Sprawy o zapłatę Warszawa

Twój prawnik od windykacji należności w Warszawie

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub masz do załatwienia codzienne sprawy, może się zdarzyć, że wpadniesz w konflikt związany z niezapłaconymi należnościami.

 • Jeśli Twój kontrahent zalega z płatnościami, możesz podjąć kroki w kierunku odzyskania pieniędzy poprzez postępowanie sądowe w sprawie o zapłatę.
 • Otrzymałeś pozew o zapłatę lub nakaz zapłaty i nie wiesz, co zrobić? Konieczne jest szybkie i skuteczne podjęcie działań w celu obrony się przed pozwem.

Nie ważne, czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem, zajmę się Twoją sprawą o zapłatę w sposób profesjonalny, dbając o Twoje interesy.

Więcej

W Warszawie oferuję kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z zapłatą, wspierając klientów w dochodzeniu swoich praw z umów, faktur i innych tytułów prawnych. Jako radca prawny, specjalizuję się w strategiach, które pomagają przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej poprzez terminowe odzyskiwanie należności. Dopasowuję podejście do indywidualnych potrzeb każdej sprawy, wybierając najbardziej efektywną ścieżkę postępowania, czy to drogą nakazową, upominawczą czy inną, celem szybkiego odzyskania długu.

Moje usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w egzekwowaniu swoich praw. Dążę do efektywnego prowadzenia spraw o zapłatę, minimalizując czas i koszty związane z procesem. Zachęcam do skorzystania z mojej oferty, aby uzyskać profesjonalne wsparcie prawne i skutecznie odzyskać należne środki.

Wybrane usługi:

Sprzeciw od nakazu zapłaty

W przypadku chęci obrony przed nakazem zapłaty, konieczne jest złożenie sprzeciwu od tego nakazu. Masz na to zazwyczaj dwa tygodnie od momentu otrzymania nakazu. Chociaż złożenie sprzeciwu w określonym terminie może być stresujące ze względu na presję czasu, jest to kluczowy krok, który zapobiega uprawomocnieniu się nakazu.

Więcej

Przykładowe usługi: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wezwanie do zapłaty

Często wystarczy, że wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez radcę prawnego, aby skłonić dłużnika do uregulowania zaległej płatności. Takie wezwanie zazwyczaj ma działanie motywujące na dłużnika.

Więcej

Przykładowe usługi: Pismo przedsądowe, ostateczne (przedsądowe) wezwanie do zapłaty.

Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym

Pozew w postępowaniu zwykłym jest dostępny w każdej sprawie cywilnej dotyczącej zapłaty. Niemniej jednak, ten tryb jest preferowany w przypadku, gdy sprawy mają skomplikowany charakter lub istnieją trudności związane z gromadzeniem dowodów. Należy jednak zauważyć, że jest to zazwyczaj najdłuższy i najdroższy sposób prowadzenia postępowania.

Więcej

Jeśli priorytetem jest szybkość postępowania lub posiadasz dokumentację potwierdzającą słuszność roszczenia, warto rozważyć alternatywne tryby dochodzenia roszczeń, na przykład tryb nakazowy. Często oferują one niższe koszty oraz przyspieszone, mniej formalne procedury, co może przyczynić się do uzyskania korzystniejszego rezultatu procesowego. Dodatkowo, taki tryb może zapewnić stronie procesowej przewagę w postępowaniu.


Przykłady usług: Pozew o zapłatę, odpowiedź na pozew, sprawa o zapłatę zachowku od spadku lub darowizny, reprezentacja w sądzie i negocjacje ugodowe.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze o zapłatę jest popularnym i skutecznym sposobem na odzyskanie środków finansowych. Nakaz zapłaty w tego rodzaju postępowaniu otrzymuje się, kiedy dochodzi się do roszczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych.

Więcej

W ramach postępowania upominawczego można złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty, który stał się prawomocny, stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Nakazu zapłaty nie uzyskasz, jeżeli według treści pozwu:

 • roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione,
 • przedstawione fakty budzą wątpliwości,
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Przykładowe usługi: Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, reprezentacja w sądzie, negocjacje ugodowe.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

Procedura uproszczona przeznaczona jest do rozpatrywania prostych spraw oraz tych o niewielkiej wartości przedmiotu sporu.

Więcej

Dodatkowo, nakaz zapłaty w procedurze uproszczonej można uzyskać w przypadku spraw dotyczących świadczeń (np. płatności), jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych. Natomiast w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, nakaz zapłaty można uzyskać, jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych.


Przykładowe usługi: Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie, negocjacje ugodowe.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym jest odpowiednią opcją, gdy żądanie pozwu może zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Więcej

W postępowaniu nakazowym sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli fakty potwierdzające dochodzone roszczenie są udokumentowane załączonymi do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

Nakaz zapłaty może również zostać wydany na podstawie prawidłowo wypełnionego weksla lub czeku. Nakaz ten, wydany w postępowaniu nakazowym, jednocześnie stanowi tzw. tytuł zabezpieczenia, co daje wierzycielowi bardzo korzystną pozycję procesową.


Przykładowe usługi: Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie, negocjacje ugodowe.

Pozew o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)

W elektronicznym postępowaniu upominawczym możliwe jest dochodzenie wyłącznie roszczeń pieniężnych, a konieczność zapłaty musi być udokumentowana.

Więcej

Dodatkowo, postępowanie elektroniczne upominawcze (EPU) wiąże się z niższymi kosztami niż tradycyjne sprawy o zapłatę (opłata wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu) i przebiega szybciej. W sytuacji, gdy zostanie złożony sprzeciw, sąd przekierowuje sprawę do właściwego sądu miejscowo.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli:

 • dochodzisz roszczenia innego niż pieniężne,
 • doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Przykładowe usługi: pozew o zapłatę w EPU.

Usługi prawne

Usługi prawne

Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być…


Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej…


Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny Warszawa

  Jak pracuję?

  Mam praktykę w sprawach dotyczących zapłaty. W każdym etapie procesu jestem aktywnie zaangażowany w Twoją sprawę. Moje działania opierają się na następujących wartościach:

  Tajemnica i etyka

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną, specjalizując się w procedurze cywilnej, w tym windykacji należności. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Nowoczesność

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne Warszawa

  Udzielam porad prawnych w Warszawie z zakresu odzyskiwania należności oraz obrony przed pozwami o zapłatę. Moja oferta obejmuje praktyczne doradztwo dotyczące skutecznej windykacji długów, w tym rekomendowanie optymalnych procedur prawnych i działań windykacyjnych.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego – pozew i praktyka.

  Co właściciel może zrobić, gdy lokator zalega z czynszem i bezumownie korzysta z lokalu? Czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Jak wygląda postępowanie o odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego krok po kroku? Na te wszystkie pytania odpowiadam w tym artykule.


  Odszkodowanie i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (lokalu, budynku, gruntu) – jak dochodzić?

  Niektóre nieruchomości są nabywane przez właścicieli głównie w celach inwestycyjnych. W założeniu zatem mają przynosić określony zysk- dotyczy to w szczególności lokali przeznaczonych na najem. Problem zaczyna się jednak, kiedy osoba – były najemca lub w ogóle osoba trzecia – bezumownie korzysta z nieruchomości. Wynajmujący wskutek takiego nieuprawnionego korzystania np. z lokalu może tracić tysiące…


  Brak wynagrodzenia za pracę na czas – jak odzyskać niewypłaconą pensję?

  Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie otrzymać wynagrodzenia na czas? Co możesz zrobić w tej sytuacji? Jak wyliczyć odsetki za opóźnienie? Kiedy możesz dochodzić wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? W tym artykule przeprowadzę Cię przez poszczególne ścieżki dochodzenia Twoich roszczeń oraz wskażę, które z nich są najbardziej skuteczne. Dowiesz się także jakich składników wynagrodzenia…


  Jak odzyskać pożyczone pieniądze przelewem, bez umowy, na słowo i nie tylko?

  W tym artykule przedstawiam praktyczne sposoby, które pomogą w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, niezależnie od tego, czy transakcja była zabezpieczona umową, czy opierała się na ustnym porozumieniu. Analizuję różne metody i środki prawne dostępne dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, podkreślając przy tym, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie każdej transakcji finansowej, aby uniknąć problemów…


  Windykacja należności Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy o zapłatę? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Zanim przygotujesz pozew o zapłatę, konieczne jest ustalenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty pieniężnej, o którą wniesiesz pozew. To pozwoli określić, o co dokładnie występujesz oraz rodzaj sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Dodatkowo, pomoże to w wyborze trybu postępowania, który będzie najbardziej skuteczny w egzekwowaniu zapłaty.

  Pozew może zostać złożony w następujących trybach (postępowaniu):

  • nakazowym;
  • upominawczym;
  • uproszczonym;
  • zwykłym. 

  Każdy rodzaj postępowania o zapłatę posiada swoje zalety i wady oraz różne warunki, które trzeba spełnić, aby złożyć pozew. Na przykład postępowanie nakazowe może zapewnić korzystną sytuację procesową, jeśli spełnione są jego wymogi.

  Skuteczny pozew powinien klarownie określać żądanie, jego podstawę prawną oraz zawierać uzasadnienie prawne i niezbędne dowody (np. dokumenty). Niezbędne jest również wniesienie opłaty sądowej i spełnienie wszystkich formalnych wymogów.

  Możesz złożyć pozew samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak radca prawny czy adwokat, który złoży go w odpowiednim sądzie.

  Opłata od pozwu o zapłatę zależy od wartości przedmiotu sporu. Koszty powództwa określa szczegółowo ustawa z dnia 26 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

  W sprawach o prawa majątkowe (np. zapłatę faktury) pobiera się od pozwu o zapłatę opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

  • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych
  • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

  Natomiast jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych, to od pozwu pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

  Jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, powinieneś zadbać o ochronę swoich interesów. Masz możliwość zaskarżenia nakazu zapłaty przez wniesienie:

  • sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

  Masz 2 tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty na złożenie sprzeciwu. Zgodnie z art. 4802 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), termin na wniesienie odwołania od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie od otrzymania nakazu. Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

  W przypadku elektronicznego postępowania upominawczego wystarczy sam sprzeciw od nakazu zapłaty, bez konieczności przedstawiania dowodów czy dokumentów poparcia. W takiej sytuacji nakaz traci moc w części objętej sprzeciwem, a postępowanie zostaje umorzone. Jeśli chodzi o inne środki zaskarżenia, należy przedstawić argumentację sprzeciwu.

  Wniesienie sprzeciwu w terminie jest kluczowe, aby zapobiec uprawomocnieniu się nakazu. Jeśli sprzeciw został złożony we właściwym terminie i jest skuteczny, rozpoczyna to postępowanie na zasadach ogólnych przed sądem pierwszej instancji.

  Natomiast w przypadku obrony przed pozwem w postępowaniu zwykłym, odpowiedź na pozew musi zostać udzielona w wyznaczonym przez sąd terminie, który zazwyczaj wynosi co najmniej dwa tygodnie, a w skomplikowanych sprawach może być nawet dłuższy, sięgając nawet 2 miesięcy.

  Sąd powinien kierować się zasadą szybkości postępowania, jednak nie istnieje ustalony konkretny termin na rozpatrzenie sprzeciwu ani zarzutów od nakazu zapłaty.

  W praktyce termin ten zależy zarówno od staranności w sporządzeniu środka zaskarżenia, jak i od obciążenia sądu ilością spraw. Czasami rozpatrzenie sprawy ze sprzeciwu może nastąpić stosunkowo szybko, nawet w ciągu kilku miesięcy, ale nie jest rzadkością, że prowadzenie postępowania może się przedłużyć nawet do 2 lat.

  Jeśli uznasz, że postępowanie jest przewlekłe, masz możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania.

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

  Cena usługi przygotowania pozwu o zapłatę zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy oraz jej stopnia skomplikowania. Koszt zostanie ustalony z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej, a szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w cenniku usług prawnych.

  W przypadku skomplikowanych spraw o zapłatę, gdzie konieczne jest opracowanie materiału dowodowego i szczegółowa analiza stanu prawnego oraz wybranego trybu postępowania, koszt może być wyższy. Reprezentacja w sądzie jest rozliczana zwykle na podstawie stawki godzinowej, przy czym sprawy o zapłatę zazwyczaj kończą się po przeprowadzeniu 1-3 rozpraw.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa o zapłatę to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki innych dziedzin prawa;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Warto zauważyć, że w przypadku przegranej strony w procesie, ta zazwyczaj zwraca koszty procesu stronie zwycięskiej, w tym koszty związane z udziałem adwokata lub radcy prawnego, który reprezentował stronę zwycięską. Koszty te obejmują opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, jak określa to ustawa o kosztach w sprawach cywilnych oraz rozporządzenie o minimalnych stawkach radców prawnych/adwokatów.

  Ważne jest, że zasądzone przez sąd koszty procesu są zasadniczo niezależne od wynagrodzenia, które może zostać ustalone na podstawie umowy między Tobą a radcą prawnym jako klientem.

  Możesz sugerować się wysokością minimalnych stawek dot. czynności radcowskich i adwokackich w sprawach cywilnych. Pamiętaj jednak, że stawki te nie były zmieniane od wielu lat. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł ‒ 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

  Do pozwu o zapłatę należy dołączyć między innymi:

  • dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,
  • odpis z KRS (dla osób prawnych) lub CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
  • dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia względem pozwanego, np. zaakceptowany przez dłużnika rachunek, faktura, umowa, weksel, czek, dowody doręczenia tych dokumentów itp;
  • odpowiednią ilość odpisów dla stron postępowania o zapłatę.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – windykacja należności Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – odzyskiwanie długów aglomeracja warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu