Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa

Twój prawnik procesowy w Warszawie

Rozprawy sądowe i sprawy gospodarcze są częstym elementem praktyki profesjonalnych prawników, jednak dla większości osób stanowią one niepokojącą perspektywę. W końcu, prędzej czy później, spór może przenieść się na salę sądową, niezależnie od Twoich pierwotnych zamiarów. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy w profesjonalnym zarządzaniu sporem.

Jestem gotowy wesprzeć Cię w prowadzeniu sporu z determinacją i pełnym zaangażowaniem, aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat. Dokładnie ocenię szanse na sukces i zaproponuję strategię, która będzie chronić Twoje interesy prawne oraz majątkowe.

Więcej

W Warszawie oferuję wszechstronną pomoc i reprezentację prawna w sprawach sądowych i gospodarczych. Moje doświadczenie obejmuje szeroki zakres dziedzin, w tym sprawy administracyjne, cywilne i gospodarcze. Moim celem jest zapewnienie, aby Twoja sprawa była prowadzona z najwyższą starannością, dążąc do osiągnięcia optymalnego rezultatu.

Aktywnie angażuję się w proces negocjacji, zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i poza nim. Staram się znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania prawne, które przyczynią się do pozytywnego zakończenia sprawy. Moje podejście jest elastyczne i dopasowane do konkretnych okoliczności, co umożliwia skuteczne prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych spraw sądowych i gospodarczych.

Wybrane usługi:

Zastępstwo procesowe przez sądami, instytucjami

W ramach prowadzenia spraw sądowych przygotowuję dokumenty procesowe, takie jak pozwy, apelacje, skargi, wnioski i inne, zawsze z uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych. Dzięki mojemu doświadczeniu w redagowaniu dokumentów, ich treść jest precyzyjna, zgodna z procedurami prawnymi oraz przekonująca dla czytelnika. Zależy mi na tym, aby każdy dokument procesowy nie tylko spełniał wymogi prawne, ale również skutecznie wspierał Twoje stanowisko poprzez jasną i konkretną argumentację.

Pisma procesowe

W ramach prowadzenia spraw sądowych przygotowuję dokumenty procesowe, takie jak pozwy, apelacje, skargi, wnioski i inne, zawsze z uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych. Dzięki mojemu doświadczeniu w redagowaniu dokumentów, ich treść jest precyzyjna, zgodna z procedurami prawnymi oraz przekonująca dla czytelnika. Zależy mi na tym, aby każdy dokument procesowy nie tylko spełniał wymogi prawne, ale również skutecznie wspierał Twoje stanowisko poprzez jasną i konkretną argumentację.

Negocjacje i mediacje

Aktywnie uczestniczę w negocjacjach ugodowych, zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i przed jego rozpoczęciem. Moim celem jest osiągnięcie porozumienia, które pozwoli uniknąć długotrwałego sporu sądowego, co przekłada się na oszczędność Twojego czasu i zasobów. Biorę udział w mediacjach i negocjacjach, starając się znaleźć rozwiązania akceptowalne dla obu stron, co często prowadzi do szybkiego i efektywnego zakończenia konfliktu, eliminując potrzebę eskalacji sporu.

Taktyka procesowa

Planowanie strategii procesowej obejmuje szczegółową analizę Twojej sytuacji prawnej i dobór najlepszych działań proceduralnych, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej pozycji w procesie. Opracowuję strategię procesową tak, aby zapewnić spójność i skuteczność działań na każdym etapie postępowania. Wybieram efektywne środki dochodzenia roszczeń oraz przewiduję różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, co umożliwia osiągnięcie korzystnego wyniku w sprawie.

Pozostałe Specjalizacje

Usługi prawne

Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy o odszkodowanie Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Pozew oświatowy – odszkodowanie od Skarbu Państwa

W powództwie Miasta Poznań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym reformy oświatowej z 2017 r. wytykano niedostateczne finansowanie edukacji przez rząd. Głównym punktem sporu były zmiany w systemie – wydłużenie nauki w szkołach podstawowych oraz średnich i zamykanie gimnazjów. Czy Skarb Państwa odpowiednio wspierał gminy w realizacji ich obowiązków związanych z edukacją?


To nie brak szczepionki był decydujący. Skarga do WSA.

W precedensowej sprawie ze skargi administracyjnej przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta dotyczącą zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd orzekł na korzyść mojego klienta i odrzucił skargę w dwóch analogicznych sprawach. Sprawa została opisana na łamach Rzeczypospolitej.


Hipotetyczne utracone zyski – realne roszczenie

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Oprogramowanie komputerowe – prawo wyczerpania

Sprawa o zapłatę wynikła z umowy sprzedaży zestawów komputerowych. Producent oprogramowania w wyniku kontroli u Kupującego zakwestionował legalność licencji systemu operacyjnego w zakupionych zestawach komputerowych. W konsekwencji Klient odstąpił od umowy ze sprzedawcą i naliczył kary umownych w kwocie prawie 60.000 zł.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny Warszawa

  Jak pracuję?

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Oferuję wysokiej jakości usługi prawne, koncentrując się na wybranych obszarach prawa. Ciągle rozwijam moją wiedzę i umiejętności, aby efektywnie pomagać w Twojej sprawie. Możesz liczyć na przemyślane i skuteczne strategie prawne, które zaproponuję w odpowiedzi na Twoje potrzeby.

  Dostępność

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Procesy sądowe Warszawa - jak działam?

  cel umowy

  1. Weryfikacja sprawy

  Przed podjęciem działań w ramach sporu sądowego lub gospodarczego kluczowe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sprawy. W tym celu dokładnie analizuję wszystkie istotne aspekty, które mają wpływ na Twoją sytuację procesową, aby móc udzielić odpowiednich rekomendacji prawnych. Moje działania obejmują następujące kroki:

  • Identyfikacja kluczowych okoliczności sprawy, które są istotne dla ustalenia podstaw prawnych dochodzenia Twoich roszczeń.
  • Ocena dostępnych dowodów oraz ich przydatności w sprawie, z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w celu poparcia Twojego stanowiska i obalenia argumentacji przeciwnika.
  • Analiza potencjalnych możliwości oraz ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sporu, umożliwiająca zrozumienie konsekwencji różnych działań.
  • Zbadanie Twojego interesu ekonomicznego oraz rachunku ekonomicznego w kontekście sprawy.

  Zapewniam poufność i dyskrecję w odniesieniu do wszelkich przekazanych mi informacji, dbając o zachowanie tajemnicy zawodowej.

  2. Rekomendacja prawna

  Profesjonalna weryfikacja stanu sprawy stanowi fundament postawienia rekomendacji prawnej w Twojej kwestii. W przypadku spraw prostych, rekomendacja prawna może zostać przedstawiona już na początkowym etapie analizy. W sytuacji natomiast, gdy Twoja sprawa wymaga dogłębnej analizy prawnej, istotne może być dokładne zbadanie siły dostępnych dowodów oraz podstaw prawnych dochodzenia roszczeń.

  Zwykle rekomendacja prawna jest przedstawiana ustnie, z uwzględnieniem Twoich celów i oczekiwań. W oparciu o te dane przedstawiam możliwe kroki prawne, omawiając potencjalne szanse, ryzyka oraz różne scenariusze postępowania. Dodatkowo, wyjaśniam kontekst prawny Twojej sprawy oraz podstawy do dochodzenia roszczeń.

  Rekomendacja obejmuje również analizę ekonomiczną, w tym oszacowanie kosztów procesu sądowego lub administracyjnego, wydatków związanych z reprezentacją oraz szans na sukces.

  Pełną rekomendację przedstawiam w sposób klarowny i profesjonalny, dbając o zrozumiałość dla Ciebie oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. W przypadku spraw bardziej złożonych, niejasnych lub precedensowych, lub na Twoje specjalne życzenie, mogę przygotować pisemną opinię prawną.

  negocjacje umowy

  3. Opracowanie strategii

  Każdy spór wiąże się nie tylko z kosztami finansowymi, lecz także z zaangażowaniem emocjonalnym i czasowym. Dlatego dążę do prowadzenia sporu w sposób zgodny z Twoimi interesami, dążąc do szybkiego i korzystnego zakończenia sprawy.

  Opracowując strategię, dbam o to, aby móc antycypować działania przeciwnika i skutecznie zarządzać sporem. W oparciu o Twoją sytuację procesową, podejmujemy decyzję, czy strategia powinna zakładać negocjacje i rozwiązanie polubowne czy też dochodzenie roszczeń w drodze postępowania sądowego.

  W ramach strategii określamy plan działań procesowych i pozaprocesowych oraz harmonogram ich realizacji. Z reguły na tym etapie zawieramy umowę, udzielając pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, oraz ustalamy wysokość wynagrodzenia.

  4. Realizacja sprawy

  Po ustaleniu strategii przystępuję do działań. Wykonuję szereg czynności procesowych i pozaprocesowych mających na celu ochronę Twoich interesów. Opracowuję skargi, pozwu lub odpowiedzi na pozwu, tworzę odpowiednie pisma procesowe, reprezentuję Cię na rozprawach i prowadzę negocjacje w celu osiągnięcia ugody.

  Regularnie informuję Cię o postępie sprawy, omawiając podejmowane działania, wykonaną pracę oraz związane z nimi koszty.

  W zależności od bieżącej sytuacji postępowania dostosowuję strategię działań. Możesz być pewny mojego stałego wsparcia, zaangażowania i profesjonalizmu.

  Porady prawne Warszawa

  Skorzystaj z porady prawnej w Warszawie online z dowolnego miejsca. W trakcie konsultacji odpowiem na Twoje pytania dotyczące sprawy, którą chcesz rozpocząć lub która już się toczy. Przedstawię znaczenie konkretnych dokumentów, procedur i działań występujących w trakcie procesu. Pomogę Ci znaleźć skuteczne rozwiązanie sprawy i zaproponuję odpowiednią strategię postępowania.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Jak szybko uzyskać nakaz zapłaty i skutecznie odzyskać należność?

  Nakaz zapłaty jest w praktyce niezwykle ważny, bowiem większość przedsiębiorców doświadczyła braku zapłaty za fakturę. Jego uzyskanie możliwe jest w kilku trybach. Jak to zrobić szybko i skutecznie?


  Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty (ENZ) w praktyce?

  Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) to rozwiązanie, które może znacząco poprawić procesy windykacyjne w sprawach transgranicznych. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach formalnych, które opisuję w tekście.


  Kiedy złożyć pozew o rozwiązanie spółki przez sąd?

  W sytuacji sporu między wspólnikami, działalność spółki może być całkowicie sparaliżowana. W takiej sytuacji konieczny może się okazać pozew o rozwiązanie spółki przez sąd. Kiedy i jak może się to odbyć?


  Skarga administracyjna na decyzję – jak odwołać się do WSA?

  Nie każda decyzja administracyjna jest zgodna z oczekiwaniami przedsiębiorcy. Niektóre decyzje przy tym są niezgodne z prawem. W niektórych przypadkach konieczne jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Jak i kiedy konieczne jest takie działanie? Tego dowiesz się w tym artykule.


  Sprawy sądowe Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie procesów sądowych i gospodarczych w Warszawie? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  W każdym przypadku, koszty są ustalane indywidualnie z Tobą przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z cennikiem usług prawnych.

  Na koszt usług prawnych radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – procesy sądowe to szerokie spektrum spraw, zwykle gospodarczych, cywilnych i administracyjnych, ale także karnych;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie apelacji, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Koszt sprawy sądowej w Warszawie zależy od różnych czynników. W skład tych kosztów wchodzą opłaty sądowe, które mogą być ustalone jako stałe lub stosunkowe, zależne od wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo, koszty biegłych, tłumaczy i innych specjalistów w sprawie są również uwzględniane, a ich wysokość regulowana jest przez odpowiednie przepisy prawa.

  Ważnym elementem kosztów procesu są także ustawowe opłaty za zastępstwo procesowe, ustalane zgodnie z przepisami Ministra Sprawiedliwości. Te stawki, które pokrywa przegrana strona, są obecnie na stosunkowo niskim poziomie. Ponadto, występują koszty prawnicze, czyli umowne honoraria dla adwokata lub radcy prawnego, ustalane indywidualnie w ramach umowy między klientem a prawnikiem.

  Zasadniczo, w przypadku przegranej sprawy sądowej, koszty procesu, w tym opłaty sądowe i ustawowe koszty zastępstwa procesowego, obciążają stronę, która przegrała sprawę. Jest to istotny aspekt, który należy rozważyć przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego.

  Opóźnianie postępowania sądowego to zjawisko o różnorodnych przyczynach, które znacząco wpływają na przebieg procesu prawnego oraz jego uczestników. Te przyczyny mogą mieć różne źródła, obejmując zarówno działania stron procesu, jak i opieszałość organów sądowych lub innych instytucji.

  1. Działania stron: W niektórych sytuacjach strony procesu mogą stosować różne strategie prawne w celu opóźnienia postępowania, np. poprzez składanie licznych wniosków procesowych, odwołań czy też prośb o przesunięcie terminów rozpraw. Ich celem może być uzyskanie dodatkowego czasu na lepsze przygotowanie obrony lub wywarcie presji na drugą stronę w celu uzyskania bardziej korzystnego rozstrzygnięcia.
  2. Opieszałość sądów i organów: Opóźnienia w postępowaniu mogą również wynikać z nadmiernego obciążenia sądów, braku odpowiedniej liczby sędziów czy też problemów administracyjnych. Te sytuacje prowadzą do długiego oczekiwania na rozpoznanie sprawy, wyznaczanie kolejnych terminów rozpraw i opóźnienia w wydawaniu wyroków.
  3. Skarga na przewlekłość postępowania: Gdy strona procesu uważa, że postępowanie sądowe jest nieuzasadnienie przeciągane, może złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Taka skarga może być wniesiona w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.
  4. Zasądzenie sumy pieniężnej: W niektórych przypadkach, jeśli skarga na przewlekłość zostanie uznana za zasadną, sąd może orzec na rzecz skarżącej strony odszkodowanie w formie pieniężnej jako rekompensatę za opóźnienie postępowania. Jest to środek mający na celu zapewnienie sprawiedliwości i zadośćuczynienia za długotrwałe procedury sądowe.

  Ten aspekt prawny ma istotne znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości i zapobiegania nieuzasadnionym opóźnieniom w rozstrzyganiu spraw.

  Sprawy sądowe online reprezentują nowoczesną metodę przeprowadzania procesów sądowych, która umożliwia uczestnictwo w rozprawach za pośrednictwem zdalnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje. Dzięki temu strony, świadkowie, adwokaci i inni uczestnicy mogą brać udział w rozprawie bez konieczności fizycznej obecności w sali sądowej.

  Zdalne rozprawy sądowe umożliwiają prowadzenie rozpraw i innych czynności procesowych przez internet. Sędzia, strony procesowe oraz ich pełnomocnicy mogą łączyć się z salą sądową zdalnie, korzystając z bezpiecznych platform telekonferencyjnych.

  Korzyści wynikające ze spraw sądowych online są liczne, obejmują oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżowaniem, większą dostępność postępowań dla osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w innych lokalizacjach, a także zmniejszenie ryzyka związanego z sytuacjami takimi jak pandemia COVID-19.

  Pomimo korzyści, sprawy sądowe online stoją również przed wyzwaniami, takimi jak konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technologicznej, zabezpieczeń komunikacji online oraz zapewnienie równego dostępu do środków technicznych dla wszystkich stron procesu.

  W wielu krajach, w tym również w Polsce, systemy sądownicze dostosowują się do możliwości, jakie oferuje technologia, wprowadzając przepisy umożliwiające przeprowadzanie zdalnych rozpraw sądowych, zwłaszcza w obliczu wyzwań stawianych przez współczesny świat.

  Przeprowadzanie spraw sądowych online stanowi istotny krok w modernizacji systemu sądownictwa, umożliwiając bardziej elastyczne i dostępne podejście do sprawiedliwości.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – prowadzenie procesów sądowych Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – prowadzenie procesów sądowych metropolia warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu