie odszkodowania wynosi 3 lata od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie odpowiedzialnej za jej naprawę. W przypadku szkód wynikających ze zbrodni lub występku, termin przedawnienia wynosi dwadzieścia lat od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany uzyskał wiedzę o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej naprawę.

  Jeśli szkoda dotyczy uszczerbku na osobie, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli odszkodowanie przysługuje osobie małoletniej w związku ze szkodą na jej osobie, termin przedawnienia na dochodzenie roszczeń nie może wygasnąć wcześniej niż po dwóch latach od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – sprawy odszkodowawcze Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – sprawy odszkodowawcze metropolia warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu