Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa

Twój prawnik procesowy w Warszawie

Rozprawy sądowe i sprawy gospodarcze są częstym elementem praktyki profesjonalnych prawników, jednak dla większości osób stanowią one niepokojącą perspektywę. W końcu, prędzej czy później, spór może przenieść się na salę sądową, niezależnie od Twoich pierwotnych zamiarów. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy w profesjonalnym zarządzaniu sporem.

Jestem gotowy wesprzeć Cię w prowadzeniu sporu z determinacją i pełnym zaangażowaniem, aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat. Dokładnie ocenię szanse na sukces i zaproponuję strategię, która będzie chronić Twoje interesy prawne oraz majątkowe.

Więcej

W Warszawie oferuję wszechstronną pomoc i reprezentację prawna w sprawach sądowych i gospodarczych. Moje doświadczenie obejmuje szeroki zakres dziedzin, w tym sprawy administracyjne, cywilne i gospodarcze. Moim celem jest zapewnienie, aby Twoja sprawa była prowadzona z najwyższą starannością, dążąc do osiągnięcia optymalnego rezultatu.

Aktywnie angażuję się w proces negocjacji, zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i poza nim. Staram się znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania prawne, które przyczynią się do pozytywnego zakończenia sprawy. Moje podejście jest elastyczne i dopasowane do konkretnych okoliczności, co umożliwia skuteczne prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych spraw sądowych i gospodarczych.

Wybrane usługi:

Zastępstwo procesowe przez sądami, instytucjami

W ramach prowadzenia spraw sądowych przygotowuję dokumenty procesowe, takie jak pozwy, apelacje, skargi, wnioski i inne, zawsze z uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych. Dzięki mojemu doświadczeniu w redagowaniu dokumentów, ich treść jest precyzyjna, zgodna z procedurami prawnymi oraz przekonująca dla czytelnika. Zależy mi na tym, aby każdy dokument procesowy nie tylko spełniał wymogi prawne, ale również skutecznie wspierał Twoje stanowisko poprzez jasną i konkretną argumentację.

Pisma procesowe

W ramach prowadzenia spraw sądowych przygotowuję dokumenty procesowe, takie jak pozwy, apelacje, skargi, wnioski i inne, zawsze z uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych. Dzięki mojemu doświadczeniu w redagowaniu dokumentów, ich treść jest precyzyjna, zgodna z procedurami prawnymi oraz przekonująca dla czytelnika. Zależy mi na tym, aby każdy dokument procesowy nie tylko spełniał wymogi prawne, ale również skutecznie wspierał Twoje stanowisko poprzez jasną i konkretną argumentację.

Negocjacje i mediacje

Aktywnie uczestniczę w negocjacjach ugodowych, zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i przed jego rozpoczęciem. Moim celem jest osiągnięcie porozumienia, które pozwoli uniknąć długotrwałego sporu sądowego, co przekłada się na oszczędność Twojego czasu i zasobów. Biorę udział w mediacjach i negocjacjach, starając się znaleźć rozwiązania akceptowalne dla obu stron, co często prowadzi do szybkiego i efektywnego zakończenia konfliktu, eliminując potrzebę eskalacji sporu.

Taktyka procesowa

Planowanie strategii procesowej obejmuje szczegółową analizę Twojej sytuacji prawnej i dobór najlepszych działań proceduralnych, które będą najbardziej odpowiednie dla Twojej pozycji w procesie. Opracowuję strategię procesową tak, aby zapewnić spójność i skuteczność działań na każdym etapie postępowania. Wybieram efektywne środki dochodzenia roszczeń oraz przewiduję różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, co umożliwia osiągnięcie korzystnego wyniku w sprawie.

Usługi prawne

Usługi prawne

Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Pozew oświatowy – odszkodowanie od Skarbu Państwa

W powództwie Miasta Poznań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym reformy oświatowej z 2017 r. wytykano niedostateczne finansowanie edukacji przez rząd. Głównym punktem sporu były zmiany w systemie – wydłużenie nauki w szkołach podstawowych oraz średnich i zamykanie gimnazjów. Czy Skarb Państwa odpowiednio wspierał gminy w realizacji ich obowiązków związanych z edukacją?


To nie brak szczepionki był decydujący. Skarga do WSA.

W precedensowej sprawie ze skargi administracyjnej przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta dotyczącą zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd orzekł na korzyść mojego klienta i odrzucił skargę w dwóch analogicznych sprawach. Sprawa została opisana na łamach Rzeczypospolitej.


Hipotetyczne utracone zyski – realne roszczenie

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny Warszawa

  Jak pracuję?

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Oferuję wysokiej jakości usługi prawne, koncentrując się na wybranych obszarach prawa. Ciągle rozwijam moją wiedzę i umiejętności, aby efektywnie pomagać w Twojej sprawie. Możesz liczyć na przemyślane i skuteczne strategie prawne, które zaproponuję w odpowiedzi na Twoje potrzeby.

  Dostępność

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Procesy sądowe Warszawa - jak działam?

  cel umowy

  1. Weryfikacja sprawy

  Przed podjęciem działań w ramach sporu sądowego lub gospodarczego kluczowe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy sprawy. W tym celu dokładnie analizuję wszystkie istotne aspekty, które mają wpływ na Twoją sytuację procesową, aby móc udzielić odpowiednich rekomendacji prawnych. Moje działania obejmują następujące kroki:

  • Identyfikacja kluczowych okoliczności sprawy, które są istotne dla ustalenia podstaw prawnych dochodzenia Twoich roszczeń.
  • Ocena dostępnych dowodów oraz ich przydatności w sprawie, z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w celu poparcia Twojego stanowiska i obalenia argumentacji przeciwnika.
  • Analiza potencjalnych możliwości oraz ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem sporu, umożliwiająca zrozumienie konsekwencji różnych działań.
  • Zbadanie Twojego interesu ekonomicznego oraz rachunku ekonomicznego w kontekście sprawy.

  Zapewniam poufność i dyskrecję w odniesieniu do wszelkich przekazanych mi informacji, dbając o zachowanie tajemnicy zawodowej.

  2. Rekomendacja prawna

  Profesjonalna weryfikacja stanu sprawy stanowi fundament postawienia rekomendacji prawnej w Twojej kwestii. W przypadku spraw prostych, rekomendacja prawna może zostać przedstawiona już na początkowym etapie analizy. W sytuacji natomiast, gdy Twoja sprawa wymaga dogłębnej analizy prawnej, istotne może być dokładne zbadanie siły dostępnych dowodów oraz podstaw prawnych dochodzenia roszczeń.

  Zwykle rekomendacja prawna jest przedstawiana ustnie, z uwzględnieniem Twoich celów i oczekiwań. W oparciu o te dane przedstawiam możliwe kroki prawne, omawiając potencjalne szanse, ryzyka oraz różne scenariusze postępowania. Dodatkowo, wyjaśniam kontekst prawny Twojej sprawy oraz podstawy do dochodzenia roszczeń.

  Rekomendacja obejmuje również analizę ekonomiczną, w tym oszacowanie kosztów procesu sądowego lub administracyjnego, wydatków związanych z reprezentacją oraz szans na sukces.

  Pełną rekomendację przedstawiam w sposób klarowny i profesjonalny, dbając o zrozumiałość dla Ciebie oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. W przypadku spraw bardziej złożonych, niejasnych lub precedensowych, lub na Twoje specjalne życzenie, mogę przygotować pisemną opinię prawną.

  negocjacje umowy

  3. Opracowanie strategii

  Każdy spór wiąże się nie tylko z kosztami finansowymi, lecz także z zaangażowaniem emocjonalnym i czasowym. Dlatego dążę do prowadzenia sporu w sposób zgodny z Twoimi interesami, dążąc do szybkiego i korzystnego zakończenia sprawy.

  Opracowując strategię, dbam o to, aby móc antycypować działania przeciwnika i skutecznie zarządzać sporem. W oparciu o Twoją sytuację procesową, podejmujemy decyzję, czy strategia powinna zakładać negocjacje i rozwiązanie polubowne czy też dochodzenie roszczeń w drodze postępowania sądowego.

  W ramach strategii określamy plan działań procesowych i pozaprocesowych oraz harmonogram ich realizacji. Z reguły na tym etapie zawieramy umowę, udzielając pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, oraz ustalamy wysokość wynagrodzenia.

  4. Realizacja sprawy

  Po ustaleniu strategii przystępuję do działań. Wykonuję szereg czynności procesowych i pozaprocesowych mających na celu ochronę Twoich interesów. Opracowuję skargi, pozwu lub odpowiedzi na pozwu, tworzę odpowiednie pisma procesowe, reprezentuję Cię na rozprawach i prowadzę negocjacje w celu osiągnięcia ugody.

  Regularnie informuję Cię o postępie sprawy, omawiając podejmowane działania, wykonaną pracę oraz związane z nimi koszty.

  W zależności od bieżącej sytuacji postępowania dostosowuję strategię działań. Możesz być pewny mojego stałego wsparcia, zaangażowania i profesjonalizmu.

  Porady prawne Warszawa

  Skorzystaj z porady prawnej w Warszawie online z dowolnego miejsca. W trakcie konsultacji odpowiem na Twoje pytania dotyczące sprawy, którą chcesz rozpocząć lub która już się toczy. Przedstawię znaczenie konkretnych dokumentów, procedur i działań występujących w trakcie procesu. Pomogę Ci znaleźć skuteczne rozwiązanie sprawy i zaproponuję odpowiednią strategię postępowania.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Eksmisja i wydanie lokalu, mieszkania, nieruchomości, a prawa lokatorów.

  Tak zwany “dochód pasywny” obecnie zdaje się być najbardziej pożądanym przez inwestorów rodzajem dochodu. Zdaniem wielu taki dochód może zapewnić najem nieruchomości. Z najmem jednak często związana jest eksmisja, kiedy pojawia się problem, że najemca nie reguluje opłat. W takiej sytuacji konieczne może być wszczęcie windykacji, a nawet eksmisja lokatora. Eksmisja z mieszkania, a w…


  Jak szybko uzyskać nakaz zapłaty i skutecznie odzyskać należność?

  Nakaz zapłaty jest w praktyce niezwykle ważny, bowiem większość przedsiębiorców doświadczyła braku zapłaty za fakturę. Jego uzyskanie możliwe jest w kilku trybach. Jak to zrobić szybko i skutecznie?


  Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty (ENZ) w praktyce?

  Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) to rozwiązanie, które może znacząco poprawić procesy windykacyjne w sprawach transgranicznych. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach formalnych, które opisuję w tekście.


  Kiedy złożyć pozew o rozwiązanie spółki przez sąd?

  W sytuacji sporu między wspólnikami, działalność spółki może być całkowicie sparaliżowana. W takiej sytuacji konieczny może się okazać pozew o rozwiązanie spółki przez sąd. Kiedy i jak może się to odbyć?


  Sprawy sądowe Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie procesów sądowych i gospodarczych w Warszawie? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  W każdym przypadku, koszty są ustalane indywidualnie z Tobą przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z cennikiem usług prawnych.

  Na koszt usług prawnych radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – procesy sądowe to szerokie spektrum spraw, zwykle gospodarczych, cywilnych i administracyjnych, ale także karnych;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie apelacji, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Koszt sprawy sądowej w Warszawie zależy od różnych czynników. W skład tych kosztów wchodzą opłaty sądowe, które mogą być ustalone jako stałe lub stosunkowe, zależne od wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo, koszty biegłych, tłumaczy i innych specjalistów w sprawie są również uwzględniane, a ich wysokość regulowana jest przez odpowiednie przepisy prawa.

  Ważnym elementem kosztów procesu są także ustawowe opłaty za zastępstwo procesowe, ustalane zgodnie z przepisami Ministra Sprawiedliwości. Te stawki, które pokrywa przegrana strona, są obecnie na stosunkowo niskim poziomie. Ponadto, występują koszty prawnicze, czyli umowne honoraria dla adwokata lub radcy prawnego, ustalane indywidualnie w ramach umowy między klientem a prawnikiem.

  Zasadniczo, w przypadku przegranej sprawy sądowej, koszty procesu, w tym opłaty sądowe i ustawowe koszty zastępstwa procesowego, obciążają stronę, która przegrała sprawę. Jest to istotny aspekt, który należy rozważyć przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego.

  Opóźnianie postępowania sądowego to zjawisko o różnorodnych przyczynach, które znacząco wpływają na przebieg procesu prawnego oraz jego uczestników. Te przyczyny mogą mieć różne źródła, obejmując zarówno działania stron procesu, jak i opieszałość organów sądowych lub innych instytucji.

  1. Działania stron: W niektórych sytuacjach strony procesu mogą stosować różne strategie prawne w celu opóźnienia postępowania, np. poprzez składanie licznych wniosków procesowych, odwołań czy też prośb o przesunięcie terminów rozpraw. Ich celem może być uzyskanie dodatkowego czasu na lepsze przygotowanie obrony lub wywarcie presji na drugą stronę w celu uzyskania bardziej korzystnego rozstrzygnięcia.
  2. Opieszałość sądów i organów: Opóźnienia w postępowaniu mogą również wynikać z nadmiernego obciążenia sądów, braku odpowiedniej liczby sędziów czy też problemów administracyjnych. Te sytuacje prowadzą do długiego oczekiwania na rozpoznanie sprawy, wyznaczanie kolejnych terminów rozpraw i opóźnienia w wydawaniu wyroków.
  3. Skarga na przewlekłość postępowania: Gdy strona procesu uważa, że postępowanie sądowe jest nieuzasadnienie przeciągane, może złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Taka skarga może być wniesiona w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.
  4. Zasądzenie sumy pieniężnej: W niektórych przypadkach, jeśli skarga na przewlekłość zostanie uznana za zasadną, sąd może orzec na rzecz skarżącej strony odszkodowanie w formie pieniężnej jako rekompensatę za opóźnienie postępowania. Jest to środek mający na celu zapewnienie sprawiedliwości i zadośćuczynienia za długotrwałe procedury sądowe.

  Ten aspekt prawny ma istotne znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości i zapobiegania nieuzasadnionym opóźnieniom w rozstrzyganiu spraw.

  Sprawy sądowe online reprezentują nowoczesną metodę przeprowadzania procesów sądowych, która umożliwia uczestnictwo w rozprawach za pośrednictwem zdalnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje. Dzięki temu strony, świadkowie, adwokaci i inni uczestnicy mogą brać udział w rozprawie bez konieczności fizycznej obecności w sali sądowej.

  Zdalne rozprawy sądowe umożliwiają prowadzenie rozpraw i innych czynności procesowych przez internet. Sędzia, strony procesowe oraz ich pełnomocnicy mogą łączyć się z salą sądową zdalnie, korzystając z bezpiecznych platform telekonferencyjnych.

  Korzyści wynikające ze spraw sądowych online są liczne, obejmują oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżowaniem, większą dostępność postępowań dla osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w innych lokalizacjach, a także zmniejszenie ryzyka związanego z sytuacjami takimi jak pandemia COVID-19.

  Pomimo korzyści, sprawy sądowe online stoją również przed wyzwaniami, takimi jak konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technologicznej, zabezpieczeń komunikacji online oraz zapewnienie równego dostępu do środków technicznych dla wszystkich stron procesu.

  W wielu krajach, w tym również w Polsce, systemy sądownicze dostosowują się do możliwości, jakie oferuje technologia, wprowadzając przepisy umożliwiające przeprowadzanie zdalnych rozpraw sądowych, zwłaszcza w obliczu wyzwań stawianych przez współczesny świat.

  Przeprowadzanie spraw sądowych online stanowi istotny krok w modernizacji systemu sądownictwa, umożliwiając bardziej elastyczne i dostępne podejście do sprawiedliwości.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – prowadzenie procesów sądowych Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – prowadzenie procesów sądowych metropolia warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu